Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal CUP Mocions presentades al plenari municipal MOCIÓ DE LA PLATAFORMA D’AFECTATS DE L’ICAM (PAICAM) PER EXIGIR EL FINAL DE LES ALTES MÈDIQUES INJUSTIFICADES I PER REIVINDICAR EL DRET DE LES PERSONES A EMMALALTIR AMB DIGNITAT

MOCIÓ DE LA PLATAFORMA D’AFECTATS DE L’ICAM (PAICAM) PER EXIGIR EL FINAL DE LES ALTES MÈDIQUES INJUSTIFICADES I PER REIVINDICAR EL DRET DE LES PERSONES A EMMALALTIR AMB DIGNITAT

MOCIÓ DE LA PLATAFORMA D’AFECTATS DE L’ICAM (PAICAM) PER EXIGIR EL FINAL DE LES ALTES MÈDIQUES INJUSTIFICADES I PER REIVINDICAR EL DRET DE LES PERSONES A EMMALALTIR AMB DIGNITAT

10/07/2019

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

L'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM), depenent del Departament de Salut de la Generalitat, és l’òrgan competent per  realitzar els dictàmens mèdics on es determina si una persona continua de baixa mèdica o ha de retornar immediatament al lloc de treball, si es té dret a una pensió per invalidesa, o ja s’està “apte” per reincorporar-se laboralment per una millora de la salut.

 

La Plataforma d'Afectats de l'ICAM, la PAICAM, es va constituir el 13 de gener de 2016 amb l'objectiu de visualitzar el tracte inhumà i el funcionament injust d'aquest organisme avaluador de la sanitat catalana, que s'ha agreujat els darrers anys amb les retallades. Cada vegada les baixes són més restrictives, així com els criteris per atorgar pensions d'invalidesa, i el context d'atur i precarietat laboral en augment situa les persones malaltes sovint al llindar de l'exclusió social.

 

Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

 

PRIMER. Exigir la transparència total en la relació entre l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i l'ICAM, i la presentació del conveni que els vincula abans que sigui oficial, per tal de poder presentar esmenes i que es pugui debatre al Parlament de Catalunya abans d’entrar en vigència.

 

SEGON. Impulsar la participació ciutadana d’agents implicats (facultatius, col•lectius de malalts, sindicats...), per a l'elaboració d'un document sobre bona praxi, és a dir, sobre el bon tracte envers les persones que s’atansen a l’ICAM. Com per exemple que puguin ser ateses amb companyonia d’algun familiar o persona de confiança, que puguin escollir centre de proximitat geogràfica, etcètera.

 

TERCER. Reclamar que s'aturin les derivacions a centres privats per realitzar proves diagnòstiques.

 

QUART. Reclamar avaluacions basades exclusivament en criteris mèdics amb professionals de la sanitat pública.

 

CINQUÈ. Exigir la depuració de responsabilitats, tant de l'ICAM com de l'INSS, per haver anteposat criteris econòmics per sobre de la salut de les persones.

 

 

 

 

Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Tarragona

Països Catalans, 21 de setembre de 2016

Segells de reconeixement d’administració oberta