Esteu aquí: Inici Comerç Comerç Mercats Reforma del Mercat Central Execució i terminis de les obres

Execució i terminis de les obres

 


 
Un cop realitzats els treballs previs (implantació en obra, tancament perimetral de l’obra, enderrocs, moviments de terres), es procedirà a executar l’estructura, començant per les pantalles perimetrals de l’edifici i l’estructura provisional de micropilots.
 
L’estructura definitiva s’executarà en sentit descendent, és a dir, el primer forjat a executar serà el de la planta baixa. Després s’excavaran les terres sota aquest forjat, procedint a executar els pilars i el forjat de la planta semisoterrani, i així successivament fins la planta soterrani -3.
 
Paral·lelament a l’execució de l’estructura, es treballarà en la urbanització exterior.
 
Un cop executada l’estructura començaran els treballs corresponents a la resta de partides del projecte: façana, coberta, tancaments i divisòries, acabats interiors, protecció i senyalització, instal·lacions i equipaments. Els treballs corresponents a aquestes partides es desenvoluparan simultàniament en la mesura del possible per optimitzar el temps d’execució de l’obra.
 

Els terminis

El termini previst per executar les obres de desmuntatge de les restes arqueològiques i el desviament de serveis és de 9 mesos, sempre i quan no es trobin noves restes o serveis afectats de manera imprevista que puguin alterar el desenvolupament de l’obra. Aquesta desviació de serveis va començar a mitjans de gener del 2010.
 
El termini previst en projecte per executar les obres de remodelació del mercat i la urbanització de l’entorn és de 30 mesos. Això suposa una reducció important des del projecte anterior, el qual preveia que el termini seria de prop de 54 mesos (quatre anys i mig). Ara bé, cal remarcar que és una previsió que es pot modificar en funció de les troballes arqueològiques i dels passos administratius a seguir.

 

Segells de reconeixement d’administració oberta