Esteu aquí: Inici Educació Estudiar a TGN Ensenyament d'adults Documentació del centre Documentació a presentar per a la preinscripció 22/23

Documentació a presentar per a la preinscripció 22/23

Conjuntament amb la sol·licitud, heu de presentar la següent documentació:

1. Documentació identificativa que s'ha de presentar en tots els casos

a) Si l'alumne o l'alumna és menor d'edat i compleix els requisits d'accés als ensenyaments d'adults:

  • Còpia escanejada o fotografia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Còpia escanejada o fotografia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna.

b) Si l'alumne o alumna és major d'edat:

  • Còpia escanejada o fotografia del DNI de l'alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d'alumnat estranger.

c) En els dos casos anteriors, i de manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger també es poden acreditar amb el document d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.

2. Documentació acreditativa de la preferència d'admissió

Proximitat del domicili de l'alumne o alumna o proximitat del seu lloc de treball:

  • Còpia escanejada o fotografia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE, o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb còpia escanejada o fotografia del certificat o volant municipal.
  • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acreditarà amb còpia escanejada o fotografia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).
Segells de reconeixement d'administració oberta