Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal C's Mocions i precs PREC DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS (C’S) TARRAGONA EN RELACIÓ AL PP-20 TURÓ DE L’ERMITA DE LA SALUT

PREC DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS (C’S) TARRAGONA EN RELACIÓ AL PP-20 TURÓ DE L’ERMITA DE LA SALUT

PREC DEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS (C’S) TARRAGONA EN RELACIÓ AL PP-20 TURÓ DE L’ERMITA DE LA SALUT

Una actuació d’arranjament i neteja és necessària i urgent per evitar la contínua degradació d’aquest espai.
29/06/2016

El text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), concretament en el Pla Parcial 20 corresponent al sector Llevant, es refereix al Turó de l’Ermita de la Salut en els següents termes a l’apartat Zones Verdes: “Tant per motius paisatgístics, ambientals, etc. s’ha conservat lliure d’edificació el Turó de l’Ermita de la Salut conservant-lo en la seva forma tradicional, si bé millorant la vegetació, accessos, etc. Aquesta part és la més gran i la resta de la zona verda està distribuïda en parcel·les més petites que, si les hem qualificat d’aquesta manera, és més aviat perquè seran enjardinades pel seu ús.”

Tanmateix, entenem que mentre aquestes millores no es duen a terme, no es pot permetre tenir en condicions d’abandonament aquest espai per motius de salubritat i estètics, ja que proliferen les rates, existeix brutícia, etc. Per tant, una actuació d’arranjament i neteja és necessària i urgent per evitar la contínua degradació d’aquest espai.

A més, s’exhorta a l’Ajuntament de Tarragona que compleixi amb el redactat del POUM anteriorment citat.

Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal de Ciutadans eleva al Tinent d’Alcalde de Territori, Sr. Josep Mª Milà Rovira, les següents

PREGUNTES:

  • Té l’Ajuntament de Tarragona previsió d’arranjar i adequar la zona del Turó de l’Ermita de la Salut tal i com estableix el PP-20? En cas afirmatiu, en quin termini de temps ho té previst? Es farà a través de la implementació d’una zona verda?
  • Pel que fa al concurs d'idees, en quin termini de temps es té previst realitzar?
  • Aquest concurs, es farà amb arquitectes de la ciutat? Existeixen alguns barems tècnics per presentar les propostes i/o alguns criteris tècnics mínims de viabilitat per a estudiar-les?


PETICIÓ:

  • Instar l'Ajuntament de Tarragona a arranjar i adequar mitjançant zona verda el Turó de l’Ermita de la Salut tal i com estableix el text del PP-20.
Segells de reconeixement d’administració oberta