• Canals RSS de l'Ajuntament de Tarragona
  • Facebook de l'Ajuntament de Tarragona
  • Twitter de l'Ajuntament de Tarragona
  • Flickr de l'Ajuntament de Tarragona
  • Pinterest de l'Ajuntament de Tarragona

Tarragona

Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Retribucions dels càrrecs electes i assessors

Retribucions dels càrrecs electes i assessors

Les retribucions dels càrrecs electes de la corporació municipal s'estableixen a les Bases d'execució del pressupost municipal per al 2015.

Retribucions dels membres de la corporació

Es fixen en concepte de dedicació exclusiva les següents retribucions brutes anuals:

Alcalde 67.680,00 euros
Tinents d'alcalde 50.406,00 euros
Regidors/es amb responsabilitat d'Àrea o Subàrea 41.850,00 euros
Altres regidors/es (2 per cada grup de l'oposició) 29.610,00 euros

Les percepcions brutes anuals en concepte de dedicació parcial seran les següents:

Alcalde 64.296,00 euros
Tinents d'alcalde 41.850,00 euros
Regidors/es amb responsabilitat d'Àrea o Subàrea 37.882,00 euros
Altres regidors/es (2 per cada grup de l'oposició) 24.890,00 euros

Consellers/es amb dedicació exclusiva

Conseller/a Retribucions brutes anuals
Arga Sentís Maté

29.610,00 €

Laia Estrada Cañón (a partir de l'1 de setembre de 2016) 29.610,00 €
Pau Ricomà Vallhonrat (a partir de l'1 de febrer de 2016) 29.610,00 €
Xavier Puig Andreu (a partir de l'1 de desembre de 2015) 29.610,00 €
Sònia Orts Leiva (a partir de l'1 de gener de 2016) 29.610,00 €
Beatriz Pérez Velasco (a partir del 29 de febrer de 2016) 29.610,00 €
Elvira Ferrando Gómez 50.406,00 €
Javier Villamayor Caamaño 50.406,00 €
Begoña Floria Eseberri 50.406,00 €
Josep Maria Milà Rovira 50.406,00 €
Ana Santos Gorraiz 50.406,00 €
Pau Pérez Herrero 50.406,00 €
Francesc Roca Rosell (a partir de l'1 de juliol de 2015) 41.850,00 €
Josep Fèlix Ballesteros Casanovas (alcalde) 67.680,00 €

Consellers/es amb dedicació parcial

Conseller/a Retribucions brutes anuals
Pedro Sánchez Martínez 24.890,00 €
Ivana Martínez Valverde 37.882,00 €
Inmaculada Rodríguez Moranta (a partir de l'1 de març de 2016) 37.882,00 €
José Luis Martín García (a partir de l'1 de març de 2016) 41.850,00 €

Indemnitzacions per assistència a Òrgans Col·legiats

Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial percebran indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de la qual formin part.

Les indemnitzacions seran les següents:

Consell plenari 752,00 euros
Junta de Govern Local 752,00 euros
Comissions Informatives 532,98 euros
Junta de Portaveus 380,70 euros
Altres comissions 380,70 euros

Les quantitats a percebre tindran un límit anual de:

Tinent d'alcalde 41.850,00 euros
Regidors/es amb responsabilitat d'Àrea o Subàrea 37.882,00 euros
Regidors/es no compresos en apartats anteriors 24.890,00 euros

Retribucions dels assessors/es municipals

L'article 104 bis 1.f) de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local disposa que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 75.000 i no superior a 500.000 habitants podran incloure a les seves plantilles llocs de treball de personal eventual per un nombre que no podrà excedir del nombre de regidors de la Corporació local. En conseqüència, l'Ajuntament de Tarragona ha acordat nomenar els següents assessors/es:

Partit que el proposa Dedicació Retribució bruta anual
Assessor/a a proposta d'ERC 59,26% 32.000,00 €
Assessor/a a proposta d'ERC 40,74% 22.000,00 €
Assessor/a a proposta del PP 55,56% 30.000,00 €
Assessor/a a proposta del PP 44,44% 24.000,00 €
Assessor/a a proposta de C's 50% 27.000,00 €
Assessor/a a proposta de C's 50% 27.000,00 €
Assessor/a a proposta del PSC 50% 27.000,00 €
Assessor/a a proposta del PSC 50% 27.000,00 €
Assessor/a a proposta de CIU 50% 27.000,00 €
Assessor/a a proposta d'ICV-Els Verds 50% 27.000,00 €
Assessor/a a proposta de la CUP 50% 27.000,00 €

 

DECLARACIONS D'INTERESSOS I INCOMPATIBILITATS

Compartir


Segell Infoparticipa 2014 Tarragona 2018 Tarragona Patrimoni Mundial
© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat