Observatori Social - Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Esteu aquí: Inici Informes i indicadors Recerques empíriques

Recerques empíriques

Informe anual del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura - IMCPT (Síndic de Greuges, Desembre 2017)

Setè informe anual que l'MCPT lliura al Parlament des que el Síndic va rebre el mandat d'exercir les funcions de prevenció i detecció de la tortura a Catalunya d'acord amb el protocol de l'ONU. 

En l’informe d’enguany, a banda de les fitxes en què es recullen, per a cada centre visitat, les principals observacions i conclusions extretes per l’Equip, i també les recomanacions que se’n deriven, es presenten dos estudis que són resultat, a l’ensems, de les visites dutes a terme per l’Equip i de la recerca desenvolupada per membres del Consell Assessor de l’MCPT i del mateix Síndic de Greuges. Aquestes reflexions giren al voltant de dos temes d’importància singular: 

1. Adolescents en centres de protecció o privació de llibertat.

2. Funcions de custòdia de persones detingudes per les policies locals de Catalunya.

Darrera actualització:  10/01/2018

Informe sobre drets dels infants, novembre 2017 (Síndic de Greuges)

L’any 2017, ineludiblement, cal fer referència a l’important increment de l’arribada d’adolescents migrants sols a Catalunya, sobretot en la dimensió actual del fenomen que ha introduït encara més dificultats en el sistema de protecció per gestionar-ne l’acollida i més mancances en les garanties dels drets bàsics de menors d’edat en situació de vulnerabilitat.

D’altra banda, altres mancances estructurals del sistema de protecció social, i també del sistema de salut, com ara les dificultats del sistema d’atenció primària per detectar situacions de negligència i maltractament; les mancances del sistema de protecció per assignar el recurs idoni, derivades sobretot de la infrarepresentació de l’acolliment familiar, i les insuficiències en la salut mental infantil i juvenil continuen comportant dificultats importants per assegurar una atenció integral i una plena garantia dels drets dels infants en el sistema protector.

Darrera actualització:  10/01/2018

Atenció Centrada Persona serveis gereontològics (Martínez, T. 2016)

Aquest document ofereix una adaptació dels capítols més innovadors que componen la revisió teòrica duta a terme en la tesi doctoral titulada La atención centrada en la persona en los servicios gerontológicos: modelos e instrumentos de evaluación, inscrita a la Universitat d’Oviedo i realitzada per Teresa Martínez Rodríguez.

Tot plegat amb la finalitat d’impulsar i afavorir un procés de canvi incipient però necessari en el sector gerontològic espanyol, que busca augmentar la qualitat de l’atenció, i que té com a principal referència la dignitat de les persones grans, la protecció dels seus drets i l’augment de la qualitat de vida.

Darrera actualització:  08/01/2018

Compartir

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat