Esteu aquí: Inici Comerç Compra a Tarragona App Som Comerç TGN Bases dels sorteigs d’invitacions per a usuaris de l’app Som Comerç TGN

Bases dels sorteigs d’invitacions per a usuaris de l’app Som Comerç TGN

 

Identificació de l’organitzador

L’Ajuntament de Tarragona, amb domicili fiscal a la Plaça de la Font, n. 1, 43003 Tarragona, i amb CIF P-4315000-B, organitza puntualment sorteigs d’invitacions a actes, concerts i espectacles que es duran a terme al llarg del 2021, a diferents instal·lacions públiques i culturals de Tarragona.

Participen com a col·laboradors del sorteig tots els establiments adherits a l’app Som Comerç TGN.

Descripció i objectiu del sorteig

Puntualment s’informarà a les xarxes socials (Facebook i Instagram) de la Conselleria de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona de la celebració de sorteigs d’invitacions per assistir a actes, concerts i espectacles celebrats a instal·lacions municipals com el Palau Firal i de Congressos de Tarragona, Teatres de Tarragona, etc.

Cada cop que el client faci una compra en qualsevol dels establiments adherits a l’app Som Comerç TGN, sigui de l'import que sigui, i registri la compra amb l’app a través dels codis QR habilitats o bé identificant-se amb el seu DNI, automàticament aquesta compra i client optaran als sorteigs d’invitacions que s’aniran publicant puntualment, i passaran, per tant, a ser participants del sorteig.

D'aquesta manera, les butlletes/drets de participació de cada client-ciutadà es derivaran de les compres registrades via App Som Comerç TGN, realitzades per usuaris de l’app en els negocis adherits a l’app Som Comerç TGN, durant les dates que s’estipulin per a cada sorteig, les quals seran comunicades a les xarxes socials de la Conselleria de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona.

Els sorteigs seran gestionats des de la mateixa plataforma de gestió de l’app Som Comerç TGN i hi participaran totes les butlletes o drets de sorteig que adquiriran els compradors que emprin l’app Som Comerç TGN per registrar les seves compres efectuades durant els dies estipulats per a cada sorteig en concret.

Quantes més compres al comerç local adherit a l’app Som Comerç TGN, més oportunitats de ser premiat amb un dels premis, ja que es disposaran de més drets de participació o butlletes de participació en el sorteig.

L’objectiu principal dels diferents sorteigs consisteix a impulsar el consum al comerç de proximitat i increment de l’ús de l’app Som Comerç TGN com a eina de fidelització de clients.

La campanya està especialment dirigida a ciutadans residents a Tarragona, però en qualsevol cas, hi podrà participar qualsevol comprador de productes dels establiments participants en el sorteig, sigui quina sigui la seva nacionalitat o lloc de procedència.

En qualsevol cas, una condició necessària per participar en els sortejos que regulen aquestes bases és que caldrà descarregar-se l’app a dispositiu mòbil o tauleta i ser usuari registrat.

Durada dels sorteigs

La durada de cada sorteig es preveu que sigui d’1 setmana, però dependrà de cada sorteig en particular.

L’Ajuntament de Tarragona es reserva el dret a ajornar o allargar el període de cada sorteig en cas de força major, així com es reserva la facultat d’interpretar els termes presents i condicions legals.

Àmbit dels sorteigs

Els establiments els negocis adherits a l’app Som Comerç TGN (sector comerç, serveis, restauració...) enregistrats i donats d’alta dins de la plataforma Som Comerç TGN.

De fet, l’àmbit dels sorteigs seran en aquests negocis, on els clients-compradors que comprin emprant l’app Som Comerç TGN podran adquirir els drets de participació als sorteigs.

Regles i condicions per participar-hi

Podran participar en els sorteigs d’aquesta campanya promocional aquelles persones físiques majors de 18 anys amb residència a Espanya o a la resta del món.

No podran participar en el present concurs:

  • Els organitzadors dels sorteigs.
  • Els perfils fraudulents i els experts en concursos.
  • Els menors d’edat.

Per tant:

Per participar al sorteig només caldrà ser usuari registrat a l’app Som Comerç TGN i realitzar una o més compres en qualsevol dels establiments de la ciutat de Tarragona adherits a l’app Som Comerç TGN i que participin a la campanya, sempre registrant la seva compra a l’app, durant el període de duració de cada sorteig, sense límit de quantitat prefixada del valor de compra per poder participar-hi.

Un cop realitzada la compra, el client s’identificarà a l’establiment amb el seu perfil d’usuari de l’app i l’establiment haurà de registrar la seva compra a la plataforma Moneder.

Tots els moviments registrats a l’app hauran de ser verídics i hauran de correspondre a compres reals. L’Ajuntament de Tarragona es reserva el dret de poder comprovar les compres a través del tiquet de compra.

Tots els clients-compradors participants, i amb drets de participació adquirits per haver comprat en negocis adherits a l’app Som Comerç TGN, entraran a participar en els sorteigs d’invitacions.

Els guanyadors dels sorteigs rebran una notificació per correu electrònic i via telefònica, i un cop hagin manifestat la seva acceptació del premi, se’ls lliurarà les invitacions. Per poder recollir les invitacions caldrà que s’identifiquin amb el seu DNI, i hauran de signar un rebut d’entrega. En cas que el guanyador no pugui recollir personalment el premi, ho haurà de notificar a la Conselleria de Comerç i designar i autoritzar, mitjançant autorització escrita expressa, a la persona que recollirà el premi en el seu nom.

La participació en el sorteig serà acumulativa per cada adquisició de productes o serveis que es realitzi a través de l’app en qualsevol establiment adherit a l’app; és a dir, quantes més compres es facin a través de l’app, més opcions es tindran de guanyar, més drets de participació s’obtindran.

L’Ajuntament de Tarragona es reserva el dret d'efectuar canvis en la campanya promocional de sorteigs d’invitacions durant el seu desenvolupament, si es produeix alguna causa que impedeixi portar-la a bon terme o amb la finalitat de millorar la seva execució, gestió o control.

Selecció del guanyador i modalitat de sorteig

El sorteig es realitzarà a través de la intranet de l’entitat gestora de la Conselleria de Comerç dins la plataforma Moneder, des de la qual es gestiona l’app Som Comerç TGN. Aquesta plataforma té una funcionalitat per gestionar i programar els sorteigs de forma automàtica entre tots els usuaris que hagin registrat compres amb l’app Som Comerç TGN.

D’entre tots els participants al sorteig, que participen en funció dels drets de participació adquirits al llarg de la durada del sorteig, la plataforma Moneder triarà aleatòriament els guanyadors a través d’un sistema de selecció automàtica i sota la supervisió d’un representant de la Conselleria de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona i un representant de l’EMDET, SA, o en qui aquestes deleguin.

Per seguretat del sistema de sorteig, també seran designats “guanyadors en reserva o suplents”, que en ordre de sortida/elecció pel sistema de sorteig, substituirien a aquells guanyadors que no acceptin els premis o no compleixin els requisits que marquen les bases dels sorteigs, per ser declarats guanyadors del sorteig.

El guanyador serà informat del resultat del sorteig pels canals informatius d’identificació, com ara per correu electrònic o telefònicament (s’efectuaran fins a 2 intents de trucada a diferents hores) durant el dia del sorteig. El guanyador haurà d’acceptar el premi dins les 24 hores següents a la celebració del sorteig. Se li facilitaran també les dades i les instruccions o informacions necessàries per gaudir del seu premi, que haurà de manifestar que accepta.

En cas que no fos possible contactar amb algun guanyador, que no acceptés el premi dins les 24 hores següents al sorteig, o que rebutgés el premi, es procedirà a contactar amb els suplents (participants designats “guanyadors en reserva o suplents” per ordre segons els resultats del sorteig).

Els guanyadors del sorteig hauran d’acceptar el premi, telefònicament en la trucada que se’ls farà o bé contestant al correu electrònic rebut.

Un cop comunicada l’acceptació del premi, es convocarà als guanyadors per fer-los entrega de les invitacions, o bé les podran recollir personalment el mateix dia de l'esdeveniment a les taquilles d'on es celebri l'espectacle, des de mitja hora abans del seu inici.

La persona guanyadora s’identificarà amb DNI, o la persona que enviï en el seu nom, com a representant d’aquest, s’haurà d’acreditar i fer entrega de l’autorització escrita signada pel guanyador. L’organització, haurà de verificar que correspon a la persona guanyadora del sorteig.

L’Ajuntament de Tarragona queda alliberat de qualsevol responsabilitat en cas d’existir algun error en les dades facilitades pel guanyador/suplents que impedeixin la seva identificació.

Relació de premis

El premi de cada sorteig consistirà en 2 invitacions per a actes, concerts o espectacles celebrats a instal·lacions municipals com el Palau Firal i de Congressos de Tarragona, Teatres de Tarragona o actes o activitats organitzades per l’Ajuntament de Tarragona.

Els sorteigs es celebraran i publicaran en funció de la disposició d’invitacions per part de la Conselleria de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona. En funció del nombre d’invitacions disponibles, es disposarà el nombre de guanyadors.

El premi no és reemborsable per cap quantitat en metàl·lic, ni podrà ser bescanviat per altres alternatives de premi.

En cas de no poder utilitzar les invitacions, el guanyador pot lliurar-les a una altra persona perquè en faci ús o pot informar a l’organitzador del sorteig perquè recorri al guanyador suplent, però, en cap cas, podrà vendre les invitacions.

En cas de no utilitzar les invitacions i no informar a l’organització de la impossibilitat d’utilitzar-les, el guanyador no podrà ser guanyador de cap altre sorteig d’invitacions durant el mateix any.

L’Ajuntament de Tarragona no es responsabilitza de la possible pèrdua, deteriorament o robatori del premi concedit.

En cas de conflictes d’interpretació de les bases, i de l’aplicació del funcionament, gestió o control del sorteig, manifestat per clients de l’app Som Comerç TGN guanyadors, per part dels negocis col·laboradors adherits a l'app i per altres interessats, prevaldrà la interpretació de l’organització.

Protecció de dades de caràcter personal

Responsable del tractament: Ajuntament de Tarragona
Finalitat del tractament:

  • Gestionar la participació dels concursants i comunicar el resultat als guanyadors del concurs.
  • Publicar les dades dels guanyadors a les xarxes socials de @comerctgn.

Legitimació: consentiment de l’interessat.

Destinataris de cessions o transferències:

  • Les dades dels participants –fora de la difusió dels guanyadors- no seran comunicades a tercers, llevat que sigui necessari de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o de disposar del seu consentiment inequívoc, segons el cas.
  • No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Conservació de les  dades personals:

  • Un cop celebrat el sorteig, únicament s’imprimirà el full o fulls de la llista en què consti el guanyador i els guanyadors suplents, als efectes de protocol·litzar-lo amb l’acta corresponent.
  • Un mes després de l’entrega del premi, es procedirà a l’eliminació de la llista dels participants utilitzat, pel que no es conservarà cap dada de l'esmentada llista, excepte aquelles dades que siguin necessàries vinculades al expedient administratiu municipal de l’Ajuntament de Tarragona, en què es sustenta aquesta iniciativa.

Drets: Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud presencial a l’OMAC de l’Ajuntament, plaça de la Font, 1 43003 Tarragona, o mitjançant instància telemàtica genèrica a la Seu Electrònica indicant “exercici de drets”.

Més informació del tractament: podeu consultar aquest enllaç.

L’Ajuntament de Tarragona garanteix el compliment íntegre del Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades

Limitacions i penalitzacions en cas d’us fraudulent

Entenem com a frau la utilització de mala praxi per aconseguir més participacions/drets de participació als sorteigs; de la mateixa manera s’actuarà amb els comportaments que es detectin com aparentment abusius i/o malintencionats.

La constatació de qualsevol d’aquestes pràctiques podrà suposar l’anul·lació de la seva participació en el sorteig.

L’Ajuntament de Tarragona es reserva el dret d’emprendre accions legals, administratives i judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible d’ésser considerat com a manipulació o falsificació del o dels sorteigs.

L’Ajuntament de Tarragona no serà responsable de les possibles circumstàncies (demores, endarreriments, etc.) que puguin alterar l’entrega de les invitacions i que no li siguin directament imputables. Així mateix, no es fa responsable de les cancel·lacions o reprogramacions dels actes que podran gaudir-se amb les invitacions.

L’Ajuntament de Tarragona, una cop designat el guanyador del sorteig, comunicat tal eventualitat, i confirmada l’acceptació del premi del concurs, s’eximeix de les subsegüents relacions i conflictes que es puguin plantejar o s’estableixin entre el/els guanyador/s i les empreses organitzadores dels actes objecte d’accés a través dels premis-invitacions.

Cessions de drets d’imatge i/o propietat intel·lectual

El guanyador del sorteig, en tot cas, accepta la cessió de la seva imatge per a fins publicitaris i de promoció de l’Ajuntament de Tarragona, a partir del registre fotogràfic, en el seu cas, en un possible acte d’entrega del premi.

La seva imatge serà utilitzada exclusivament per anunciar el guanyador del concurs en premsa, xarxes socials i similars, i mai amb finalitats lucratives.

Acceptació de les bases legals

La participació en el concurs implica l’acceptació dels presents termes i condicions legals. Qualsevol manifestació de no acceptació de la totalitat o part de les bases legals implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència, l’Ajuntament de Tarragona quedarà alliberat del compliment de la obligació contret amb aquest participant. De la mateixa manera, en relació amb comerciants col·laboradors amb els sorteigs.

Segells de reconeixement d'administració oberta