Esteu aquí: Inici Educació Estudiar a TGN Altres Solc

Solc

4 Solc.JPG

Dades de conctacte i localització
 

Nivells educatius

 • Educació Especial des de 3 fins a 21 anys
 

Horari

 • Horari lectiu: de 9.30 a 13 h i de 15 a 16.30 h
 • Horari d’activitats extraescolars: les programades pel club esportiu SOLC en dissabtes i diumenges
 • Horari d’atenció al públic: flexibilitat horària prèvia cita telefònica
 

Característiques del centre

L’objectiu de l’escola és potenciar al màxim les capacitats dels alumnes amb necessitats educatives
especials temporals o permanents, en els aspectes físics, cognitius i psicosocials. Es pretén compensar i optimitzar les habilitats i competències per millorar els processos de desenvolupament, aprenentatge i adaptació a l'entorn sociocultural oferint als nostres alumnes els suports necessaris perquè el seu funcionament sigui el més adaptatiu i normalitzat.
 
La línia metodològica del centres es fonamenta en un tracte personalitzat basat en la perspectiva
constructivista i sistèmica, en una acció educativa que s’adeqüi al ritme evolutiu i a les capacitats
socioafectives, cognitives i psicomotrius dels nostres alumnes. En els processos d’ensenyament- aprenentatge es prioritzen les següents bases psicopedagògiques:
 • L’aprenentatge funcional
 • L’aprenentatge significatiu
 • La motivació
 • L’activitat
 • La interacció social
 • La comunicació
 • L’expressió
 • L’acceptació de les diferències individuals.
 • L’autoestima.
Per això, el centre treballa amb ràtios que van des d’1:3 (1 tutor per 3 alumnes) fins a 1:7/8. Compta també amb la intervenció d’educadors i de personal tècnic especialista (logopedes i fisioterapeutes).

Equipaments

 • Aules d’educació especial
 • Aules de transició a la vida adulta
 • Aules de logopèdia
 • Aula de fisioteràpia
 • Aula d’informàtica
 • Aula de música
 • Aula menjador per classes de cuina
 • Teatre per representacions
 • Sala d’audiovisuals
 • Biblioteca
 • Pista poliesportiva
 • Menjador
 

Aspectes generals

 • Piscina (concertada amb el Patronat Municipal d’Esports)
 • Activitats esportives: natació, atletisme, petanca, tennis taula... participant en jornades escolars i Special Olympics
 • Serveis especialitzats d’atenció específica a l’alumnat
 • Servei de menjador
 • Servei d’infermeria del CET
 • Transport escolar en col·laboració amb el Consell Comarcal
 • Modalitat d’ensenyança compartida
 • SAAC (Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació)
 • Hipoteràpia (tractament terapèutic amb cavalls)
 • Programa d’habilitats comunicatives i d’interacció social (PHCIS)
 • Professors de música, teatre i plàstica concertats amb la Conselleria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Tarragona
 • AMPA
 • Sortides i colònies
 • SOLC ofereix com a cooperativa altres serveis a més de l’escola o del Servei de Teràpia Ocupacional

 
 

 

Segells de reconeixement d'administració oberta