Esteu aquí: Inici Govern Obert Transparència Notícies L'Ajuntament de Tarragona rep un premi per la seva estratègia i projecte TDATA sobre el valor públic de les dades al IV Congrés LocalTIC de Cunit

L'Ajuntament de Tarragona rep un premi per la seva estratègia i projecte TDATA sobre el valor públic de les dades al IV Congrés LocalTIC de Cunit

L'Ajuntament de Tarragona rep un premi per la seva estratègia i projecte TDATA sobre el valor públic de les dades al IV Congrés LocalTIC de Cunit

El responsable del projecte, Josep Budí Vilaltella, cap del Servei TIC de l’Ajuntament de Tarragona, ha rebut el premi de mans de l’Ajuntament de Cunit
09/05/2019

L’Ajuntament de Tarragona ha rebut un premi pel seu projecte TDATA, estratègia i projecte per la transformació de les dades en coneixement i valor públic, al Congrés LocalTIC Cunit, organitzat per l’Ajuntament de Cunit. Aquest projecte permet garantir que les dades es gestionen i s'utilitzen com a actiu i no simplement com a producte secundari d'aplicacions. L'objectiu és assegurar que tots els recursos de dades estiguin posicionats de tal manera que puguin ser utilitzats, compartits i moguts de manera fàcil i eficient.

Aquest congrés s’ha celebrat els dies 7 i 8 a Cunit, i destacaven projectes sobre innovació i modernització del món públic, la gestió del canvi, l’apoderament públic i els municipis smart. És precisament en aquest àmbit on destaca l’Ajuntament de Tarragona amb aquest projecte guanyador.

«És una satisfacció que altres administracions locals reconeguin l’esforç que està fent l’Ajuntament de Tarragona en la transparència i les dades obertes. En definitiva —remarca el conseller de Serveis Centrals, Pau Pérez— és un pas endavant en suport de l’economia digital, a més de significar un govern molt més obert».

Les noves tecnologies constitueixen el principal motor de transformació social i econòmica. La quantitat de dades i d'informació de què disposen les administracions públiques sobre la producció i la prestació de serveis públics assentats sobre una base digital, així com les que obtindran davant de noves tecnologies disruptives com, per exemple, l'Internet de les Coses (Iot), poden ser eines molt valuoses per millorar els serveis públics i poder establir models de presa de decisions sobre models predictius que tinguin com a finalitat anticipar-se a les necessitats de les persones abans que es produeixin.

Durant el lliurament dels premis, els organitzadors del congrés han destacat i felicitat el consistori tarragoní per «la feina brillant dels treballadors públics i per ser una administració activa en projectes d’innovació i administració electrònica».

El model TData s'ha concebut com un hub de dades mitjançant el qual es vol centralitzar les que, provinents de diferents orígens, arriben a l'Ajuntament de Tarragona. En essència, el hub és un conjunt de dades procedents de diferents fonts i organitzades perquè posteriorment siguin distribuïdes, compartides i reutilitzades, cosa que s'assembla bastant a les característiques dels magatzems de dades o datawarehouse, però amb la millora de la transformació sota els requisits normatius i la canalització cap a diferents serveis i eines com el portal de transparència, quadres de comandament, dades obertes, sistemes d'informació geogràfica, etc.

L'estratègia de dades ha permès:

1. Per a l'Ajuntament:

— Estructurar i establir un marc de governança per donar suport al procés de transformació, tant dels processos amb visió data cèntrica com de la presa de decisions basades en ells.

— Inventari d'aproximadament un centenar de conjunts de dades i indicadors.

— Publicació automatitzada de quatre quadres de comandament; publicació al portal de dades obertes d'uns cinquanta conjunts de dades, reduint els processos i les càrregues administratives a l'empleat públic.

— Creació de visors específics sobre sistemes d'informació geogràfica.

— Ordenació i disseny de procediments amb visió data cèntrica sobre la base de criteris d’eficiència administrativa (Llei 39/2015 i 40/2015); de transparència, participació i rendició de comptes (Govern Obert); de reutilització interna i externa (app, nous serveis, innovació); d'SmartCity (BigData, SmallData, OpenData, Crowdsourcing de dades).

— Proporcionar valor per a tots els decisors en l'organització, així com l'apoderament ciutadà mitjançant nous serveis digitals que permetin l'obertura de la institució.

— Desenvolupar el talent necessari per convertir les dades en valor.

— Utilitzar analítica, així com eines de dades que permetin la transversalitat, garanteixin la protecció de dades, la publicació, la reutilització i la interoperabilitat efectiva.

— Millorar el lliurament dels serveis públics.

2. Per als ciutadans:

— Augmentar la consciència ciutadana i el coneixement sobre les funcions del govern.

— Difondre informació valuosa sobre la ciutat i per a la ciutat.

— Millorar l'accés als serveis públics.

— Recuperar i millorar la confiança i la qualitat democràtica mitjançant l'obertura i la participació.

— Promoure un canvi cultural sobre la nova economia de dades.

— Oferir noves oportunitats, noves competències i habilitats en el tractament i la reutilització de dades.

 

Tarragona OpenDataLab

Vinculat a l'estratègia i com a destinació inicial i final en el procés de transformació digital focalitzat en les persones, es constitueix el OpenDataLab Tarragona, que contribueix al canvi cultural, tant del personal municipal com de la ciutadania en els diferents perfils professionals: estudiants, emprenedors, start-ups i empreses consolidades.

Aquest projecte neix com un espai dedicat a la divulgació, la promoció i la formació en la reutilització de les dades i la generació de valor públic i d'impacte econòmic al voltant de les dades obertes. En el seu primer semestre de vida, ha permès:

— La realització de tres actes i tallers oberts a la ciutadania, amb un registre de cent deu persones i amb una assistència del 60 %, al voltant de les dades obertes per a la seva reutilització per diferents sectors, com per exemple mobilitat o turisme.

— Accions formatives amb la convocatòria del Certificat de Governança Bàsica per a empleats del sector públic, així com tallers.

— Creació d’espais digitals de promoció i difusió mitjançant la web http://opendatalabtgn.cat, Twitter @OpenDataTGN, dos espais de dinamització mitjançant meetup.

Segells de reconeixement d’administració oberta