Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal CUP Mocions presentades al plenari municipal Moció CUP mercantilització espai públic (Plenari 28 setembre 2015)

Moció CUP mercantilització espai públic (Plenari 28 setembre 2015)

Moció CUP mercantilització espai públic (Plenari 28 setembre 2015)

27/10/2015

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) DE TARRAGONA SOBRE LA MERCANTILITZACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC I L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER TERRASSES D’ESTABLIMENTS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ DE TARRAGONA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Als darrers anys, moltes ciutats del nostre país han experimentat la imparable expansió d’un fenomen preocupant: cada centímetre quadrat dels espais públics urbans sembla sotmès a un procés de privatització. Així, un allau de marques diverses, de franquícies globals, d’empreses locals i fins i tot de grans multinacionals s’han llençat a la conquesta de l’espai públic de les nostres ciutats, aquell que pertany a tots i totes i a ningú alhora.

Els països no en tenen de propietaris. O això creiem. Tanmateix, sembla que els nostres carrers i places han deixat de pertànyer als seus veïns i veïnes. Les terrasses en són un petit exemple, un cas d’apropiació legal d’espais que té com a conseqüència una despossessió sense cap legitimitat. Davant la irrupció de les forces del mercat que representen una desestabilitzadora amenaça per a la convivència, son moltes les veus que reclamen una recuperació del espais públics. Especialment, els moviments veïnals, associatius i juvenils que promouen activitats autogestionades fa anys que demanen solucions i respostes davant l’explotació privada de l’espai públic urbà.

El cas de Tarragona és un cas paradigmàtic de l’esmicolament progressiu de l’espai públic i del creixement paral·lel del nombre de llicències de terrasses. Si l’any 2013 hi havia un total de 482 terrasses, a data de setembre de 2015 ja sumen 683 (incloent-hi les noves llicències, les que estan en procés de tràmit i les que s’han donat de baixa). És a dir, hi ha hagut un desmesurat creixement exponencial. Aquesta situació no ens sembla ni banal ni anecdòtica, des del moment que proposem un espai públic accessible, participatiu i obert a les activitats socials, culturals i de lleure que fan del carrers i de les places el cor i les venes de les nostres ciutats.

Però la ciutat que desitgem com a escenari per a la interacció social entre persones lliures i iguals és incompatible amb la repressió de tota expressió espontània autogestionada (i gratuïta) al carrer. Altrament, la ciutat que volem també és incompatible amb paradoxals polítiques sancionadores i ordenances que criminalitzen determinades actituds individuals en tant que fan d’ulls grossos davant l’acumulació de terrasses i negocis privats que ocupen places i carrers.

En definitiva, la mercantilització de l’espai públic és incompatible amb una ciutat lliure i participativa, on les classes populars tinguin un pes significatiu a la planificació urbana, en la definició col·lectiva de la ciutat com escenari d'emancipació. La ciutat no és una mercaderia, és un dret de totes i de tots, de les persones que l’habiten, dels veïns i veïnes que la fan possible cada dia. No volem que la ciutat esdevingui un gran centre comercial on només els clients disposen de drets. Ans al contrari, considerem que és necessari impulsar els carrers i les places de la nostra ciutat com a espais lliures dels intercanvis monetaris que dominen les relacions socials.

A les nostres places necessitem més bancs (i no ens referim aquí a les lucratives maquinàries de generació de deute, sinó als seients, generalment de fusta, amb respatller o sense, on hi caben dues o més persones), menys arquitectura defensiva i menys mercat. No volem una ciutat on gairebé es penalitza l’ús no comercial del temps lliure.

Per aquests motius, la CUP de Tarragona, proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents ACORDS:

 

PRIMER. Suspendre preventivament la concessió de noves llicències que autoritzin l’ocupació de la via pública per terrasses i similars establiments d’hostaleria i restauració a Tarragona, fins que es revisi la normativa municipal que regula les condicions d’aquestes autoritzacions.

SEGON. Obrir un procés participatiu ampli i transversal adreçat a la ciutadania de Tarragona per tal d’abordar la revisió de la normativa municipal sobre la concessió de llicències per instal·lar a la via pública terrasses i similars dels establiments d’hostaleria i restauració. Aquest procés convidarà especialment a entitats veïnals, moviments socials, associacions de la ciutat, activistes socials, representants del sector del comerç i tècnics municipals.

TERCER. Sotmetre a Consell Plenari ordinari, un cop finalitzat aquest procés consultiu popular i disposant dels corresponents informes tècnics, la revisió de la normativa municipal que regula la instal·lació de terrasses i elements similars d’hostaleria i restauració de Tarragona.

 

Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona

Tarragona, Països Catalans, 18 de setembre de 2015.

 

Podeu descarregar-vos aquí aquest document en format pdf

 

 

Segells de reconeixement d’administració oberta