Esteu aquí: Inici Educació Centres educatius Ensenyament d'adults Centre Municipal de Formació d'Adults FORUM Preinscripció CMFA Fòrum: Curs 2019 / 20

Preinscripció CMFA Fòrum: Curs 2019 / 20

 

Informació general

La preinscripció és el procés d’admissió d’alumnes al Centre Municipal de Formació d’Adults (CMFA) Fòrum. Aquest procés d'admissió comprèn un període de preinscripció i un altre de matriculació:

 • Durant el període ordinari de preinscripció és quan es demana l'admissió al centre.
 • Aquest període comença amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les llistes d’admesos.
 • Un cop rebuda l'admissió, s’ha de procedir a formalitzar la matrícula al centre.

 

Qui hi pot accedir?

 1. En general, per accedir als ensenyaments del CMFA Fòrum cal tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l’any natural en què s'inicia la formació.
 2. Les persones majors de 16 anys, o que els compleixin durant l’any natural que s'inicia la formació, si es troben en alguna d'aquestes situacions: 
 3. Al curs de formació específica per a l'accés a cicles formatius de Grau Mitjà també poden accedir-hi les persones que tenen més de 17 anys o bé els compleixen l'any natural en què inicien el curs.
 4. Els alumnes que obtinguin qualificació positiva en la preparació per a les proves d'accés però no superin la prova i vulguin tornar a fer el curs no podran ser considerats antics alumnes a efectes de preinscripció i matrícula, però podran fer novament el curs en el cas que el centre o l'aula disposi de places lliures i després de prioritzar els alumnes que hi accedeixen per primera vegada.
 5. Per obtenir l'admissió en un ensenyament d'adults cal presentar la sol·licitud de preinscripció. En els processos d'admissió no s'admeten sol·licituds fora de termini.
   

 

Calendari

Tots els ensenyaments.

Fases Dates
Publicació de l'oferta d'ensenyaments 22 de maig 2019
Sol·licitud de continuïtat d'alumnat propi Del 29 de maig al 7 de juny 2019
Publicació de l'oferta de places 14 de juny 2019
Període preferent d'informació i orientació de l'alumnat nou Durant el mes de juny 2019
Matrícula d'alumnat propi De l'1 al 3 de juliol 2019
Període de presentació de sol·licituds alumnat nou Del 18 al 25 de juny 2019
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb puntuació provisional 1 de juliol 2019 a partir de les 14:00h
Sorteig públic per situacions d'empat (Barcelona) 2 de juliol 2019, a les 11:00h
Termini per presentar reclamacions De l'1 al 5 de juliol 2019
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb puntuació definitiva 8 de juliol 2019
Publicació, per activitats, de les llistes d'admesos i exclosos i de la llista d'espera 10 de juliol 2019 a partir de les 14:00h
Matrícula de l'alumnat admès Del 3 al 10 de setembre 2019, ambdós inclosos
Matrícula de l'alumnat de la llista d'espera A partir del 12 de setembre 2019
 

 

Criteris d’admissió

Si per a una determinada activitat formativa hi ha més sol·licituds d'admissió que places, es dóna prioritat a les sol·licituds de l'alumnat antic, és a dir, l'alumnat matriculat al curs actual (2018-2019). Aquest alumnat ha de presentar la sol·licitud de continuïtat entre el 29 de maig i el 7 de juny de 2019 i ha de fer la matrícula segons el calendari que estableixi i difongui cada centre o aula.

Si encara queden places vacants, s'admeten sol·licituds d'alumnat nou. Entre l'alumnat nou, es dóna preferència al que resideix o treballa en el mateix municipi del centre o l'aula (o en un municipi proper on no hi hagi l'activitat formativa).  L'ordenació de les sol·licituds afectades per situació d'empat es fa per sorteig públic.

L'alumnat admès ha de formalitzar la matrícula en les dates que estableix el calendari de preinscripció. L'alumnat que no formalitzi la matrícula en aquest període es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

L'ordre d'admissió, si hi ha igualtat de condicions, s'estableix per sorteig.

 

Oferta formativa

Ja podeu consultar l'oferta formativa i les places vacants del CMFA Fòrum per al curs 2019-20.

 

Sol·licitud de preinscripció

Podeu descarregar la sol·licitud de preinscripció per als ensenyaments impartits al CMFA Fòrum per al curs 2019-20. 

 

Documentació a presentar

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, heu de presentar la documentació següent.

 

Informació i matrícula

 • CMFA Fòrum
  Av. Ramón y Cajal, 70
  43005 Tarragona
  Telèfon: 977 242 833

Horari de preinscripció i matrícula: De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 h i de 16:00 a 19:00 h.

 • Aula de Sant Pere i Sant Pau
  Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau
  977 200 394
 • Aula de Sant Salvador
  Centre Cívic de Sant Salvador
  977 521 166
 

 

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat