Esteu aquí: Inici Educació Centres educatius Altres Unitat d'Escolarització Compartida

Unitat d'Escolarització Compartida

 

La Unitat d'Escolarització compartida (UEC) és un servei educatiu municipal que consisteix en un programa de diversificació curricular específic per a alumnes amb inadaptació al medi escolar i risc d'exclusió social, amb la finalitat de prestar atenció educativa, complementant la que ofereixen els centres educatius.
L'objectiu de la UEC és afavorir l'assoliment de les competències bàsiques de l'etapa i l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, amb una metodologia que motivi els alumnes, retornant-los la confiança en les possibilitats d'èxit personal, reforçant-ne els aprenentatges i evitant l'abandonament escolar.

Els objectius generals se centren en:

  • Acompanyar en la realització d’un itinerari de futur (laboral i/o educatiu).
  • Potenciar conductes positives que permetin un creixement saludable.
  • Aconseguir que els joves es relacionin amb altres persones i participin en activitats de grup, que adoptin actituds positives i superin inhibicions i prejudicis.
  • Aconseguir que aquests joves es formin una autoimatge ajustada, i desenvolupin l’autoestima per tal de millorar el benestar personal i col•lectiu.
  • Treballar hàbits esportius i d’oci saludables.

Les àrees de formació que es treballen són les següents:

  • Àmbit lingüístic i social: Llengua i literatura catalana i castellana, Llengua anglesa, Ciències socials, Geografia i Història, Tutoria i Cinefòrum: educació per la ciutadania i drets humans.
  • Àmbit científic i tecnològic: Matemàtiques, Ciències de la Naturalesa, Educació visual i plàstica i Taller d’informàtica.
  • Àmbit pràctic i d’expressió física: Educació Física, Taller d’Hort i Jardineria, Taller de Fotografia, Taller de Cuina, i Formació i Orientació Laboral que es porta a terme mitjançant les tutories tant individuals com de grup.

 
 
Segells de reconeixement d’administració oberta