Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Urbanisme-notícies Notícies 2016 Begoña Floria: "L'Ajuntament buscarà un ampli consens i garantirà la màxima participació en el pla parcial de la Budallera"

Begoña Floria: "L'Ajuntament buscarà un ampli consens i garantirà la màxima participació en el pla parcial de la Budallera"

Begoña Floria: "L'Ajuntament buscarà un ampli consens i garantirà la màxima participació en el pla parcial de la Budallera"

El Pla Parcial està a exposició pública perquè hom pugui presentar al·legacions
01/12/2016En una compareixença davant dels mitjans de comunicació, la portaveu de govern de l'Ajuntament de Tarragona, Begoña Floria, i el conseller de Territori, Josep M. Milà, han exposat el projecte del Pla Parcial de la Budellera que actualment està a exposició pública. En aquest sentit, la portaveu de govern, Begoña Floria, ha manifestat que "l'Ajuntament buscarà un ampli consens pel projecte i garantirà la màxima participació ciutadana, social i política, perquè es tracta d'un projecte del futur de la ciutat". També han ratificat la legalitat de tota la tramitació del projecte que s'ha realitzat a l'Ajuntament.

La Budellera és una de les àrees de desenvolupament residencial de Tarragona que abasta els terrenys situats al nord de la carretera nacional 340, més amunt del sector Mas Sanromà i Cala Romana, el sud de l'Autovia A-7, a l'est el Club Gimnàstic i a ponent del nucli de Boscos de Tarragona.

El Pla parcial urbanístic 24 la Budellera està promogut per la Junta de Compensació provisional del sector, es tracta d'un pla d'iniciativa privada amb uns 128 propietaris. Aquest Pla es va començar a tramitar el 24 de setembre del 2013 quan la Junta de Compensació el va presentar a l'Ajuntament i un cop esmenades les deficiències assenyalades pels serveis tècnics municipals i informat favorablement pels Organismes sectorials, que segons la normativa vigent han d'emetre informe, es va aprovar inicialment el 22 de setembre del 2016, tres anys després de la seva presentació.

Durant el període d'exposició pública hom pot presentar al·legacions i es preveu que aquest termini finalitzi entre el febrer i el març. Simultàniament s'ha sol·licitat informe dels organismes afectats per raó de les seves competències sectorials i també de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat, que ha d'emetre un informe vinculant respecte el pla inicialment aprovat.


El projecte

El Pla Parcial de la Budellera està previst en el Pla d'Ordenació Urbanística municipal de Tarragona (POUM) que està vigent des de l'any 2013.

La superfície del sector és d'aproximadament 132 hectàrees. El projecte contempla 5.738 habitatges, dels quals 4002 seran d'habitatges de renda lliure i la resta de protecció pública o de preu concertat. La previsió d'habitatges és per una població de 14.500 persones.

Es preveu l'inici de la urbanització cap a l'any 2020 i la seva finalització el 2023.

L'equip redactor del Pla ha confegit aquestes dades que resulten del Pla Parcial:

Hi haurà 573.839 m2 per edificar. Pel que fa a les alçades seran les següents:

  • 2,26% seran edificis de planta baixa +11 plantes
  • 40,62% seran edificis de planta baixa + 8 plantes
  • 48,48% seran edificis de planta baixa+6 plantes
  • 4,47% seran edificis de planta baixa+5 plantes
  • 1,91% seran edificis de planta baixa+2 plantes
  • 1,49% seran edificis de planta baixa+1 planta


Amb l'aprovació del PP24, queda protegida la zona de la platja Llarga situada davant de la urbanització Solimar, que es converteix en zona verda, equipament i una petita part d'aparcament de 200 places. Aquest aparcament estaria ubicat entre la carretera nacional 340 i la via del tren. El Pla està fora de l'àmbit de l'anella verda.

Pel que fa a la mobilitat, la normativa obliga que els Plans Parcials incloguin un Pla de Mobilitat. En aquest cas el Pla de Mobilitat garanteix que no hi haurà col·lapses a la zona.

El Pla preveu 500 places d'aparcament per a bicicletes dins de l'àmbit del Pla, en cap cas a la platja Llarga.

Les zones d'equipaments i les zones verdes del PPU 24 superen de forma important el que marca la llei.

Segells de reconeixement d'administració oberta