Preguntes freqüents

Què són els establiments comercials?

Els establiments comercials són tots els locals i les instal·lacions, coberts o sense cobrir, oberts al públic, que són a l'exterior o a l'interior d'una edificació on s'exerceix regularment la venda al detall. En resten exclosos els establiments dedicats exclusivament a la venda a l'engròs. Els establiments poden ésser de caràcter individual o col·lectiu.

Què són els establiments comercials col·lectius?


Els establiments de caràcter col·lectiu són integrats per un conjunt d’establiments situats en un o diversos edificis, connectats o no entre si, en els quals es duen a terme les activitats respectives d’una manera empresarialment independent. Als efectes del que estableix aquesta llei, són establiments comercials de caràcter col·lectiu els centres comercials, els recintes comercials i les concentracions comercials.

Quan un establiment comercial es considera gran i quan es considera mitjà?

 

En el quadre següent s'estableixen els tipus d'establiments comercials tenint en compte l'esglaonament de la població i les especialitats dels establiments dedicats essencialment a la venda d’aparells electrodomèstics i electrònica de consum, i els dedicats essencialment a la venda d’articles i material esportiu, els quals es consideren grans establiments comercials si llur superfície de venda és superior a 1.300 metres quadrats en municipis amb una població de 25.000 a 240.000 habitants i si llur superfície de venda és superior a 1.500 metres quadrats en municipis amb més de 240.000 habitants.

25.001- 240.000

habitants

PEC<800m2

MEC 800 -   1.999m2

 

GEC > 2.000m2

> 1.300 m2
(electrodomèstics, electrònica
de consum, articles i material esportiu

Quins requisits de localització preveu la normativa d’equipaments comercials?


Els grans establiments comercials, individuals o col·lectius, només es poden implantar en les trames urbanes consolidades dels municipis que són capitals de comarca o que tenen una població superior als 25.000 habitants o assimilables per raó de fluxos turístics, d’acord amb les determinacions del Pla territorial sectorial d’equipaments comercials.
Els establiments dedicats essencialment a la venda d’aparells electrodomèstics i electrònica de consum, d’articles i complements esportius, d’equipament de la persona, i els dedicats a la venda d’articles de lleure i cultura, amb una superfície de venda igual o superior a 1.000 metres quadrats, només es poden implantar en les trames urbanes consolidades dels municipis de més de 25.000 habitants i a les capitals de comarca o assimilables per raó de fluxos turístics, d’acord amb les determinacions del Pla territorial sectorial d’equipaments comercials.

Quins requisits són indispensables perquè un establiment sigui considerat una botiga de conveniència?

Que la seva superfície no sigui superior a 500m², i que distribueixi de manera similar i proporcionada la seva oferta entre la següent gamma d'articles: llibres, diaris i revistes, productes d'alimentació, discos i vídeos, i joguines, regals i articles diversos. Aquests establiments han de romandre oberts al públic un mínim de 18 hores al dia. Tenen l'obligació d'avançar el seu horari de tancament a les 20 hores els dies 24 i 31 de desembre, i han de romandre tancats els dies 1 de gener, 1 de maig, 11 de setembre i 25 de desembre.

 

Quins són els horaris de les terrasses i similars?

Com a norma general, l'horari de tancament de les terrasses serà el següent:

  • De diumenge a dijous (de l'1 de novembre al 15 de maig) Fins a 23.30 h
  • Divendres, dissabte i vigílies de festiu (de l'1 de novembre al 15 de maig) Fins a les 00.30h
  • De diumenge a dijous (del 16 de maig a 31 d'octubre) Fins a les 24.00 h
  • Divendres, dissabte i vigílies de festiu (del 16 de maig a 31 d'octubre) Fins a les 01.00 h

En aquesta norma general es contemplen diverses excepcions per dates especials o zones de la ciutat que reben un tractament diferenciat. Per a més informació es pot consultar el decret de terrasses i similars de l'Ajuntament de Tarragona.

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat