Què és?

Podem trobar antecedents d’un senat municipal en el nostre llegat històric, encara que amb unes funcions pròpies d’una urbs romana i, per tant, molt distant en el temps i en la qualitat democràtica.

El Senat municipal de Tarragona del segle XXI ha d’obeir als més alts valors humans i ha d’estar al servei del poble en la seva funció d’assessorar l’alcalde. Però no deixa de tenir un alt valor simbòlic l’enllaç d’una eficaç eina de govern amb la memòria col·lectiva d’una ciutat bimil·lenària.

Per al nostre senat no cal emular una realitat ancestral i reproduir-la al peu de la lletra, o fer-ne una recuperació històrica. Es tracta de donar una nomenclatura que evoqui la grandesa de Tàrraco per distingir dos grups diferents. Aquesta nomenclatura s’ha agafat d’una part de la del mateix senat romà. Dins de la magistratura del senat a Roma hi havia diversos càrrecs: cònsol, procònsol, tribú, pretor, etc.
En el cas del senat tarragoní s’ha pensat en constituir-lo amb legats i pretors.

Justificació històrica

Segons l’historiador Josep Maria Recasens i Comes, l’estructura administrativa de Tàrraco era com la de les altres ciutats provincials que gaudien del dret romà. El Consell o Senat municipal (cúria) constituïa un cos deliberant, format pels decurions.

Per aquest motiu s’ha escollit com a emblema del Senat de Tarragona l’anvers d’una moneda trobada a la ciutat que representa el Temple d’August amb les inicials SPQT (Senatus Populus Que Tarraconensis). Es creu que aquesta moneda fou encunyada a Tàrraco a l’època de Tiberi, cap a l’any 15 dC.

http://www.bibliodt.org/bdt/llibres/llibres/tarragona/capitols/cap5.html

Comparteix

arxivat sota:
© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat