Esteu aquí: Inici Smart Parc Tabacalera Per què un jardí "intel·ligent"?

Per què un jardí "intel·ligent"?


1. ENLLUMENAT

Incorporem els leds a l’enllumenat. Aporten eficiència i durabilitat. L’estalvi energètic i la reducció del CO2 són els objectius més immediats que hem d’aconseguir.

2. LA PELL DE L’ARQUITECTURA

Embolicar la ciutat de verd és possible. La ciutat fèrtil és possible. Els nostres fills i néts podran viure a Tarragona com si estiguessin dins un bosc. Deixem que tot creixi. La ciutat com un bosc, els edificis com arbres. Podem anar convertint el gris en verd, perfums i colors.

3. GABIONS VEGETALITZATS

GabionsLes restes de pedres i materials sobrants o d’enderrocs barrejats amb la terra s’introdueixen dins els gabions, per crear aquests elements de separació. Evitem l’energia incorporada als transports. El km 0 és la millor opció.

4. CRADLE TO CRADLE

La façana verda té la certificació Cradle to Cradle i això vol dir que tots els seus components tenen un cicle de producció mediambiental correcte i són separables i reciclables en la seva totalitat.

5. BIODIVERSITAT

A la façana vegetal Est hi ha penjats nius per als diferents tipus d’ocells autòctons. A la façana Sud els nius són per a ratpenats. Hi nidaran noves parelles i després els seus descendents ja ho faran regularment. Llavors els mosquits i mosques estaran controlats.

6. REGAR AMB AIGUA DE CLAVEGUERAM

En una part del parc hi ha soterrats els sistemes de tractament que converteixen les aigües residuals que es capten del clavegueram en aigües depurades. Concretament, es tracta d’un tractament primari i d’una depuració biològica. Gràcies al tractament terciari, portat a terme per la paret vegetal Babylon en combinació amb un filtre UVA, l’aigua serveix per a regar tota la vegetació del parc. Cada persona consumeix diàriament 150 litres d’aigua de boca que normalment s’envia al clavegueram i no es reaprofita. Mitjançant aquest sistema, es permet la conversió de residus en nutrients. Juntament amb el telecontrol, fan que aquest parc, a dia d’avui, sigui un referent de gestió intel·ligent de l’aigua i sigui un dels més tecnificats del món.

7. SÒLS PERMEABLES

jardíAquest parc és totalment permeable. Aquest terra és de sauló i calç. Quan impermeabilitzem les ciutats no deixem que s’infiltri l’aigua, produïm escorrenties i no donem respiració a les arrels dels arbres.

8. PARET VEGETAL BABYLON

Bona part del mur vegetal no només es un jardí vertical, també és un sistema de tractament que permet la reutilització d’aigües residuals. En aquest cas, està regenerant les aigües depurades procedents del clavegueram prèviament tractades per unes instal·lacions soterrades. El mateix sistema BABYLON permet depurar les aigües grises procedents dels lavabos i de les dutxes dels edificis de les nostres ciutats, amb eficiència les podríem reaprofitar per emplenar els dipòsits dels WC o per a regar el nostres jardins, utilitzant només un 10% d’energia comparant amb sistemes convencionals. Mitjançant aquest sistema es pot reduir de forma significativa el consum d’aigua potable i al mateix temps augmentar els espais verds en les nostres ciutats.

9. MUR DE TAPIAL. CONSTRUCCIÓ AMB TERRA

Amb terra ben compactada per capes dins d’un encofrat, podem construir cases sense necessitat de formigó, reduint de forma significativa les emissions de CO2 relacionades amb la seva fabricació.

10. DEPURADORA D’AIGÜES PLUVIALS

terra Smart ParcA terrra, hi ha un aiguamoll que és un laberint de graves per on va circulant l’aigua. Les arrels de les plantes hi van absorbint els nutrients i la van filtrant. D’aquesta manera completament natural, l’aigua de pluja manté una bona qualitat que permet l’ús en la riera del parc, sense necessitat de productes químics.

© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat