Què fem?

Reunions, comissions i documents

Comissió 1
La comissió 1 treballa per la planificació i l'adaptació de l’oferta formativa integrada a les necessitats del mercat i de les persones
Comissió 2
La comissió 2 treballa per l'impuls dels centres de formació professional
Comissió 3
La comissió 3 treballa per l'organització d'un mecanisme de reconeixement i acreditació de competències professionals
Comissió 4
La comissió 4 treballa pel desenvolupament d'un sistema integrat d'informació i orientació professional
Segells de reconeixement d'administració oberta