Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal Junts per Tarragona Mandat 2019-2023 Mocions Moció de JuntsxTGN per a la creació d'una xarxa d'horts urbans

Moció de JuntsxTGN per a la creació d'una xarxa d'horts urbans

Moció de JuntsxTGN per a la creació d'una xarxa d'horts urbans

21/12/2020

Els horts urbans públics són una realitat en molts municipis, són aquells horts ubicats dins de les ciutats i pobles que, entre molts altres avantatges, promouen l’educació ambiental, esdevenen nous espais verds i són un exemple de bones pràctiques de conreu, de gestió de residus, d’estalvi d’aigua i d’agricultura ecològica. A més, mitjançant aquests horts també fomentem les activitats de lleure, oferint al veïnat i a les entitats de la ciutat un espai de relació social.

Tot i els nombrosos beneficis que aporten els horts urbans, a la ciutat de Tarragona són gairebé inexistents. Una de les úniques iniciatives que coneixem és la del barri de Sant Salvador, un projecte iniciat l’any 2014 amb la posada en marxa d’una convocatòria oberta de trenta parcel·les a disposició de la ciutadania. L’any passat es va tornar a activar donant preferència a persones d’avançada edat.

A la ciutat de Tarragona tenim d’una llarga tradició d’horta que hem d’aprofitar. De fet, la mateixa toponímia ens dona alguns exemples: La zona anomenada ‘Horta Gran’, el carrer de l’Horta Gran, la plaça de la Pagesia, entre altres. Nombrosos municipis disposen, des de fa anys, d’instruments i estratègies que avalen l’experiència de cultivar la terra com a altament satisfactòria i demostren que aglutina esforços en la valorització d’aspectes tan relacionals -com a mecanisme de transmissió de coneixements, espai de  trobada i d’intercanvi intercultural i intergeneracional- i com a element de contribució a la sobirania alimentària. Entre altres beneficis, també ajuda a entendre i a integrar en el dia a dia hàbits saludables i sostenibles -alimentació sana i de proximitat, reutilització de les restes orgàniques i creació de compostatge-.  

No podem permetre que Tarragona quedi enrere en aquest àmbit. I és per això que proposem engegar un projecte pilot per crear una xarxa d’horts urbans a la ciutat. Per una banda, cal obrir una convocatòria perquè l’Ajuntament de Tarragona posi a disposició de la ciutadania espais en desús per convertir-los en horts urbans, creant un reglament consensuat amb tots els agents implicats que, entre altres qüestions, beneficiï a col·lectius com poden ser, per exemple, la gent gran, persones amb diversitat funcional i persones amb risc d’exclusió social.

D’altra banda, també és necessari elaborar convenis de col·laboració per a l’explotació d’horts urbans en espais privats i, alhora, fomentar i incentivar la creació d’aquests espais verds en patis, terrasses i terrats. Idealment, la producció d’aquests horts urbans impulsats des de l’administració va destinada als mateixos agricultors. En el cas que el volum de producte sigui elevat, es poden establir accions de col·laboració amb entitats socials dedicades a la donació d’aliments.

Els horts urbans tenen una funció productiva d’autoconsum, una funció urbanística associada a la contribució del manteniment dels espais lliures, una dimensió social vinculada a potenciar la cohesió a través d’activitats educatives, lúdiques, terapèutiques i solidàries; un avantatge salutífer derivat dels nombrosos beneficis sobre el benestar personal; i, entre molts altres atributs, constitueixen un referent de varietat i riquesa estètica esdevenint espais verds.

Per tots els motius exposats anteriorment, el Grup Municipal de Junts per Tarragona a l’Ajuntament de Tarragona proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Tarragona creï una xarxa d’horts urbans i periurbans en espais públics en desús i elabori un reglament amb la participació de tots els agents implicats per determinar la seva gestió i ús per, posteriorment,  crear una convocatòria oberta a la ciutadania.

SEGON.- Que l’Ajuntament de Tarragona elabori convenis de col·laboració per la creació, gestió i ús d’horts urbans i periurbans en terrenys de titularitat privada.

TERCER.-Que entre els requisits de concessió dels horts urbans i periurbans prevalguin els criteris ecològics restant prohibida la utilització d’adobs artificials.

QUART.- Que en el procés d’adjudicació de les llicències de gestió i ús dels horts urbans i periurbans prevalguin criteris socials adreçats de manera especial a col·lectius com la gent gran, persones amb diversitat funcional i persones amb risc d’exclusió social.

CINQUÈ.- Que l’Ajuntament de Tarragona incentivi i fomenti la creació d’horts urbans i periurbans en patis i terrasses particulars oferint activitats de formació i acompanyament a la ciutadania.

SISÈ.- Traslladar aquests acords a totes les associacions de veïns de la ciutat de Tarragona.

 

 

A Tarragona, 7 de desembre de 2020 

 

 

Segells de reconeixement d’administració oberta