Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal Junts per Tarragona Mandat 2019-2023 Mocions Moció de JuntsxTGN per rebutjar la proposta del govern espanyol sobre el romanent dels ajuntaments

Moció de JuntsxTGN per rebutjar la proposta del govern espanyol sobre el romanent dels ajuntaments

Moció de JuntsxTGN per rebutjar la proposta del govern espanyol sobre el romanent dels ajuntaments

20/07/2020

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

El Ministeri d'Hisenda ha traslladat a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) una proposta d'acord en el marc de les negociacions que mantenen des de fa setmanes que passa perquè els consistoris que tenen estalvis els hi prestin a l'Estat, que li ho retornarà en forma d'ingressos no financers perquè els puguin invertir en qüestions relatives a agenda urbana (habitatge, sostenibilitat de les ciutats, etc.), cures i cultura.

El Govern ha plantejat als ajuntaments que puguin gastar una part del superàvit que han acumulat els últims anys i que roman immòbil en els bancs perquè la legislació sobre estabilitat que es va aprovar durant l'anterior crisi els impedeix gastar-lo. La jugada només permetria als consistoris disposar de 5.000 milions d'euros –del total de 14.000 que tenen estalviats– entre enguany i el que ve. La resta se'ls reintegraria en un termini de deu anys que començaria a comptar en 2022. En concret, els consistoris rebrien enguany el 40% d'aquests diners amb un import màxim de 2.000 milions d'euros.

Les corporacions locals han pres mesures que lluiten contra la propagació de la pandèmia i redueixen, en la mesura del possible, les conseqüències en la ciutadania. Mesures que els ajuntaments han pres i encara prenen amb relació a l'activitat comercial, els impostos i taxes, les empreses que presten serveis i proveïdors, les famílies, les persones sense sostre, les xarxes de voluntariat, el teletreball i atenció ciutadana, la mobilitat, i les policies locals. Aquest paquet de mesures han incrementat enormement les necessitats de despesa requerida per part dels municipis, i per tant, es fa imprescindible a les corporacions locals facilitar-los que puguin augmentar la capacitat de despesa.

A la Comissió de Reconstrucció del Congreso de los Diputados, per iniciativa del Partit Demòcrata, s’ha transaccionat una esmena que recull que cal permetre de manera immediata que les Corporacions Locals puguin fer ús de la totalitat dels superàvits i els romanents de tresoreria generats durant els exercicis 2019 i 2020, i possibilitar la seva aplicació en inversions i despeses no financeres per fer front a les necessitats posades de manifest per aquesta crisi.

Per tots els motius exposats anteriorment, el Grup Municipal de Junts per Tarragona a l’Ajuntament de Tarragona proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Rebutjar el plantejament que el Ministeri d'Hisenda ha traslladat a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) en el marc de les negociacions que mantenen.

SEGON.- Instar a la Federació de Municipis de Catalunya que traslladi la seva oposició a aquest plantejament en el marc de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

TERCER.- Instar als grups parlamentaris que prenguin les iniciatives legislatives necessàries per tal d'esmenar aquest plantejament en la tramitació del projecte de llei.

QUART.- Informar d'aquest acord a la Federació Catalana de Municipis, a l'ACM, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i als grups parlamentaris del Congreso.

 

A Tarragona, 17 de juliol de 2020 

Segells de reconeixement d’administració oberta