Esteu aquí: Inici Associacions i entitats Com es crea una associació?

Com es crea una associació?

Volem crear una associació, què hem de fer?

1. Els passos a seguir per crear una associació són:

 1. Constitució de l'Associació
 2. Inscripció al Registre
 3. Obtenció del NIF

 

Constitució de l'associació

Cal començar aprovant els Estatuts i redactant l'acta fundacional.

Estatuts

Són les normes per les quals s’ha de regir l’associació. Han de ser fruit d’un procés de reflexió dels associats ja que contenen els objectius i la finalitat per la qual es crea l’associació. En aquest document ha de constar: la denominació, les finalitats determinades, el domicili, l'àmbit, els òrgans directius i la forma d’administració, l'admissió i pèrdua de la qualitat de soci, el règim disciplinari, els drets i deures, el procediment de modificació dels estatuts, el patrimoni fundacional, la destinació del patrimoni social i les taxes.

La Generalitat de Catalunya proporciona al seu web models d’estatuts segons el tipus d’associació a crear.

Us podeu descarregar un model genèric d'estatuts clicant aquí,

Acta Fundacional

És un document privat en el qual els socis fundadors acorden la constitució de l’associació, l’aprovació dels Estatuts i l’elecció de la Junta Directiva.

L’acta fundacional haurà d’incloure les dades personals (nom, cognoms, DNI, domicili i signatura) de tots els socis fundadors.

Us podeu descarregar un model d'Acta Fundacional des del web de la de la Generalitat de Catalunya. També us el podeu baixar clicant aquí.   

 

Inscripció al registre

Un cop constituïda l’associació s’ha d’inscriure al Registre General de Dret d’Entitats Jurídiques. La inscripció es pot fer:

• Per internet al web de la Generalitat de Catalunya
• Presencialment a la delegació dels Serveis Territorials de Justícia (a Tarragona al carrer Sant Antoni Maria Claret núm. 17)

cal aportar la documentació següent:

 • Sol•licitud
 • Acta fundacional
 • Estatuts
 • Comprovant de pagament de la taxa (actualment és de 33,56 euros. El rebut es genera automàticament a l'omplir la sol•licitud)

 

OBTENCIÓ DEL NIF

Un cop l’associació estigui inscrita provisionalment al Registre de Dret i Entitats Jurídiques, ja es pot iniciar el tràmit per obtenir un NIF provisional. El NIF es necessitarà per poder iniciar l’activitat econòmica de l’associació.

El tràmit es fa a qualsevol de les Delegacions d’Hisenda.

La documentació que s’haurà de presentar a Hisenda és:

 • El formulari "Model 036" emplenat
 • Una còpia dels documents presentats al Departament de Justícia (Estatuts, Acta Fundacional i Sol•licitud)
 • Una fotocòpia del document identificatiu de la persona que signa el formulari 036. Aquesta persona ha de ser un dels socis fundadors de l’entitat.

 

2. NORMATIVA APLICABLE

 • LLEI 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. (DOGC núm. 5123 publicat el 02/05/2008)
 • CORRECCIÓ D'ERRADA a la Llei 4/2008, del 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (DOGC núm. 5123, pàg. 34378, de 2.5.2008). (DOGC núm. 5170 publicat el 10/07/2008)

 

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat