Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Urbanisme-notícies Notícies 2015 L’Ajuntament imposa una multa al propietari de la casa ensorrada al carrer Calderers

L’Ajuntament imposa una multa al propietari de la casa ensorrada al carrer Calderers

L’Ajuntament imposa una multa al propietari de la casa ensorrada al carrer Calderers

El reallotjament dels afectats va suposar 27.839 euros de despesa a les arques municipals.
20/04/2015

 

L’Ajuntament de Tarragona ha imposat una sanció econòmica a la propietat del carrer Calderers 11, edifici que va patir un esfondrament el passat 5 de setembre de 2014.

A causa d’aquest fet i com a mesura preventiva, l’Ajuntament va fer les gestions pertinents per acollir a les 35 persones afectades -unes deu famílies- de sis immobles. La despesa en concepte de reallotjament va suposar a les arques municipals un cost de 27.839,03 €. A més, els veïns van haver d’estar fora de les seves cases entre 4 i 22 dies, segons els casos. Foren desallotjats del mateix carrer Calderers, els números 6, 8, 10 i 13, i del carrer adjacent Pere Estuves, els números 4 i 6. El pas públic pel carrer Calderers va restar tancat més d’una setmana afectant la mobilitat de la zona. En aquells moments es va exigir al propietari que enderroqués amb urgència l’edifici.

En el decret original s’ha resolt desestimar les al·legacions presentades en representació de TANTIFRASAL SL, en data 13 de gener de 2015, contra la proposta de resolució amb data 12 de desembre de 2014,  i confirmar la proposta de resolució de la instructora en els seus termes; a més d'imposar a TANTIFRASAL SL una sanció de cent cinquanta mil euros (150.000 €), per una falta consistent en l'incompliment del deure de conservació de les edificacions en condicions de seguretat...”.

Fins a la setmana passada es podia interposar recurs de reposició  i, a hores d’ara, exhaurit el termini, es pot ratificar la sanció, ja que no s'ha presentat recurs.

Amb anterioritat als fets mencionats, i des del Servei Municipal de l’Habitatge, ja es va fer un ban municipal on s’advertia explícitament de la necessitat que els propietaris dels edificis en fessin un manteniment adequat. “L’Ajuntament va advertir reiteradament als propietaris de l’obligació de tenir en bon estat els edificis” afirma Victòria Pelegrín, tinent d’alcalde de Llicències. Els advertiments no foren atesos pels propietaris.

Tanmateix, cal recordar que arran d'aquest succés, s’ha fet un important exercici d’inspecció dels edificis de la Part Alta per determinar la situació de risc potencial que poden presentar i demanar a la propietat la presa de solucions dirigides a evitar situacions de col·lapses com la que va ocórrer al carrer Calderers i, sobretot, a garantir la seguretat dels edificis, els elements portants, estructurals i/o decoratius, cornises, voladissos i altres per impedir que puguin produir danys a les persones a la via publica o als mateixos immobles i els confrontants. En aquest sentit, se segueix treballant de forma específica a la Part Alta així com en el conjunt de la ciutat.

Segells de reconeixement d’administració oberta