Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal Junts per Tarragona Mandat 2019-2023 Mocions Moció de JuntsxTGN per a la protecció i difusió de les construccions de pedra seca

Moció de JuntsxTGN per a la protecció i difusió de les construccions de pedra seca

Moció de JuntsxTGN per a la protecció i difusió de les construccions de pedra seca

15/03/2021

La candidatura internacional ‘L’art de la pedra seca: coneixements i tècniques’, presentada per vuit estats europeus, va ser inclosa, l’any 2018, en la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial per a la UNESCO. Tot i això, gran part de la ciutadania encara desconeix que només a Catalunya existeixen milers de construccions fetes amb pedra seca.

Una construcció de pedra en sec o pedra seca és aquella que s’ha aixecat col·locant pedra sobre pedra sense cap element d’unió entre elles. Dins d’aquest art es pot incloure qualsevol construcció feta amb pedres del mateix entorn, sense cap material de cohesió.  Va aparèixer com a tècnica constructiva, no només a la conca mediterrània, sinó a llocs d’arreu del món amb abundància de pedra i s’ha emprat des de l’època de la prehistòria.

Més enllà de la seva nombrosa presència, les construccions de pedra seca esdevenen un dels elements cabdals del patrimoni etnològic. Al llarg de milers d’anys, el coneixement i la tècnica de la pedra seca va permetre crear una gran diversitat de construccions, la majoria de les quals relacionades amb l’economia tradicional agroramadera. No obstant això, també hi ha nombroses construccions arrelades a altres usos com ara l’abastament d’aigua i l’explotació del bosc. Parlem, per exemple, de ponts, pous, peixeres, basses, mines d’aigua, cabanes, marges i masos, entre altres.

Arran de la progressiva desaparició dels sistemes tradicionals d’explotació dels entorns naturals, les construccions de pedra seca es van reduir considerablement. Afortunadament, però, hi ha nombroses entitats, com l’Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional (APSAT), que treballen per preservar-les. La consciència per conservar i difondre aquest patrimoni s’ha anat estenent. Gràcies a això, l’any 2019 ja s’havien inclòs més de 22.000 construccions de pedra seca a l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC), una bona part de les quals procedien de la Wikipedra, un inventari col·laboratiu impulsat per l’Observatori del Paisatge de Catalunya, consorci públic adscrit al departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Tarragona compta amb un valuós patrimoni de construccions de pedra seca, és un testimoni cabdal de la història del nostre món rural i ha esdevingut part fonamental i identitari del nostre paisatge. La pedra seca ens acompanya en la immensa majoria de camins de l’Anella Verda de Tarragona: Marges, masies, cabanes, barraques, pous, sínies, fonts... Totes aquestes construccions evidencien la nostra cultura agrícola, una societat rural lligada a la terra que prioritzava la funcionalitat.

Malauradament, es tracta d’un patrimoni encara desconegut per gran part de la població i moltes de les construccions de pedra seca ubicades a la ciutat de Tarragona estan patint el pas del temps i la manca de manteniment. Aquest deteriorament provoca la seva caiguda o la seva substitució per noves construccions amb grans blocs de pedra o formigó, fet que perjudica enormement el valor patrimonial i la imatge del paisatge.

En el Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona s’han debatut, en els darrers anys, nombroses mocions sobre la conservació i la difusió del patrimoni i de l’Anella Verda, propostes que, entre altres acords, sol·licitaven emprendre mesures preventives per a la salvaguarda de conjunts patrimonials. Actualment, però, encara queda molta feina a fer.

En els darrers anys, nombrosos municipis, mitjançant diverses entitats, han dedicat els seus esforços en la localització, identificació i catalogació de les construccions de la pedra seca. En diverses localitats s’ha impulsat la recuperació i la difusió d’aquest patrimoni amb actuacions com la creació de rutes senyalitzades per donar a conèixer aquestes construccions. Es tracta d’un patrimoni arquitectònic excepcional i humil de l’anomenada arquitectura anònima que a Tarragona no podem permetre que quedi desatès i desprotegit.

Per tots els motius exposats anteriorment, el Grup Municipal de Junts per Tarragona a l’Ajuntament de Tarragona proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Expressar el suport a l’arquitectura de pedra seca com a exponent de patrimoni rural i de paisatge a la ciutat de Tarragona.

SEGON.- Iniciar, aquest any 2021, un inventari per catalogar les construccions de pedra seca existents a la ciutat de Tarragona.

TERCER.- Iniciar, aquest any 2021, l’elaboració d’un pla de protecció del patrimoni rural i paisatgístic que garanteixi la conservació de les construccions de pedra seca inventariades i catalogades que formen part del patrimoni popular de la ciutat de Tarragona.

QUART.- Posar en marxa accions de difusió i valorització del patrimoni de la pedra seca mitjançant la creació d’una ruta senyalitzada per les construccions de pedra seca més destacades a l’entorn natural de la ciutat de Tarragona.    

CINQUÈ.- Fer arribar aquests acords a l’Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional i a l’Observatori del Paisatge de Catalunya.

 

A Tarragona, 11 de març de 2021  

 

Segells de reconeixement d’administració oberta