Tarragona, 24-09-2018
Esteu aquí: Inici Què és un pla integral

Què és un Pla integral?

Pla Integral de Campclar

L’any 2004 la Generalitat de Catalunya aprovà la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, per la qual es crea un fons per al finançament de projectes locals de regeneració urbana coneguts amb el nom de plans integrals o plans de barris.

La Llei de barris neix amb l’objectiu de donar resposta a aquelles àrees o barris de determinats municipis que per raons històriques presenten importants problemes socials i urbanístics de naturalesa diversa, com ara fenòmens regressius de degradació urbanística (conservació dels habitatges, xarxes de serveis, urbanització, etc.), problemes demogràfics (per la pèrdua o creixement excessiu de la seva població), mancances econòmiques, falta d’equipaments i d’espais públics, escàs desenvolupament econòmic, concentració de col·lectius amb majors dificultats o amb majors riscos d’exclusió social, entre altres.
 
Davant d’aquesta situació, caracteritzada fonamentalment per una diversitat de problemàtiques, des de l’administració pública s’aposta per un programa que permeti actuar i intervenir en aquestes àrees des d’una perspectiva integral, és a dir, a través de l’articulació de programes i projectes que incideixen en la zona a través de diversos àmbits: el social, l’econòmic, l’urbanístic o el mediambiental. En concret, es contemplen vuit àmbits: la millora de l’espai públic i dotació d’espais verds, la rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis, la provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu, la incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis, el foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà, l’equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments, el desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri, i l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
 
Per tant, l’objectiu de la Llei és dinamitzar econòmicament les àrees amb més necessitats, cohesionar-les socialment i millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes.       
 
 
 
© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat