Tarragona

Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Retribucions dels càrrecs electes i assessors

Retribucions dels càrrecs electes i assessors

Les retribucions dels càrrecs electes de la corporació municipal s'estableixen a les Bases d'execució del pressupost municipal per al 2017.

Retribucions dels membres de la corporació

Es fixen en concepte de dedicació exclusiva les següents retribucions brutes anuals:

Càrrec Retribució bruta anual
Alcalde 69.040,37 €
Tinents d'alcalde 51.419,22 €
Regidors/es amb responsabilitat d'Àrea o Subàrea 42.691,18 €
Altres regidors/es (2 per cada grup de l'oposició) 30.205,22 €

Les percepcions brutes anuals en concepte de dedicació parcial seran les següents:

Càrrec Retribució bruta anual
Alcalde 65.588,35 €
Tinents d'alcalde; coordinador/a 42.691,24 €
Regidors/es amb responsabilitat d'Àrea o Subàrea 38.643,43 €
Altres regidors/es no compresos en apartats anteriors 25.390,31 €

Consellers/es amb dedicació exclusiva

Conseller/a Retribucions brutes anuals
Arga Sentís Maté 30.205,22 €
Laia Estrada Cañón 30.205,22 €
Xavier Puig Andreu 30.205,22 €
Sònia Orts Leiva 30.205,22 €
Elvira Ferrando Gómez 51.419,22 €
Javier Villamayor Caamaño 51.419,22 €
Begoña Floria Eseberri 51.419,22 €
Josep Maria Milà Rovira 51.419,22 €
Ana Santos Gorraiz 51.419,22 €
Pau Pérez Herrero 51.419,22 €
Francesc Roca Rosell 42.691,18 €
José Juan Acero de Dios 42.691,18 €
Maria Elisa Vedrina Conesa 42.691,18 €
Ivana Martínez Valverde 42.691,18 €

Josep Fèlix Ballesteros Casanovas

68.356,80 €

Consellers/es amb dedicació parcial

Conseller/a  Retribucions brutes anuals
Inmaculada Rodríguez  Moranta 42.691,24 €
José Luis Martín García 42.691,24 €
Pedro Sánchez Martínez 25.390,31 €
Dídac Nadal Abad     25.390,31 €

Indemnitzacions per assistència a Òrgans Col·legiats

Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial percebran indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de la qual formin part.

Les indemnitzacions seran les següents:

Assistència Indemnització
Consell plenari 752,00 €
Junta de Govern Local 752,00 €
Comissions Informatives 532,98 €
Junta de Portaveus 380,70 €
Altres comissions 380,70 €

Les quantitats a percebre tindran un límit anual de:

Càrrec Límit
Tinent d'alcalde; Coordinador 42.691,24 €
Regidors/es amb responsabilitat d'Àrea o Subàrea 38.643,43 €
Regidors/es no compresos en apartats anteriors 25.390,31 €

 

Per obtenir més informació sobre les retribucions dels càrrecs electes municipals podeu consultar les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de 2018

 

Retribucions dels assessors/es municipals

L'article 104 bis 1.f) de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local disposa que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 75.000 i no superior a 500.000 habitants podran incloure a les seves plantilles llocs de treball de personal eventual per un nombre que no podrà excedir del nombre de regidors de la Corporació local. En conseqüència, l'Ajuntament de Tarragona ha acordat nomenar els següents assessors/es:

Partit que el proposa Dedicació Retribució bruta anual
Assessor/a a proposta d'ERC 59,26% 32.000,00 €
Assessor/a a proposta d'ERC 40,74% 22.000,00 €
Assessor/a a proposta del PP 55,56% 30.000,00 €
Assessor/a a proposta del PP 44,44% 24.000,00 €
Assessor/a a proposta de C's 50% 27.000,00 €
Assessor/a a proposta de C's 50% 27.000,00 €
Assessor/a a proposta del PSC 50% 27.000,00 €
Assessor/a a proposta del PSC 50% 27.000,00 €
Assessor/a a proposta de CIU 50% 27.000,00 €
Assessor/a a proposta d'ICV-Els Verds 50% 27.000,00 €
Assessor/a a proposta de la CUP 50% 27.000,00 €

 

DECLARACIONS D'INTERESSOS I INCOMPATIBILITATS

Comparteix


Segells de reconeixement d’administració oberta
© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat