Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal CUP Mocions presentades al plenari municipal Moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Tarragona, per tal que l'Ajuntament de Tarragona municipalitzi el servei que realitza la UTE Tarragona Serveis un cop expiri el contracte vigent el febrer de 2017

Moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Tarragona, per tal que l'Ajuntament de Tarragona municipalitzi el servei que realitza la UTE Tarragona Serveis un cop expiri el contracte vigent el febrer de 2017

Moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Tarragona, per tal que l'Ajuntament de Tarragona municipalitzi el servei que realitza la UTE Tarragona Serveis un cop expiri el contracte vigent el febrer de 2017

14/03/2016

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès que en els darrers mesos hi ha hagut reiterades queixes expressades per diverses escoles de la ciutat en relació a la manca de diligència amb què s’efectuen les reparacions a les instal·lacions educatives duta a terme per la UTE Tarragona Serveis,

Atès que s’ha evidenciat la ineficiència d’aquesta unió temporal d’empreses conformada per EMTE Service SAU i Teyco SL, i que les mancances pel que fa a la qualitat i celeritat del servei han quedat prou paleses, arribant a l’extrem que fins i tot hi ha casos en els que ha de ser la mateixa escola, ajudada per pares i mares d’alumnes o pel mateix professorat, qui acabi duent a terme les reparacions necessàries,

Atès que les tasques que a hores d’ara realitza la UTE Tarragona Serveis podrien millorar sensiblement si les funcions d’aquesta unió empresarial fossin municipalitzades, de forma que el servei que s’encarrega de dur a terme el manteniment i les obres a les escoles públiques i als edificis municipals tornés al control públic,

Atès que cal defensar la gestió pública enfront l’externalització envers empreses privades, ja que l’absència d’una motivació econòmica permet garantir  un millor servei alhora que possibilita unes millors condicions laborals per al personal, alhora que es facilita la supervisió pública directa i la transparència del servei,

Atès que la legislació espanyola d'intervenció econòmica i tutela financera a les administracions locals permet realitzar operacions d'aquest caràcter,

Atès que el contracte de la UTE Tarragona Serveis signat amb l’Ajuntament finalitza el mes de febrer del 2017 i, per tant, es disposa de prou temps per a estudiar la viabilitat de la mesura proposada,

 

El GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) A L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA proposem l’adopció del següent ACORD:

 

PRIMER- S’iniciï el procediment per tal que l’Ajuntament de Tarragona municipalitzi el servei de manteniment i d’obres a les escoles públiques i als edificis municipals i subrogui la plantilla de treballadors i treballadores de la UTE Tarragona Serveis, que s’encarrega de dur a terme aquest servei a la ciutat.

 

Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Tarragona

Tarragona, Països Catalans, 11 març de 2016   

 

Podeu descarregar-vos aquí aquest document en format PDF

Segells de reconeixement d’administració oberta