Esteu aquí: Inici Esports Escoles, clubs i entitats Revisions mèdiques Periodització de les valoracions

Periodització de les valoracions

Periodització de les valoracions

Un des principals problemes en la regularització de les revisions ha vingut donat pel fet de lligar el moment de tramitació de les llicències esportives i federatives amb la històrica “signatura de les fitxes federatives”. D’aquest fet, a l’inici de cada temporada, se n'ha derivat la premura de “signar a tots els esportistes federats”, acumulant-se en les poques setmanes o dies previs a la competició.

Per una altra banda, cada cop apareixen noves modalitats esportives no federades, espontànies i organitzades, però amb exigències físiques molt cops comparables a l’esport federat. En molts casos, com en el cas de l’edat escolar, un mateix esportista pot realitzar i estar inscrit en diverses activitats esportives.
 
L’activitat esportiva es pot organitzar a diferents nivells:
 • Escolar: forma part del currículum escolar i representa una assignatura obligatòria. Fonamentalment l’exercici físic que es realitza en aquesta etapa persegueix una finalitat formativa i educativa. Com a nota negativa caldria recalcar les poques hores dedicades a aquesta assignatura i la manca d’informació mèdica que dels alumnes en disposen els professors d’educació física, tant en primària com, especialment, en secundària.
 • No Federada: representa el tipus d’esport majoritari, tenint en compte que es pot practicar en qualsevol moment, en qualsevol indret i a qualsevol edat.
  • Organitzat: Correspon a l’activitat física i/o esportiva organitzada per qualsevol entitat. Podem destacar els jocs escolars, campionats de futbol 7, competicions esportives intraclubs, activitats esportives populars, exercici físic programat en gimnasos, etc.
  • Espontani: És el que pot realitza qualsevol de nosaltres anant a passejar, corrent, nedant, anant en bici, jugant a tenis amb un company, etc., bàsicament amb finalitats de lleure i/o salut.
 • Federada: és un tipus d’activitat esportiva coordinada mitjançant les federacions esportives, amb unes regles molt específiques i amb objectius molt variats (esportius, econòmics, socials, polítics, etc.)
 
No sembla lògic que un mateix individu, per realitzar cadascuna de les seves modalitats esportives, hagi de disposar de múltiples “signatures”. Una VFME correcta és aquella que ha de possibilitar la Certificació d’Aptitud Medicoesportiva, individual, vàlida per tots els casos. A més una VFME ha de reportar tota la informació necessària per realitzar o adaptar l’activitat esportiva escollida en cada cas.
 
En la mateixa línia, la periodització de les VFME cal seguir uns criteris de coherència i efectivitat similars a altres àmbits mèdics (per exemple, les vacunes). A continuació es mostra una proposta de calendari VFME:
 • Als 6 anys (PED). VFME inicial, bàsicament pediàtrica, que es pot emmarcar en el Programa del Nen Sa.
 • Als 9-10 anys (Tipus I). Incorpora elements de valoració medicoesportiva com l’estudi funcional cardiològic (amb ECG de 12 derivacions), respiratori i aparell locomotor, entre altres. Hauria d’estar inclosa dins del Sistema Nacional de Salut.
 • A partir del 13-14 anys (Tipus IIa), i cada cinc anys, seria recomanable s’implementar la VFME que inclogui, entre altres, una prova d’esforç de tipus submàxim. En esportistes federats, amb major exigència i repercussions médicolegals, cada dos o tres anys.
 • A partir del 18 anys, en federats (Tipus IIb), cada dos anys caldria exigir una VFME que inclogui una ergometria de tipus màxim. En no federats, a partir dels 35 anys cal recomanar-la cada cinc anys.
 • Cal realitzar sempre una VFME abans d’aplicar un Programa de Prescripció d’Exercici Físic (PEFI) on s’hauran de tener en compte els antecedents patològics, les limitacions físiques individu, la medicació, etc.

Comparteix

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat