Esteu aquí: Inici Ciutadania, entitats i participació Participació Senat de Tarragona Normes de funcionament

Normes de funcionament

L’Ajuntament de Tarragona, en l’acord del Consell Plenari de data 26 de maig de 2008, va aprovar la creació del Senat Tarragoní així com la composició i normes de funcionament.

El text aprovat estableix que les funcions d’aquest òrgan d’assessorament són:

 1. Assessorar l’alcaldia en aquells temes que l’alcalde requereixi.
 2. Oferir la seva idea de ciutat a partir de les diverses experiències personals i professionals, sensibilitats i criteris.
 3. Representar Tarragona arreu del món, a mode d’ambaixador, quan l’alcalde ho delegui.
 4. Estar compromès amb els projectes amb els quals es treballa.

 

Les normes de funcionament del Senat tarragoní són:

 1. El Senat tarragoní estarà compost per l’alcalde/essa que en serà el president, i fins a 40 membres nomenats per l’alcaldia en funció a la vinculació que tinguin amb la ciutat.
 2. Els senadors seran considerats pretors o legats segons siguin residents a la ciutat, absents fora vila o amics relacionats amb Tarragona.
 3. L’alcaldia nomenarà directament fins a 30 senadors entre legats i pretors.
 4. Fins a 10 membres seran nomenats per l’alcaldia a proposta de la ciutadania.
 5. Qualsevol ciutadà o ciutadana de Tarragona podrà proposar-se o proposar-ne un altre per a senador o senadora. S’informarà del procediment per a la presentació de candidatures al web de l’Ajuntament i a les oficines de l’OMAC.
   

Aquests candidats hauran de complir els requisits següents:

 1. Ser major de 18 anys.
 2. Viure o estar empadronat a Tarragona o bé treballar per a la ciutat almenys en els darrers cinc anys
 3. Exercir una activitat cívica compromesa amb la societat civil tarragonina i mantenir una actitud i una trajectòria de compromís amb els valors universals
 4. No estar ocupant o haver ocupat en els darrers cinc anys cap càrrec polític.
 5. Presentar una carta amb el currículum indicant els mèrits del candidat.
 6. Es crearà una Comissió Tècnica municipal presidida pel conseller de Participació Ciutadana, que valorarà els mèrits presentats per cada candidat i elaborarà un informe tècnic que elevarà a l’alcaldia perquè efectuï el nomenament.
 7. Amb les candidatures a proposta ciutadana que no siguin nomenades senadors/ores s’elaborarà un llistat de substituts a senador per cobrir possibles baixes.
 8. Els senadors/es seran renovats/des, almenys en un 25%, una vegada cada tres anys.
 9. El càrrec de senador no serà retribuït.

 

 Sessions de treball

 1. El senat es reunirà en sessió ordinària almenys un cop a l’any. Es podrà reunir també en comissions de treball.
 2. El president podrà convocar, de forma extraordinària, tots el senadors o una part en funció de les temàtiques a tractar.
 3. Els membres del Senat de Tarragona podran ser convidats especialment als actes oficials que organitzi la corporació, als quals tindran un lloc reservat.


 

Comparteix

arxivat sota:
© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat