Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Urbanisme-notícies Notícies 2019 El Govern municipal proposarà al Consell Plenari denegar el Pla de la Budellera

El Govern municipal proposarà al Consell Plenari denegar el Pla de la Budellera

El Govern municipal proposarà al Consell Plenari denegar el Pla de la Budellera

El Pla incompleix les prescripcions tècniques i legals
11/10/2019

El conseller de Territori de l’Ajuntament de Tarragona, Xavier Puig, ha anunciat que “la Comissió Informativa de Territori celebrada aquest matí ha resolt assumir els informes emesos pels serveis municipals en relació al Pla parcial urbanístic 24, la Budellera, presentat per la Junta de Compensació provisional, en dates 15.02.2019 i 22.02.2019,  i denegar l’aprovació inicial del Pla, en tant que no es compleixen  les prescripcions assenyalades reiteradament  pels referits informes".

El Pla parcial  no compleix  les prescripcions tècniques de la Comissió d’Urbanisme del Camp de Tarragona del 27 de gener del 2017, que són vinculants, de les quals la més substancial és la que considera necessari  executar  el sector de la Budellera en polígons i no per fases com va presentar la Junta de Compensació provisional. D’altra banda, el Pla desatén moltes de les prescripcions tècniques municipals i no s’ajusta a l’ordenament normatiu.

Els informes dels tècnics de l’Ajuntament de Tarragona indiquen que “mantenir la possibilitat de desenvolupar el sector de la Budellera per fases i no per polígons d’actuació impedeix donar compliment als requisits legalment establerts a l’ordenament urbanístic vigent”.

El conseller de Territori, Xavier Puig, ha explicat que dels informes emesos pels diferents serveis municipals, quatre són desfavorables: Coordinació d’Urbanisme, Patrimoni Històric, Mobilitat i Convivència i Intervenció; la resta d’informes reiteren diverses prescripcions que no han estat ateses en cap de les ocasions anteriors.

La proposta d’acord haurà de ser aprovada en un consell plenari, que se celebrarà el dia 17 d’octubre, i serà la següent:

— Assumir els informes emesos pels serveis municipals en relació al Pla parcial urbanístic 24, la Budellera, presentat per la Junta de Compensació provisional en dates 15.02.2019 i 22.02.2019.

— Denegar l’aprovació inicial del Pla parcial urbanístic 24 La Budellera, per raó deficiències no esmenables.

— Notificar l’acord a la Junta de Compensació provisional, promotora del Pla parcial urbanístic 24, i a les persones afectades pel Pla.

Segells de reconeixement d’administració oberta