Esteu aquí: Inici L'Ajuntament fitxers altres Fitxers instàncies

Fitxers instàncies

File Sol·licitud o queixa
Sol·licitud o queixa
Personal
Personal
Acció social
Serveis socials
Trànsit
Trànsit
File Autorització per a l'empadronament sense contracte de lloguer
Autorització per a l'empadronament sense contracte de lloguer
Protecció civil
Protecció civil
Domini públic
Domini públic
File Autorització per empadronar menors
Autorització per empadronar menors
Llicència d'obres
Llicència d'obres
impostos
Intervenció
Neteja pública
Neteja pública
File Autorització per a l'empadronament en un domicili
Autorització per a l'empadronament en un domicili
File Autorització general per a tràmits relacionats amb el padró
Autorització general per a tràmits relacionats amb el padró
Relacions ciutadanes
Relacions ciutadanes
File Autorització de representació
Autorització de representació
File Full de representació de persones jurídiques
Full de representació de persones jurídiques
File Full de representació de persones físiques
Full de representació de persones físiques
File Aval
Aval
File Certificat d'assegurança de caució
Certificat d'assegurança de caució
File Garantia mitjançant pignoració de participacions de fons d'inversió
Garantia mitjançant pignoració de participacions de fons d'inversió
File Designació responsable tècnic
Designació responsable tècnic
File Expedient de justificació de subvenció
Expedient de justificació de subvenció
File Sol·licitud d'activitat inclosa a la Llei 3/1998 de la intervenció integral de l'administració ambiental i/o autorització que correspongui
Sol·licitud d'activitat inclosa a la Llei 3/1998 de la intervenció integral de l'administració ambiental i/o autorització que correspongui
File Sol·licitud de cèdula urbanística
Sol·licitud de cèdula urbanística
Esports
Esports
Recaptació voluntària
Recaptació voluntària
Segells de reconeixement d'administració oberta