Observatori Social - Pla d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona

Esteu aquí: Inici Mapa de recursos Social i salut Altres serveis i recursos

Altres serveis i recursos

Cercador de recursos
Navegació
Cercador de recursos
Llar Residència Tarragona

La Llar Residència Tarragona és un recurs social rehabilitador que permet integrar persones amb malaltia mental en l'entorn social normalitzat

Llegir Més

Residència de Grans Discapacitats Físics Sant Salvador

Residència i centre de dia amb la finalitat d’acollir i proporcionar una llar a les persones que pateixen grans discapacitats físiques, que per diferents circumstàncies no poden romandre en el seu entorn familiar

Llegir Més

Servei d'Atenció Domiciliària

Prestació municipal que ofereix un conjunt d´accions i serveis ( cura de la persona i cura de la llar, atenció a famílies en situació de risc social... ) que poden ser prestats de forma conjunta o separada segons siguin les necessitats dels usuaris i usuàries.

Llegir Més

IMSST, Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona

Organisme autònom a través del qual l'Ajuntament presta els serveis socials que li són atribuïts per llei, a més d'aquells altres que considera adients per atendre les necessitats i demandes socials, i posa a l'abast de la ciutadania els recursos que d'ells se'n deriven, atenent a criteris de territorialitat, descentralització i treball en xarxa

Llegir Més

Centre d’Estimulació Cognitiva

L’objectiu del centre és mantenir les capacitats mentals dels beneficiaris a través de l’ús de diferents mètodes d’intervenció cognitiva

Llegir Més

USIF, Unitat de Suport Individual i Familiar

Servei d’atenció psicosocial i legal que s’ofereix a les persones i a les famílies que, amb infants a càrrec o sense, es trobin en situació de dificultat, risc social o violència

Llegir Més

Unitat d'Atenció a les Dependències

Coordina les polítiques de protecció a les persones amb dependència i a les seves famílies, i dóna resposta a llurs necessitats

Llegir Més

Equip Bàsic de Serveis Socials

Equip interdisciplinari integrat per diferents professionals del camp social, necessaris per al desenvolupament de les funcions dels serveis socials bàsics, i amb l’estructura directiva i de suport tècnic i administratiu establerta reglamentàriament

Llegir Més

Institut Pere Mata

L’Institut Pere Mata és un operador de serveis de Salut mental que gestiona una àmplia xarxa de dispositius de titularitat pública: des dels serveis especialitzats de la xarxa ambulatòria per a adults i per a infants i joves de menys de 18 anys, fins als recursos d’hospitalització i d’altres d’especialitats

Llegir Més

CSMIJ, Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Tarragona

És un servei bàsic d’atenció ambulatòria especialitzada en atenció psiquiàtrica i salut mental, dirigit a les persones, menors de 18 anys, que presenten un trastorn mental, en qualsevol de les etapes evolutives de la malaltia, que per la seva gravetat i/o complexitat no poden ser atesos únicament des de l’àmbit dels serveis d’Atenció Primària de Salut

Llegir Més

CSMA, Centre de Salut Mental d'Adults Tarragona Nord i Sud

Els CSMA són serveis bàsics d’atenció ambulatòria especialitzada en atenció psiquiàtrica i salut mental, dirigits a les persones, majors de 18 anys, que presenten un trastorn mental, en qualsevol de les etapes evolutives de la malaltia, que per la seva gravetat i/o complexitat no poden ser atesos únicament des de l’àmbit dels serveis d’Atenció Primària de Salut

Llegir Més

CECAS, Centre Català de Solidaritat

Fundació privada sense ànim de lucre que es dedica a l’atenció de persones drogodependents, especialment aquelles que es troben en situació d’exclusió social, amb tractaments biopsicosocials i reeducatius de les drogodependències considerant les patologies derivades

Llegir Més

Rehabilitació, Centre sociosanitari Santa Tecla llevant

Servei de rehabilitació que està integrat amb el de l'Hospital ambulatori Santa Tecla - Llevant

Llegir Més

Hospital de dia del Centre sociosanitari Santa Tecla llevant

És un servei d’assistència interdisciplinar, temporal diürn i intermitent, destinat a usuaris amb malalties o incapacitats físiques o psíquiques i que, ubicats en el seu entorn social i familiar habitualment requereixen de mesures de suport i rehabilitació amb predomini de l’aspecte sanitari

Llegir Més

Hospital de crònics del Centre sociosanitari Santa Tecla llevant

És un recurs, temporal, destinat a prestar assistència al pacient que un cop superada o estabilitzada la fase aguda de la seva malaltia necessiti control mèdic, d'infermeria, social i rehabilitador, de forma continuada i no pugui rebre'l al domicili, així com també oferir les cures pal·liatives en els processos terminals

Llegir Més

CAP Bonavista

Primer nivell d'atenció de salut, el centre d'atenció primària (CAP) és el primer lloc on s'ha d'anar quan es té un problema de salut

Llegir Més

CAP Jaume I

Primer nivell d'atenció de salut, el centre d'atenció primària (CAP) és el primer lloc on s'ha d'anar quan es té un problema de salut

Llegir Més

CAP Muralles

Primer nivell d'atenció de salut, el centre d'atenció primària (CAP) és el primer lloc on s'ha d'anar quan es té un problema de salut

Llegir Més

CAP Nou Tàrraco

Primer nivell d'atenció de salut, el centre d'atenció primària (CAP) és el primer lloc on s'ha d'anar quan es té un problema de salut

Llegir Més

CAP Sant Pere i Sant Pau

Primer nivell d'atenció de salut, el centre d'atenció primària (CAP) és el primer lloc on s'ha d'anar quan es té un problema de salut

Llegir Més

CAP Sant Salvador

Primer nivell d'atenció de salut, el centre d'atenció primària (CAP) és el primer lloc on s'ha d'anar quan es té un problema de salut

Llegir Més

CAP Santa Tecla - Llevant

Primer nivell d'atenció de salut, el centre d'atenció primària (CAP) és el primer lloc on s'ha d'anar quan es té un problema de salut

Llegir Més

CAP Torreforta - La Granja

Primer nivell d'atenció de salut, el centre d'atenció primària (CAP) és el primer lloc on s'ha d'anar quan es té un problema de salut

Llegir Més

Equip d'Atenció Primària (EAP)

És el conjunt de professionals sanitaris i no sanitaris que dirigeix i desenvolupa les seves activitats d'atenció al conjunt de la població d'una ABS.

Llegir Més

Centre de dia L'Onada

L'Onada Serveis és una organització especialitzada en la prestació de tot tipus de serveis dirigits sempre a la gent major. Té com missió oferir a la gent major i a les seves famílies els serveis necessaris per a afrontar l'etapa de la vellesa

Llegir Més

Centre de dia de Reinserció de Drogodependents El Portal

Servei de centre de dia per a persones amb addiccions

Llegir Més

Casa d'acollida de malalts de la sida Creu Roja Tarragona

Servei de residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió

Llegir Més

Centre de Diagnòstic i Atenció Infanto-Juvenil

Servei de suport social als serveis socials especialitzats

Llegir Més

Centre de dia Les Alzines

Servei de centre de dia per a gent gran

Llegir Més

Residencia Trèvol

Centre residencial temporal o permanent per discapacitats intel·lectuals

Llegir Més

Llar amb suport Tarragona

Llar amb suport temporal o permanent per a malalts mentals

Llegir Més

Centre d'Atenció a Disminuïts

Valoració i orientació d'infants i d'adults amb discapacitat física, psíquica, sensorial i malalts mentals

Llegir Més

Servei de Respir Familiar-Centre de Dia

Servei adreçat a persones afectades per la malaltia de l'Alzheimer, en fase lleu o moderada, per tal qur es pugui dur a terme el projecte terapèutic d'estimulació i manteniment de les capacitats cognitives

Llegir Més

ONCE

Institució de caràcter social i democràtica oberta a tots, solidària amb les persones afectades per diverses discapacitats, igualitària i participativa que treballa, dia a dia, en democràcia

Llegir Més

Servei de Rehabilitació de la ONCE

Dotar a les persones amb discapacitat visual de tot tipus de tècniques, estratègies i recursos que els permetin realitzar les activitats quotidianes, participant de forma activa en qualsevol entorn per aconseguir una integració social normalitzada

Llegir Més

Compartir

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat