• Canals RSS de l'Ajuntament de Tarragona
 • Facebook de l'Ajuntament de Tarragona
 • Twitter de l'Ajuntament de Tarragona
 • Flickr de l'Ajuntament de Tarragona

ACTIC

Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació

Els Telecentres de Tarragona són centres col·laboradors de la Generalitat per a l’avaluació de la nova acreditació de coneixements i competències en tecnologies de la informació i comunicació (ACTIC). Actualment els telecentres de la Part Alta, Campclar i Tarragona Centre permeten que tota la ciutadania de Tarragona pugui avaluar-se per obtenir aquesta nova acreditació oficial.

 

Telecentres de Tarragona ACTIC

Què és l’ACTIC?

Les sigles ACTIC corresponen a la denominació "acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”. L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

L’ACTIC permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador. Tant la prova com l’obtenció del certificat són telemàtics. Les persones que superin satisfactòriament la prova tindran un certificat acreditatiu que emetrà la Generalitat, i que els possibilitarà acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o administració.

 

Competències, nivells i certificats

El model d'acreditació es compon de tres nivells de certificació:

 • Certificat bàsic: domini elemental en l'ús de les TIC. Usuari bàsic, que es pot considerar inclòs en la societat digital.
 • Certificat mitjà: domini efectiu en l'us de les TIC en relació amb els àmbits generals d'aplicació. Usuari que gaudeix d'autonomia i capacitat crítica envers l'ús d'aquestes tecnologies.
 • Certificat avançat: domini ampli en l'ús de les TIC. Usuari amb capacitat per aprofitar al màxim les prestacions de les TIC, de construir usos alternatius i de donar suport a altres persones.

El nivell 3 (certificat avançat) es posarà en marxa en una fase posterior.

 

Procediment per obtenir l'acreditació

És requisit per participar en la prova d'avaluació ser major de setze anys en el moment de realitzar-la. Per poder realitzar la prova d'avaluació, cal pagar la taxa legalment establerta.

També s'ha regulat legalment un sistema d'exempcions i bonificacions segons es mostra en la informació detallada del procediment. El tràmit haurà de ser preferentment telemàtic.

Les persones amb discapacitat igual o superior al 33% o aquelles que es trobin en situació de jubilació, hauran de fer el tràmit de sol·licitud d'acreditació en paper.

 

Finalitats de l’ACTIC

Les principals finalitats socioeconòmiques de l’ACTIC són promoure la capacitació digital de la ciutadania per contribuir a una societat del coneixement inclusiva, dinàmica i competitiva, assegurar l'eficàcia i l’eficiència de l'ús de les TIC, promoure un increment de la demanda i l'ús de les TIC, i influir positivament sobre la qualitat de la formació en TIC.

Sintetitzant, amb l’ACTIC es vol aconseguir:

 • Millorar qualitativament l’ús de les TIC.
 • Augmentar la qualitat i l’estandardització de la formació en TIC.
 • Homogeneïtzar els nivells competencials de referència per al mercat de treball afavorint la integració de les empreses en la societat de la informació.
 • Incrementar la demanda de les TIC.
 • Incrementar la cohesió digital.

 

Plana web de l'ACTIC i telèfon de contacte

 • Per accedir a tota la informació i resolució de dubtes podeu consultar la plana: http://actic.gencat.cat
 • Telèlefon d'informació : 012

 

Enllaços d'interès

 

Ubicació dels telecentres col·laboradors

 • Telecentre Tarragona Part Alta

Centre Sociocultural de la Part Alta C. Puig d’en Pallars, s/n Tel. 977 221 009

 • Telecentre Tarragona Centre

Pl. Imperial Tàrraco, edifici URV Tel. 977 237 788

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat