Esteu aquí: Inici Activació Econòmica, Treball i Comerç FAQ Sobre horaris d'obertura d'establiments

Sobre horaris d'obertura d'establiments

Els establiments comercials annexos a les benzineres poden seguir el mateix horari d'atenció al públic que el permès per a la venda de carburant?


La venda de combustibles i carburants i els establiments comercials annexos a les benzineres tenen un tractament diferenciat en matèria d'horaris comercials. Només poden gaudir de la mateixa llibertat d'horaris que la llei atribueix a la venda de combustibles i carburants els establiments annexos que únicament comercialitzin productes complementaris relatius a l'automoció.
Quan els establiments annexos a les benzineres comercialitzin productes diferents als detallats en el paràgraf anterior, s'han de regir pel règim d'horaris que la llei atribueix segons el tipus d'establiment i/o del producte comercialitzat.

Els establiments comercials han de comunicar si obriran o no, en festiu autoritzat?


L'obertura d'un establiment comercial en qualsevol dels dies festius del calendari general que anualment s'aprova per l'ordre corresponent no requereix cap tipus de comunicació a l'Administració. La decisió d'obrir o no depèn del titular de cada establiment. Per aquest motiu l'Administració no disposa de llistats d'establiments que tinguin intenció d'obrir en un determinat festiu dels autoritzats.

Els establiments dedicats a la venda de llibres, articles d'impremta i premsa diària poden obrir diumenges i festius?

No el conjunt de l'establiment, però sí de manera separada i evitant l'accessibilitat del públic a la resta de productes, la part destinada a la venda de premsa diària pot obrir atès que es tracta d'un producte exceptuat i que només interessa comprar el mateix dia que es posa a la venda.

Els establiments dedicats essencialment a la prestació de serveis poden obrir en dia festiu?

Sí, atès que es tracta d'un establiment dedicat essencialment a la prestació de serveis i per tant exclòs de les limitacions en matèria d'horaris comercials.

Un establiment que compatibilitza dues activitats comercials, una sotmesa a horari comercial general i l'altra excepcionada, a quin horari comercial ha d'acollir-se?

 

El règim horari aplicable és el de l'activitat principal. Es considera activitat principal aquella que des del punt de vista econòmic és manifestament superior a l'altra activitat, que en tot cas ha de ser complementària. Quan no sigui evident aquesta distinció, l'establiment comercial s'haurà d'ajustar a l'horari general.

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat