Esteu aquí: Inici Centres Cívics Serveis Ludoteques Ludotallers per emportar formularis Ludotaller Encistella la bola (Bonavista)

Ludotaller Encistella la bola (Bonavista)

Ludotaller Encistella la bola (Bonavista)

 

 

Nom i cognoms de l'infant
Nom i cognoms del pare/mare/tutor legal
Nº d'identificació del pare/mare/tutor legal

 

CONSENTIMENT I DEURE D’INFORMAR ALS INTERESSATS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES.

He estat informat que aquesta entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la documentació que l’acompanya per a la realització d’actuacions administratives.

Informació bàsica sobre protecció de dades

  • Responsable: Ajuntament de Tarragona.
  • Finalitat: Tramitar procediments i actuacions administratives. 
  • Legitimació: Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.
  • Destinataris: Es cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades.
  • No hi ha previsió de transferències a tercers països.
  • Drets: Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en aquesta mateixa entitat.
  • Conservació de les dades: Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació.
  • Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.

 

 

Segells de reconeixement d’administració oberta