Preguntes freqüents

 

 

Què són els establiments comercials?

Els establiments comercials són tots els locals i les instal·lacions, coberts o sense cobrir, oberts al públic, que són a l'exterior o a l'interior d'una edificació on s'exerceix regularment la venda al detall. En resten exclosos els establiments dedicats exclusivament a la venda a l'engròs. Els establiments poden ésser de caràcter individual o col·lectiu.

Quan cal demanar la llicència comercial de la Generalitat?

Cal disposar de la llicència comercial que atorga el departament de la Generalitat competent en matèria de comerç, prèviament a la sol·licitud de les llicències municipals (d'obres i d'activitat), en els casos següents:

 1. En l'obertura de grans establiments comercials.
 2. En les ampliacions dels establiments comercials la superfície de venda dels quals superi, abans o després de l'ampliació, els límits que s'estableixen per a la consideració de grans establiments comercials.
 3. En els canvis d'activitat dels grans establiments comercials.
 4. En els trasllats dels establiments comercials la superfície de venda dels quals superi, abans o després del trasllat, els límits que s'estableixen per a la consideració de grans establiments comercials.
 5. En la transmissió d’un gran establiment comercial llevat que l’establiment porti més d’un any en funcionament.
 6. En l'obertura, els canvis d'activitat, el trasllat i l'ampliació dels establiments individuals situats dins els mercats municipals si tenen una superfície de venda superior als límits que s'estableixen per a la consideració de grans establiments comercials.
 7. Quan el conjunt de la superfície de venda dels parcs temàtics superi els 5.000m², el 15% de la superfície edificada total o quan els establiments comercials individuals superin els límits que s'estableixen per a la consideració de grans establiments comercials.

 

Quan cal demanar la llicència comercial municipal?

Cal disposar de la llicència comercial municipal que atorga l'ajuntament competent per a l'obertura, el canvi d'activitat, els trasllats i les ampliacions que impliquin les superfícies de venda (s.v.) següents:

entre 25.001 i 240.000 habitants

de 800 a 1.999

MEC (m² s.v.)

 

Quins són els elements que es valoren per a l'atorgament de les llicències comercials?

L'atorgament o la denegació de la llicència comercial de la Generalitat i de la llicència comercial municipal s'han d'acordar tenint en compte que el projecte s'adeqüi al Pla territorial sectorial d'equipaments comercials (PTSEC).

 

Què són els establiments comercials col·lectius?

Els establiments de caràcter col·lectiu són integrats per un conjunt d’establiments situats en un o diversos edificis, connectats o no entre si, en els quals es duen a terme les activitats respectives d’una manera empresarialment independent. Als efectes del que estableix aquesta llei, són establiments comercials de caràcter col·lectiu els centres comercials, els recintes comercials i les concentracions comercials.

 

Quan un establiment comercial es considera gran i quan es considera mitjà?

En el quadre següent s'estableixen els tipus d'establiments comercials tenint en compte l'esglaonament de la població i les especialitats dels establiments dedicats essencialment a la venda d’aparells electrodomèstics i electrònica de consum, i els dedicats essencialment a la venda d’articles i material esportiu, els quals es consideren grans establiments comercials si llur superfície de venda és superior a 1.300 metres quadrats en municipis amb una població de 25.000 a 240.000 habitants i si llur superfície de venda és superior a 1.500 metres quadrats en municipis amb més de 240.000 habitants.

 

25.001 – 240.000 habitants
PEC< 800 m2
MEC 800 – 1.999 m2
GEC > 2.000 m2
> 1.300 m2
(electrodomèstics, electrònica de consum, articles i material esportiu

 

 

Quins requisits de localització preveu la normativa d’equipaments comercials?

Els grans establiments comercials, individuals o col·lectius, només es poden implantar en les trames urbanes consolidades dels municipis que són capitals de comarca o que tenen una població superior als 25.000 habitants o assimilables per raó de fluxos turístics, d’acord amb les determinacions del Pla territorial sectorial d’equipaments comercials.
 
Els establiments dedicats essencialment a la venda d’aparells electrodomèstics i electrònica de consum, d’articles i complements esportius, d’equipament de la persona, i els dedicats a la venda d’articles de lleure i cultura, amb una superfície de venda igual o superior a 1.000 metres quadrats, només es poden implantar en les trames urbanes consolidades dels municipis de més de 25.000 habitants i a les capitals de comarca o assimilables per raó de fluxos turístics, d’acord amb les determinacions del Pla territorial sectorial d’equipaments comercials.
 

 

Quins requisits són indispensables perquè un establiment sigui considerat una botiga de conveniència?

Que la seva superfície no sigui superior a 500m², i que distribueixi de manera similar i proporcionada la seva oferta entre la següent gamma d'articles: llibres, diaris i revistes, productes d'alimentació, discos i vídeos, i joguines, regals i articles diversos. Aquests establiments han de romandre oberts al públic un mínim de 18 hores al dia. Tenen l'obligació d'avançar el seu horari de tancament a les 20 hores els dies 24 i 31 de desembre, i han de romandre tancats els dies 1 de gener, 1 de maig, 11 de setembre i 25 de desembre.

 

Quins són els horaris de les terrasses i similars?

Com a norma general, l'horari de tancament de les terrasses serà el següent:

 • De diumenge a dijous (de l'1 de novembre al 15 de maig) Fins a 23.30 h
 • Divendres, dissabte i vigílies de festiu (de l'1 de novembre al 15 de maig) Fins a les 00.30h
 • De diumenge a dijous (del 16 de maig a 31 d'octubre) Fins a les 24.00 h
 • Divendres, dissabte i vigílies de festiu (del 16 de maig a 31 d'octubre) Fins a les 01.00 h

En aquesta norma general es contemplen diverses excepcions per dates especials o zones de la ciutat que reben un tractament diferenciat. Per a més informació es pot consultar el decret de terrasses i similars de l'Ajuntament de Tarragona.

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat