Esteu aquí: Inici Formació Programes de formació, orientació i ocupació Programa "Fem Ocupació per a Joves"

Programa "Fem Ocupació per a Joves"

El Servei Municipal d’Ocupació de l'Ajuntament de Tarragona posa en marxa el programa “Fem ocupació per a joves”, el qual promou la contractació de joves.

Requisits dels participants

  • Joves de 18 a 29 anys
  • Que disposin del títol d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mitjà
  • Inscrits com a demandants d’ocupació. No és necessari estar inscrit a Garantia Juvenil


"Fem ocupació per a joves" combina la formació amb la contractació subvencionada per a l'empresa contractant. La subvenció que rebrà l'empresa consisteix en l'import del salari mínim interprofessional (SMI) corresponent al tipus de contracte per jornada complerta o part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte i per un màxim de 6 mesos. Aquests contractes subvencionats són compatibles amb els incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstos per a cadascuna de les modalitats contractuals.

La persona jove podrà ser contractada mitjançant un contracte per a la formació i aprenentatge o mitjançant qualsevol modalitat contractual d’acord amb la normativa laboral vigent. Les accions formatives tindran una durada mínima de 120 hores i màxima de 300 hores i s'ajustaran a les necessitats de les empreses.

Actualment els tècnics de prospecció del Servei Municipal d'Ocupació estan informant les empreses del territori dels avantatges del projecte. La participació de les empreses es formalitzarà mitjançant la signatura d'un conveni entre l'Ajuntament i les empreses interessades que manifestin la seva voluntat de participar en el programa "Fem Ocupació per Joves" mitjançant la contractació de les persones joves participants que haurà de ser prèvia a la formalització dels contractes.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Les persones interessades es poden posar en contacte amb nosaltres a:

Tarragona Impulsa
Av. Vidal i Barraquer s/n M1
43005 Tarragona
Telèfon 977 243 609 (ext. 7274 i ext. 7233)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat