Esteu aquí: Inici Dades Obertes Reutilitzadors

Informació

Informació i condicions generals per la reutilització de la informació de TGN Dades Obertes

Condicions Generals per a la reutilització de la informació 

1. Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.

2. Cal citar la font dels documents objecte de la reutilització. Aquesta cita es pot fer de la següent manera: "Origen de les dades: [òrgan administratiu, organisme o entitat del sector públic estatal que es tracti]".

3. Cal esmentar la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre quan estigués inclosa en el document original.

4. No es podrà indicar, insinuar o suggerir que la [òrgan administratiu, organisme o entitat del sector públic estatal que es tracti] titular de la informació reutilitzada participa, patrocina o dóna suport a la reutilització que es dugui a terme amb ella.

5. S'han de conservar, no alterar-se ni suprimir les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables inclosos, si s'escau, en el document posat a disposició per a la seva reutilització.

Exclusió de responsabilitat

La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització sota la seva pròpia compte i risc, corresponent en exclusiva a ells respondre davant de tercers per danys que puguin derivar d'ella.

L’Ajuntament de Tarragona, [òrgan administratiu, organisme o entitat que es tracti] no serà responsable de l'ús que de la seva informació facin els agents reutilitzadors ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús de la informació reutilitzada.

L’Ajuntament de Tarragona, [òrgan administratiu, organisme o entitat que es tracti] no garanteix la continuïtat en la posada a disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumeix responsabilitats per qualsevol error o omissió contingut en ells.

Responsabilitat de l'agent reutilitzador

L'agent reutilitzador es troba sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, incloent el règim sancionador previst en l'article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic

Garantia, responsabilitat i disponbilitat del servei

L'Ajuntament de Tarragona ofereix els conjunts de dades disponibles tal i com consten als seus arxius i, tot i els esforços per gestionar de manera adequada els conjunts de dades, no pot assegurar la seva integritat, actualització, precisió o l'accés continu a aquests conjunts de dades, no oferint cap garantia en aquest sentit.

L'Ajuntament de Tarragona podrà, en qualsevol moment, afegir, eliminar o modificar els conjunts de dades publicades o aquestes condicions d'ús.

Tant l'Ajuntament de Tarragona com qualsevol dels seus organismes, entitats o agents, no es fan responsables dels danys o pèrdues que, de manera directa o indirecta, inclosos aquells que comporten perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provoqui o pugui provocar l'ús dels conjunts de dades.

Quan, per raons tècniques, es pugui preveure que el portal no podrà estar operatiu i disponible, es publicarà a la seu electrònica la informació sobre la suspensió temporal del servei, la previsió de la durada de la mateixa i, si escau, l’adopció de mesures correctives de la situació.

Usos inadmissibles

Simular que les aplicacions i serveis derivats de la reutilització de les dades, siguin un servei oficial de l’Ajuntament de Tarragona o qualsevol organisme o entitat municipal.

Presentar les dades de manera enganyosa o incorrecta, o falsificar les dades.

No estarà permesa la reutilització de cap conjunt de dades per finalitats il·lícites o que atemptin contra els principis de persones, entitats o de l'actuació administrativa pública.

Fer ús de les dades públiques obertes per donar suport a tesis racistes, sexistes,  homòfobes o que promoguin o incitin la discriminació o la violència.

Fer ús de les dades públiques obertes per donar suport a una activitat criminal o il·lícita. 

No es podrà indicar, insinuar o suggerir en l'usuari final de les dades, per cap mitjà, la participació o suport per l'Ajuntament de Tarragona, o pels seus organismes, entitats, empreses o agents, en l'activitat del qui utilitza la informació o el conjunt de dades.

L'Ajuntament de Tarragona podrà, per compte propi, denegar o suspendre l'accés als conjunts de dades sense previ avís a qualsevol, que segons el seu criteri unilateral, consideri que està incomplint les presents condicions d'ús, la legalitat vigent o faci servir, reproduir, modificar o distribuir els conjunts de dades d'una manera perjudicial o inconvenient.

Aquesta denegació o suspensió no tindrà efecte sobre aquelles persones o entitats que, de bona fe, hagin rebut els conjunts de dades a través de la persona o entitat objecte de la cancel·lació o suspensió i que, d'una altra manera, estiguin complint aquestes condicions d'ús.

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat