Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Notícies de govern i oposició Notícies 2021 Acords adoptats al consell plenari del 7 de maig de 2021

Acords adoptats al consell plenari del 7 de maig de 2021

Acords adoptats al consell plenari del 7 de maig de 2021

Resultat de les votacions
09/05/2021

El passat 7 de maig de 2021, va tenir lloc la sessió extraordinària del Consell Plenari. A continuació s'especifiquen les votacions dels punts de l'ordre del dia:

1.1.1. No incrementar les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats. (G562/8/2021). S'aprova per 20 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 2 C's, 7 ERC-MES-MDC) i 7 abstencions (PSC).

1.2.1. Aprovar inicialment el 23è expedient modificatiu de crèdits del pressupost de l’exercici 2021 de l’Ajuntament de Tarragona. (2021/31/G605). S'aprova per 16 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 2 C's, 7 ERC-MES-MDC) i 11 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 PP, 7 PSC).

1.2.2. Donar compte dels expedients de canvi d’agent en el finançament números 1 i 2 del pressupost de l’exercici 2021 de l’Ajuntament de Tarragona. (2021/24/G605).

1.2.3. Aprovar la relació 2021.1 de despeses per operacions meritades d’exercicis anteriors i la seva imputació a l’exercici 2021. (2021/5/G607.1). S'aprova per 14 vots a favor (2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC) i 13 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 C's, 7 PSC).

2.1.1. Autoritzar la continuació provisional de les obres en tant es tramita la redacció del projecte modificat del contracte de les obres compreses en el projecte executiu refós d’urbanització del sector PPU-10 “Autovia de Reus". (Exp. 2021/16/G624). S'aprova per 12 vots a favor (2 ECP, 3 JXTGNA, 7 ERC-MES-MDC), 2 vots en contra (2 CUP) i 13 abstencions (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 C's, 7 PSC).

2.1.2. Resoldre el contracte de manteniment de les zones verdes de Tarragona Lot 2, adjudicat a EPID, SL. (Exp.2019/61/G629). S'aprova per 20 vots a favor (2 consellers no adscrits, 2 PP, 2 CUP, 2 ECP, 3 JXTGNA, 2 C's, 7 ERC-MES-MDC) i 7 abstencions (PSC).

2.1.3. Desestimar el recurs de reposició interposat per l’empresa FCC, SA. contra l’acord del Consell Plenari de data 15 de novembre de 2019. (Exp. 2019/126/G629). S’aprova per unanimitat.

Podeu consultar l'ordre del dia, l'àudio complet de la sessió, l'acta i els acords a la web d'Actes.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta