Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Grups municipals Grup Municipal PPC Notícies, mocions i articles 2019-2023 Mocions Moció per a impulsar polítiques de suport a les comunitats de propietaris de Tarragona

Moció per a impulsar polítiques de suport a les comunitats de propietaris de Tarragona

27/01/2020

 

Podeu accedir a la moció en format PDF en aquest enllaç

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

El nostre Grup Municipal és conscient del paper central que els ciutadans exerceixen en la configuració i definició del teixit urbà i social de la nostra ciutat. D’entre els diferents nivells organitzatius a Tarragona, les comunitats de propietaris constitueixen un primer nivell d’agrupació d’interessos de molts tarragonins. L'Administració local és la més propera als ciutadans, motiu pel qual pot desenvolupar i impulsar, a més de les funcions que li són pròpies, altres polítiques destinades a millorar la qualitat de vida dels seus habitants, així com a facilitar la convivència, el treball en xarxa, l'exercici dels drets i el compliment dels deures individuals i col·lectius.

 

Algunes comunitats de propietaris disposen d'escassos recursos econòmics i per tant no compten amb l'assessorament professional que és molt sovint necessari per a garantir  un bon funcionament. Impulsar la figura de l'Administrador de Finques d'Ofici podria facilitar la realització de les gestions que requereix el dia a dia d’una comunitat de propietaris, així com l’assessorament en la gestió integral i execució de les obres de rehabilitació i conservació a les quals estiguin obligades per la normativa vigent, i que en moltes ocasions no duen a terme per simple desconeixement o per incapacitat per a assumir la seva anàlisi, avaluació i seguiment, així com de qualsevol altra que desitgin escometre dirigida a millorar l'accessibilitat, l'aïllament tèrmic i l'eficiència energètica de l'edifici. Val a dir que l’Administrador de Finques d’Ofici funciona exitosament a Màlaga, i ciutats como Castelló, Huelva i Melilla ja han apostat per la creació d’aquesta figura.

 

L’Ajuntament de Tarragona pot també facilitar la tasca de les comunitats de propietaris millorant la comunicació en temes d’habitatge. La creació d'un canal d'informació directe amb les comunitats de propietaris o amb el Col·legi Professional d’Administradors de Finques sobre els programes d'ajudes, subvencions o qualsevol altra iniciativa relacionada amb l'habitatge que posi en marxa l'Ajuntament contribuiria notablement a l’augment de la comunicació de les polítiques impulsades pel nostre Consistori. Aquest canal de comunicació, articulat a través d'un correu electrònic, esdevindria un instrument més per fer arribar a les comunitats de propietaris d'una forma ràpida tota la informació relacionada directament o indirecta amb l'habitatge. Aquest canal podria ser bidireccional, i servir no només per a facilitar l'execució de les polítiques municipals en matèria d'habitatge, sinó també perquè les comunitats de propietaris o el Col·legi notifiquin a l'Ajuntament els desperfectes en el mobiliari urbà, deficiències en la via i espais públics o avaries i deterioracions dels quals tingui constància.

 

Una tercera línia de treball conjunt entre l’Ajuntament i les comunitats de propietaris es pot concretar en la millora de la comunicació per la cessió d’espais de titularitat municipal. En alguns casos, la grandària de les comunitats, amb desenes de propietaris, fa inviable que les Juntes es puguin celebrar en el propi portal o en altres espais de l'edifici i hagin de traslladar-se a locals més amplis, com alguns de titularitat municipal. Per tal de facilitar el funcionament de les comunitats amb un gran nombre de propietaris, l’Ajuntament podria facilitar la cessió gratuïta d’espais municipals, i també designar un treballador de contacte que centralitzi i canalitzi aquest tipus de peticions.

 

Per tots els motius exposats anteriorment, el Grup Municipal del Partit Popular de Tarragona proposa al Consell Plenari l’adopció dels següents ACORDS:

 

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Tarragona impulsi la creació de la figura de l’Administrador de Finques d’Ofici.

SEGON.- Que l’Ajuntament de Tarragona creï un canal d'informació directe i bidireccional amb les comunitats de propietaris o amb el Col·legi Professional d’Administradors de Finques.

TERCER.- Que l’Ajuntament de Tarragona faciliti la cessió gratuïta d’espais de titularitat municipal per a que les comunitats de veïns amb un nombre elevat de propietaris puguin celebrar les Juntes de Propietaris.

 

José Luis Martín García

Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Tarragona

 

 

 

Segells de reconeixement d'administració oberta