Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal CUP Mocions presentades al plenari municipal MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE TARRAGONA (CUP) QUE SOL•LICITA LA INSTAL•LACIÓ DE LAVABOS PÚBLICS

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE TARRAGONA (CUP) QUE SOL•LICITA LA INSTAL•LACIÓ DE LAVABOS PÚBLICS

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE TARRAGONA (CUP) QUE SOL•LICITA LA INSTAL•LACIÓ DE LAVABOS PÚBLICS

10/07/2019

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

La ciutat de Tarragona i els seus habitants requereixen d’instal·lacions adequades als requeriments del dia a dia, com és en aquest cas la demanda de lavabos públics, que compleixin totes les necessitats poblacionals i d’accés a les instal·lacions. La ciutat, gràcies al bon clima, té tendència a fer vida als carrers i places, amb la qual cosa serveis elementals com aquest s’haurien d’implementar.

 

Alhora, paral·lelament al servei públic que cal oferir a les persones que hi viuen, i que n’haurien de ser les principals beneficiades, cal tindre en consideració que una població turística, reconeguda pel seu valor patrimonial i per ser un nucli amb molta afluència de persones durant els períodes vacacionals o bé vinculats amb les festes de Sant Magí i de Santa Tecla, ho requereix de forma especial, juntament amb els factors que atorguen molta vida a l’espai públic.

 

Més enllà d’això, no es pot demanar a la ciutadania que esdevingui consumidora de bars i restaurants per poder tindre accés a lavabos i, d’altra banda, tampoc no es pot delegar al gremi de la restauració el manteniment i gestió, de facto, d’un servei públic com el que es proposa.

 

En conseqüència, aquest Consistori, per tal de cobrir les necessitats de la ciutadania i dels visitants que acull, hauria d’instal·lar a l’espai públic de tota la ciutat lavabos públics de caràcter fix i temporal, més enllà dels que, en ocasions, s’instal·len de forma provisional per esdeveniments de diversa tipologia (els quals també podrien ser objecte de debat perquè són millorables). Aquest servei estaria dirigit a la ciutadania en general, però cal tindre present que hi ha col·lectius (gent gran, persones amb diversitat funcional o malalts de diversa tipologia) amb més necessitat d’ús de lavabos, que sovint són inexistents o bé de difícil accés.

 

Sovint s’aposta per la via punitiva davant de l’incivisme de la població, però, tanmateix, no s’opta per donar viabilitat a unes alternatives que garanteixin l’higiene i el bon estat de la via pública. Aquesta proposta està encaminada a garantir aquestes alternatives i, també, a promoure una campanya comunicativa de conscienciació i difusió que garanteixi l’èxit d’aquesta proposta.

 

 

ANTECEDENTS

 

Convé recordar que en el passat aquesta ciutat ja havia disposat d’alguns lavabos públics, per la qual cosa la ciutat ja n’havia tingut previsió. Amb aquesta moció es pretendria recuperar-los i millorar-ne la gestió i accessibilitat, tant dels que encara poguessin existir com els de nova construcció.

 

 

Per tot això, la Candidatura d'Unitat Popular de Tarragona proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

 

PRIMER. Fer un estudi detallat de les zones de tota la ciutat que siguin més indicades per situar aquests lavabos tenint en compte els punts esmentats anteriorment i fer-ho escoltant les demandes que puguin tenir els diferents comerciants, gremis, associacions de veïns i col·lectius diversos de la ciutat.

 

SEGON. Instal·lar lavabos públics de caràcter fix a la ciutat de Tarragona per cobrir les necessitats dels ciutadans i ciutadanes, així com també les dels visitants i turistes.  

 

TERCER. Garantir un bon manteniment i una bona higiene en els lavabos de caràcter fix i temporal.

 

QUART.  Fer una previsió equilibrada i adequada instal·lació de lavabos de caràcter temporal, en casos eventuals com grans esdeveniments o amb molta afluència de persones.

 

CINQUÈ. Fer una campanya comunicativa de difusió i conscienciació d’aquests equipaments.

 

 

                                                                             Països Catalans, 21 de setembre de 2016

 

 

Segells de reconeixement d’administració oberta