Esteu aquí: Inici Educació Estudiar a TGN Altres Sant Rafael

Sant Rafael

3 Sant Rafael.JPG

Dades de contacte i localització

Nivells educatius

 • Educació Especial des de 3 fins a 21 anys
 

Horari

 • Horari lectiu: de 9 a 12.30 i de 15 a 16.30 h
 • Horari d’activitats extraescolars: 12.30 a 13.30 h
 • Horari d’atenció al públic: 14 a 15 h
 

Característiques del centre

El CPEE Sant Rafel és una centre públic de titularitat de la Diputació de Tarragona conveniat amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
 
El nostre alumnat presenta una tipologia diversa que necessita una ensenyança especial i individualitzada. Els professionals, que mantenen una atenció directa amb els alumnes, prioritzen el desenvolupament de les habilitats adaptatives i l’assoliment dels continguts procedimentals i actitudinals.

Es parteix del currículum d’educació infantil, primària, secundària i de l'oferta de garantia social i es fan les adaptacions en funció de les necessitats dels alumnes per tal d’aconseguir una formació bàsica i professional que els permeti incorporar-se a la vida activa.
 

Equipaments

 • 2 aules de primària adaptades
 • 2 aules d’infantil adaptades
 • Aula que realitza un programa d'habilitats socials
 • Aula d'atenció a alumnes amb trastorns greus del desenvolupament
 • Aula de programa de transició a la vida adulta
 • 6 aules obertes-tallers que segueixen un programa de qualificació professional Inicial (PQPI) amb sis perfils diferents
 • 2 aules d’informàtica
 • Biblioteca
 • Transport escolar gratuït gestionat pel Consell Comarcal
 • Cuina i menjador
 • Sala d’actes
 • Aula d’audiovisuals
 • Aula de manualitats
 • Aula multisensorial
 • Pista poliesportiva
 • Camps d’esports
 • Servei d’educació física
 • Aula-servei de salut escolar
 • Departament d’orientació compost per:
  • Servei de treball social
  • Servei de psicologia
  • Servei d’audició i llenguatge
  • Servei de logopèdia
  • Servei fisioteràpia
  • Servei de psicomotricitat
 

Aspectes generals

 • Sortides, excursions i colònies
 • Natació (Club Natació Tàrraco)
 • Equinoteràpia (Centre Hípic El Catllar)
 • Educació Musical i Musicoteràpia (Ajuntament de Tarragona)
 • AMPA
 • Esmorzar i dinar (empresa Eurest)
 • Seguiment i coordinació amb equips multiprofessionals: Inspecció d’Educació, EAP, CREDA, CREDV, ONCE, CSMIJ, SESM-DI, EAIA, UBASP,CAD
 • Coordinacions específiques: informàtica, audiovisuals, riscos laborals, comunicació i imatge, biblioteca, eixos transversals, activitats esportives, aula d’educació artística, recull d’informació, d’acollida, formació, sortides, festes i celebracions, coordinador pedagògic de PQPI, cicles d'Ed. Primària, PTVA i TGD i departament d'orientació
 • Monitor de teatre (Ajuntament de Tarragona)
 • Assessorament de plàstica (Ajuntament de Tarragona)
 
 

 

Segells de reconeixement d'administració oberta