Esteu aquí: Inici Comerç Comerç Mercats Reforma del Mercat Central Alteracions de serveis i treballs previs

Alteracions de serveis i treballs previs

 

L’inici de les obres

El passat 15 de gener van començar les obres del Mercat Central. La construcció de les plantes soterrades afecta totes les xarxes de serveis que discorren pel mercat i pels carrers del voltant, de manera que cal desviar-les. Aquesta desviació es farà per fases a tot l'entorn del Mercat, de manera que mai afecti un carrer complet. La desviació de serveis afectarà els carrers Canyelles, passatge Cobos, Governador González, Colom, Reding i la plaça de Corsini.
 
Les obres de desviament de serveis van lligades al desmuntatge de les restes arqueològiques trobades dins l’àmbit d’actuació en excavacions anteriors, i un cop s’ha obtingut el vist-i-plau de la Generalitat. Per aquesta raó, l’obra de desviament de serveis s’executarà per fases, un cop realitzat el desmuntatge de les restes arqueològiques de cada zona.
 

Les alteracions

Aquesta obra implica alteracions en la circulació, tant de vehicles com de vianants. En aquest sentit, l’execució de l’obra per fases permet que en una fase inicial sigui possible l’accés a l’entorn del Mercat de vehicles autoritzats, tant de comerços com veïns, per càrrega i descàrrega. Cal tenir en compte que no tots els carrers es veuran afectats al mateix temps, ja que, com s’ha dit, l’obra s’executarà per fases, de manera que quan s’iniciï una fase les anteriors estaran finalitzades. L'ordre en què s'executaran els treballs no seguirà, necessàriament, la numeració indicada en el mapa que us podeu descarregar al final d'aquesta pàgina.
 
Així mateix, l’excavació de les voreres per ubicar els serveis es realitzarà per trams, de manera que quan es treballi en una vorera, la vorera oposada es mantindrà lliure per permetre la circulació dels vianants. Això suposarà allargar una mica més de temps els treballs, però aquesta opció permetrà estalviar una part de les molèsties.
 
Un cop executats els serveis d’una vorera, es reomplirà la rasa i es deixarà amb un acabat provisional de formigó per tal que es pugui circular novament i accedir als comerços i habitatges, i es procedirà a l’obertura de la rasa de la vorera oposada.
 
Aquests passos a seguir són les estimacions que contempla el projecte. L’adjudicació definitiva de l’obra, que es farà a mitjans d’aquest 2010, les contrastarà i es farà el pla definitiu

Per a més informació:

Segells de reconeixement d’administració oberta