Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal PPC Notícies i mocions 2015 Moció per a la creació d'un nou Pla d'Espais Verds

Moció per a la creació d'un nou Pla d'Espais Verds

Moció per a la creació d'un nou Pla d'Espais Verds

21/10/2015

EXPOSICIÓ DE MOTIUS Tarragona compta amb un total de 13 parcs urbans, alguns d’ells com el Parc Puig i Valls (també conegut com de la Quinta de Sant Rafael) creat als anys 80, o com el Parc Rodríguez de la Fuente, creat als 70, que, malgrat les actuacions dutes a terme fa uns anys, no han aconseguit elevar la vitalitat de la que ha de gaudir un parc. D’altres força coneguts, com el Parc de Saavedra, són un exemple escandalós de pixum i activitats delictives, i el Parc Francolí no gaudeix del manteniment que hauria de tenir. Els nostres parcs no gaudeixen ni de panells indicatius, i, tanmateix, en alguns casos, la ciutadania no sap on es troben o com arribar-hi. L’abandonament d’una ciutat s’expressa en l’estat d’un carrer o en la manca de serveis, però també en la situació en què es pot trobar un parc urbà, i aquest és un fet innegable i inacceptable en una Tarragona que va aprovar, fa uns anys, la seva Agenda 21 en matèria de desenvolupament sostenible. Qualsevol parc i jardí urbà ha de ser un indret obert a ser visitat, alegre, amb espais d’ombra, zona d’esbarjo, exemple de la seva monumentalitat i agradable als nens i als nostres majors. En aquest sentit, hi ha pocs parcs infantils a la ciutat: per cada 188 nens només hi ha un parc, dada significativa d’aquesta mancança en espai verd, i dels que es troben en funcionament o bé es troben en un estat deplorable o bé massificats. El Pla d’Espais Verds de Tarragona va néixer com a part d’aquella Agenda 21 i com a “eina de gestió que ens permetrà establir una estratègia comuna i les directrius per desenvolupar una xarxa d’espais i corredors verds a Tarragona”. No obstant, els seus objectius encara no ha estat desenvolupats correctament, i hi ha una mancança absoluta de gestió en el “verd privat”, aquell present als jardins i recintes d’espais lliures, com ara als col•legis, als aparcaments, als edificis institucionals o als recintes històrics (amfiteatre, fòrum de la colònia, etc.) Cal una diagnosi immediata de la situació actual dels espais verds de Tarragona, per a arranjar els 13 parcs de la ciutat i jardins interurbans, i per a localitzar nous indrets que facin baixar la ràtio tant negativa que hi ha d’espai verd per cada nen. S’ha d’optar per la seva adequació a la normativa vigent en matèria de seguretat i accessibilitat a nens i les seves famílies i persones amb mobilitat reduïda, aspecte que no s’ha procurat durant aquests anys, fet incompatible amb una ciutat que procura un esbarjo saludable en un entorn immillorable, i amb una ciutat que aspira a ser Destinació de Turisme Familiar i a comptar amb el “Sello de Turismo Familiar” en els propers mesos. És per aquests motius que l’Ajuntament de Tarragona adopta els següents ACORDS PRIMER.- L’Ajuntament de Tarragona crearà un nou Pla d’Espais Verds de Tarragona que contempli, almenys, les següents mesures, a aplicar amb caràcter immediat: - Diagnosi dels parcs i jardins urbans que han de ser arranjats i termini d’arranjaments. Aplicació dels materials necessaris, il•luminació i reforestació. - Localització de nous espais verds a la ciutat i termini de planificació d’obres. - Adequació, en el termini legal indispensable, dels nostres parcs a la normativa vigent en matèria de seguretat i accessibilitat a nens i les seves famílies i persones amb mobilitat reduïda. - Creació d’un programa que aposti per la recuperació i posada en valor del “verd privat”, amb escoles, institucions i d’altres administracions titulars d’espais oberts. SEGON.- L’Ajuntament de Tarragona crearà una comissió o consell d’estudi per a la reforestació urbana, a través de la plantació del nombre necessari d’arbres als espais verds de la ciutat, seguint les recomanacions de les Nacions Unides i la UE.

Segells de reconeixement d’administració oberta