Esteu aquí: Inici Formació Cursos de formació Vigilant de seguretat

Vigilant de seguretat

 

Aquesta acció formativa està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte "Treball als Barris"

195 hores teoricopràctiques

Inici: 20.05.2019

Fi: 12.07.2019

Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 14.30 hores

 

Requisits dels alumnes

Aquesta acció formativa està dins la formació integradora del Projecte "Treball als Barris" i està adreçada a aquelles persones en situació de risc d’exclusió social amb baixa qualificació i/o amb dèficits formatius, com són aquelles persones que no disposen del graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i aquelles que, malgrat l’hagin obtingut, no hagin continuat amb els estudis postobligatoris.

Es prioritzaran les persones inscrites com a demandants d’ocupació del Barri de la Part Alta i Campclar o zona d’influència que pertanyen a col·lectius com:

 • joves que han abandonat el sistema educatiu
 • dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere
 • persones nouvingudes provinents de països extracomunitaris
 • d’altres en funció de les característiques del territori objecte d’actuació.

 

Cal recordar que aquesta acció formativa necessita uns requisits indispensables per poder obtenir l’acreditació oficial, els requisits són:

 1. Ser major d'edat.
 2. Tenir la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea o que li sigui aplicable el que es disposa en la legislació sobre règim comunitari (Reial decret 240/2007).
 3. Estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o superior o altres equivalents a efectes professionals.
 4. Posseir l'aptitud física i la capacitat psíquica necessàries per a l'exercici de les funcions de vigilant de seguretat.
 5. No tenir antecedents penals per delictes dolorosos.
 6. No haver sofert condemna per intromissió il·legítima en l'àmbit de protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar ja la pròpia imatge, del secret a les comunicacions o altres drets fonamentals en els cinc anys anteriors a la sol·licitud.
 7. No haver sofert sanció en els dos o quatre anys anteriors per infracció greu o molt greu respectivament en matèria de seguretat.
 8. No haver estat separat del servei en les Forces Armades o les Forces i Cossos de Seguretat en els últims dos anys.
 9. Posseir el diploma acreditatiu d'haver superat el curs expedit per un centre de formació autoritzat i homologat

 

CAPACITATS FORMATIVES

CF1. Conèixer l’àmbit jurídic relacionat amb la Seguretat Privada.

CF2. Identificar els drets i obligacions dels Vigilants de Seguretat.

CF3. Reconèixer els conceptes més importants de la seguretat i les tècniques de protecció.

CF4. Adquirir habilitats relacionades amb els sistemes de comunicació, els medis de detecció, primers auxilis, la protecció contra incendis, l’armament i la defensa personal.

CF5. Reconèixer les tècniques bàsiques de comunicació i atenció al/la client/a, aplicant les que siguin adequades a diferents tipus d'usuaris quan es tracta de mantenir una correcta vigilància de seguretat.

CF6. Aprendre a utilitzar eines de protecció i defensa.

Els alumnes que es formin en aquest curs i l’aprovin s’hauran de presentar a les proves per l’obtenció del títol de Vigilant de Seguretat emès per la Generalitat de Catalunya. Hi ha unes 5 convocatòries anuals, en les quals s’hauran de superar unes proves físiques i teòriques.

MÒDULS FORMATIUS QUE COMPRENEN EL CURS:

1) ÀREA JURÍDICA

 • - Dret Constitucional
 • - Dret Penal
 • - Dret Processal Penal
 • - Dret Administratiu Especial
 • - Dret Laboral
 • - Mòdul de Pràctica Jurídica

2) ÀREA SOCIO-PROFESSIONAL

 • - Identificació
 • - Les relacions humanes i la seguretat
 • - La deontologia professional. Ètica i conducta del personal de seguretat privada.
 • - Les relacions professionals a l’empresa. Relacions jeràrquiques. Comunicació interpersonal
 • - L’autocontrol. El pànic i els seus efectes. La por. L’estrès

3) ÀREA TÈCNICO-PROFESSIONAL

 • - La seguretat
 • - Els mitjans tècnics de protecció (I i II)
 • - La central de control d’alarmes
 • - L’autoprotecció
 • - La protecció d’edificis
 • - Els control d’accessos
 • - La protecció de polígons industrials i urbanitzacions
 • - La protecció de fondos, valors i objectes de valor (I i II)
 • - La protecció de proves i indicis
 • - La falsificació de documents i monedes
 • - La protecció davant artefactes explosius
 • - Col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat

4) ÀREA INSTRUMENTAL

 • - Els sistemes de comunicació
 • - Parts i funcions bàsiques d’un ordinador
 • - Mitjans de detecció
 • - La protecció contra incendis
 • - Tècniques de primers auxilis
 • - La preparació física
 • - La defensa personal
 • - Tècniques de defensa
 • - Armament
 • - Normes de seguretat en la utilització d’armes
 • - Tir d’instrucció

5) Mòdul complementari: PRL, Sensibilització medioambiental i igualtat de gènere. Orientació laboral (15 h)

 

 

 

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat