Esteu aquí: Inici Serveis i recursos Legislació

Legislació

Recull legal

Entitats i Associacions:

 

 • Constitució espanyola de 1978 (art. 22). (BOE núm. 311.1 de 29 de desembre). Descarregar versió en Castellà
 • Llei 7/1997 d’associacions, de 18 de juny.
 • Llei 11/2005, de 7 de juliol, de modificació de la Llei 7/1997 (DOGC núm. 4427, de 15.07.2005)
 • Reial decret 397/1998, de 22 d’abril, d’associacions juvenils (BOE núm. 102 de 28 d’abril de 1998)
 • Reial decret 1497/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament del Registre Nacional d’Associacions i de les seves relacions amb els restants registres d’associacions (BOE núm. 306, de 23 de desembre)
 • Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d’utilitat pública (BOE 11 de 13 de gener de 2004)
 • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73 de 26 de març)
 • Llei 11/2005, de 7 de juliol, de modificació i derogació parcial de diverses lleis relatives a entitats públiques i privades en matèria de personal. (DOGC núm. 4427 de 15 de juliol)
 • Reial decret 1266/2007, de 24 de setembre, de traspàs de funcions de l’Administració de l’Estat a la Generalitat de matèria de declaració d’utilitat pública de les associacions i aplicació de beneficis fiscals a les associacions i fundacions. (DOGC núm. 4974 de 25 de setembre)
 • Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s’assignen al Departament de Justícia les funcions traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utilitat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i fundacions. DOGC núm. 5056 de 25 de gener de 2008
 • Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. DOGC núm. 5123, de 2 de maig de 2008
 • Correcció d'errada de la Llei 4/2008. (DOGC núm. 5170 de 10 de juliol)
 • Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 5288 de 31 de desembre)
 • Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions. (DOGC núm. 5716 de 16 de setembre)

 

 

Voluntariat

 

 • Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat (BOE 17 de gener de 1996)
 • Decret 92/2003, de 1 d’abril, de creació de la Comissió Rectora del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat
 • Decret 133/2005, de 28 de juny, pel qual es crea el Consell Català del Voluntariat
 • Decret 22/2008, de 29 de gener, de modificació del Consell Català del Voluntariat
 • Decret 23/2008, de 29 de gener, pel qual es modifica el Decret 92/2003, d’1 d’abril, de creació de la Comissió Rectora del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat
 • Acord de Govern, de 18 de març de 2008, d’aprovació del Pla nacional de l’associacionisme i del voluntariat
 • Decret 69/2010, d’1 de juny, de creació del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.

 

 

D'Àmbit Municipal

 

 

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat