Esteu aquí: Inici Comerç Comerç Calendari i horaris comercials

Calendari i horaris comercials

Calendari Comercial: Dies addicionals d'obertura comercial autoritzada en diumenges i festius a Tarragona per als anys 2020 i 2021

 

En relació al calendari comercial a Tarragona, els vuit dies fixats per la Generalitat de Catalunya en aplicació de l'Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, pel qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenges i festius per a l'any 2021, (i pendent de la fixació dels dos dies addicionals per acord plenari de l'Ajuntament de Tarragona, a ratificar per resolució de la Direcció General de Comerç de Catalunya, com a dies d'obertura comercial autoritzada en diumenges i festius exclusivament per a Tarragona), són els següents:

* 3 i 10 de gener

* 4 de juliol

* 1 i 28 de novembre

* 6, 8, 19 de desembre

 

En relació al calendari comercial a Tarragona, els vuit dies fixats per la Generalitat de Catalunya en aplicació de l'Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, pel qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenges i festius per a l'any 2020, i els dos dies addicionals fixats per resolució de la conselleria de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona (i pendent de ratificació per resolució de la Direcció General de Comerç de Catalunya i de la seva publicació al D.O.G.C), com a dies d'obertura comercial autoritzada en diumenges i festius a Tarragona, són els següents:

* 5 i 12 de gener

* 5 de juliol

* 15 d'agost

* 12 d'octubre

* 29 de novembre (únicament per al cas del municipi de Tarragona)

* 6 de desembre

* 8 de desembre (únicament per al cas del municipi de Tarragona)

* 13 i 20 de desembre

 

Calendari Comercial: Dies addicionals d'obertura comercial autoritzada en diumenges i festius a Tarragona per a l'any 2019

 

En relació al calendari comercial a Tarragona, els vuit dies fixats per la Generalitat de Catalunya en aplicació de l'Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny, calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenges i festius per a l'any 2019, i els dos dies addicionals fixats per acord plenari de l'Ajuntament de Tarragona, ratificats per resolució de la Direcció General de Comerç de Catalunya, com a dies d'obertura comercial autoritzada en diumenges i festius a Tarragona, són els següents:

 

* 13 de gener

* 30 de juny (únicament per al cas del municipi de Tarragona)

* 7 de juliol

* 12 d'octubre

* 1, 6, 8, 15, 22 de desembre

* i 29 de desembre (únicament per al cas del municipi de Tarragona)

 

Calendari Comercial: Informació anys 2016-2018

 

Dies fixats per l'Ajuntament en aplicació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.

  • El 28 de setembre de 2015, el consell Plenari de l'Ajuntament de Tarragona va adoptar l'acord de designar els dies 17 de juliol i 27 de novembre de 2016, ambdós diumenges, com a dies d'obertura comercial autoritzada al municipi de Tarragona per l'any 2016. (Acord ratificat per la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, i publicat al DOGC 7024 - 23.12.2015, RESOLUCIÓ EMO/2937/2015, de 14 de desembre, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes en el calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a substituïdes en el calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2016.)
  • El 24 d'octubre de 2016, el consell Plenari de l'Ajuntament de Tarragona va adoptar l'acord de designar els dies 23 d'abril i 26 de novembre de 2017, ambdós diumenges, com a dies d'obertura comercial autoritzada al municipi de Tarragona per l'any 2017.
  • El 26 d'octubre de 2017, el consell Plenari de l'Ajuntament de Tarragona va adoptar l'acord de designar els dies 15 de juliol i 25 de novembre de 2018, ambòs diumenge, com a dies d'obertura comercial autoritzada per a l'any 2018 al municipi de Tarragona per l'any 2018.
  • El 24 d'octubre de 2018, el consell Plenari de l'Ajuntament de Tarragona va adoptar l'acord de designar els dies 30 de juny i 29 de desembre de 2019, ambòs diumenge, com a dies d'obertura comercial autoritzada per a l'any 2018 al municipi de Tarragona per l'any 2019. (Acord ratificat per la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya, i publicat DOGC 25.02.2019_RESOL.EMC.305.2019, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes en el calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a substituïdes en el calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2016.)

Dies fixats per la Generalitat de Catalunya en aplicació de l'Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, per la qual s'estableix el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2016 i 2017.

  • Dies autoritzats per la Generalitat de Catalunya per al 2016: 3 i 10 de gener, 3 de juliol, 15 d'agost, 6, 8 i 11 i 18 de desembre.
  • Dies autoritzats per la Generalitat de Catalunya per al 2017: 8 de gener, 2 de juliol, 1 de novembre, 6, 8, 10, 17, 24 de desembre.

 

Dies fixats per la Generalitat de Catalunya en aplicació de l'Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny, calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenges i festius per als anys 2018 i 2019.

  • Dies autoritzats per la Generalitat de Catalunya per al 2018: 7 de gener, 1 de juliol, 12 d'octubre, 1 de novembre, 6, 8, 16 i 23 de desembre.
  • Dies autoritzats per la Generalitat de Catalunya per al 2019: 13 de gener, 7 de juliol, 12 d'octubre, i 1, 6, 8, 15 i 22 de desembre.

 

Més informació sobre el calendari comercial en aquest enllaç a la web GENCAT

 

Cas específic de Tarragona pel que respecta als horaris comercials

Tanmateix, en el cas de Tarragona hi ha dues zones amb característiques particulars en relació a obertura d’establiments.

Part alta – Casc Antic - Exp. 65/2005 - ZIT PART ALTA i Exp. núm. 122/06/T-22 de la Direcció General de Comerç de la Generalitat, Resolució de data 14 de març de 2007 per la qual es qualifica la zona delimitada del Casc Antic del terme municipal de Tarragona com a zona turística a efectes d'horaris comercials durant tot l'any.

Renovada la declaració de ZIT PART ALTA fins al 31.03.2023, segons resolució de la Directora General de Comerç de Catalunya, de data 28.01.2019.

  • Horari autoritzat: De 9 a 23 hores, segons autorització a la zona Part Alta, tots els dies de l’any amb excepció de l'1 de gener i el 25 de desembre, i amb limitacions horàries fins a les 20 hores els dies 24 i 31 de desembre.

 

Barri de Bonavista - Exp. 39/2009-Acord del Govern Local de l’Ajuntament de Tarragona, de data 22 de març de 2010, per declarar la consideració del barri de Bonavista com a àrea d’influència del mercadet de marxants, a efectes del que disposa l’article 2 de la Llei 8/2004, d’horaris comercials. Els establiments al voltant del mercat de marxants de l'àmbit autoritzat del barri de Bonavista, segons delimitació de l'àrea acordada per JGL, que abasta tot el barri, poden obrir amb el mateix horari que el mercat de marxants.

  • Horari autoritzat: Cada diumenge de 9 a 16 hores.

 

Normativa sobre horaris comercials (afectació a empreses de comerç de venda al detall)

 

Normativa sobre horaris comercials especials (dins de la venda al detall)

 

Normativa sobre horaris d’establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives

 

* No existeix regulació específica per a empreses de serveis i caldrà que s’ajustin a allò que preveu la Ordenança General de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Tarragona.

Segells de reconeixement d’administració oberta