Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal CUP Mocions presentades al plenari municipal MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) DE TARRAGONA EN RELACIÓ A L’EMISSIÓ EN TEMPS REAL I PUBLICACIÓ A INTERNET DELS PLENS MUNICIPALS

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) DE TARRAGONA EN RELACIÓ A L’EMISSIÓ EN TEMPS REAL I PUBLICACIÓ A INTERNET DELS PLENS MUNICIPALS

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR (CUP) DE TARRAGONA EN RELACIÓ A L’EMISSIÓ EN TEMPS REAL I PUBLICACIÓ A INTERNET DELS PLENS MUNICIPALS

17/02/2016

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

ATÈS que la transparència i retre comptes a la ciutadania de la feina que com a Govern i com a oposició desenvolupem en el marc de la institució municipal són dos objectius que es troben en la base de cada un dels partits polítics que participem del Plenari Municipal de Tarragona.

ATÈS que els mitjans audiovisuals són els que més arriben a la ciutadania i no suposen un cost excessiu ni en la seva utilització ni en el seu visionat.

ATÈS que, tal com explicita l'article 14.1 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) de Tarragona, “Les sessions del Plenari (municipal) seran públiques” i, per tant, aquestes poden ser enregistrades, emeses i fetes públiques per mitjans d’àudio, tal com avui es fa, i audiovisuals, tant en temps real com penjant-les a Internet.

ATÈS que l'únic impediment per fer públics els plens municipals podria trobar-se en el mateix article 14.1, quan aquest fa referència a l'excepció dels plens que incloguessin “assumptes a tractar (que) afectin el dret a l'honor, intimitat personal o familiar o la pròpia imatge de les persones, en els termes establerts a l'art. 18 de la Constitució Espanyola, en relació a l'art. 70 de la Llei 7/85” i en cap cas es posa en entredit aquesta part de l'article enregistrant els plens ordinaris de Tarragona; i si fos així totes i tots assumim que s’hauria de deixar d’enregistrar i emetre.

ATÈS que l'alcalde i la resta de membres de la Corporació municipal poden ser enregistrats sense problemes durant el Ple, sense que puguin negar-s'hi per qüestions d'imatge o intimitat, de la mateixa manera que la resta d'assistents, ja que es tracta d'un acte públic.

ATÈSA l'existència de múltiples sentències favorables al dret de fer públics els plens municipals en format videogràfic que hi ha hagut a tot l'Estat espanyol, recollides al web Graba tu pleno (http://www.grabatupleno.com/sentencias-a-favor-de-grabar-plenos.html).

ATÈS que des d'avui mateix, els consellers de la CUP enregistrarem els plens i els farem públics per Internet, tal com permet l'Agencia Española de Protección de Datos, a partir de la pàgina de l'Ajuntament de Tarragona i de la dels mitjans de comunicació que ens demanin l'enregistrament, com a part d'aquesta intenció explícita de transparència.

Per tots els motius anteriorment exposats, proposem al Plenari de l’Ajuntament de Tarragona l’adopció del següent ACORD:

PRIMER: Que l'Ajuntament de Tarragona faci possible l’enregistrament audiovisual dels plens, la seva retransmissió en temps real pel web municipal i pengi els arxius complets dels plens a Internet i al mateix web municipal, on tothom els pugui visionar lliurement.

 

Grup Municipal de la CUP de Tarragona

Tarragona, Països Catalans, 12 de febrer de 2016

 

Podeu descarregar-vos aquí aquest document en format PDF

 

Segells de reconeixement d’administració oberta