Tarragona

Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Retribucions dels càrrecs electes i assessors

Retribucions dels càrrecs electes i assessors

Les retribucions dels càrrecs electes de la corporació municipal s'estableixen a les Bases d'execució del pressupost municipal per al 2017.

Retribucions dels membres de la corporació

Es fixen en concepte de dedicació exclusiva les següents retribucions brutes anuals:

Càrrec Retribució bruta anual
Alcalde 68.356,80 €
Tinents d'alcalde 50.910,12 €
Regidors/es amb responsabilitat d'Àrea o Subàrea 42.268,50 €
Altres regidors/es (2 per cada grup de l'oposició) 29.906,16 €

Les percepcions brutes anuals en concepte de dedicació parcial seran les següents:

Càrrec Retribució bruta anual
Alcalde 64.938,96 €
Tinents d'alcalde; coordinador/a 42.268,56 €
Regidors/es amb responsabilitat d'Àrea o Subàrea 38.260,82 €
Altres regidors/es no compresos en apartats anteriors 25.138,92 €

Consellers/es amb dedicació exclusiva

Conseller/a Retribucions brutes anuals
Arga Sentís Maté

29.906,16 €

Laia Estrada Cañón 29.906,16 €
Pau Ricomà Vallhonrat 29.906,16 €
Xavier Puig Andreu 29.906,16 €
Sònia Orts Leiva 29.906,16 €
Elvira Ferrando Gómez 50.910,12 €
Javier Villamayor Caamaño 50.910,12 €
Begoña Floria Eseberri 50.910,12 €
Josep Maria Milà Rovira 50.910,12 €
Ana Santos Gorraiz 50.910,12€
Pau Pérez Herrero 50.910,12 €
Francesc Roca Rosell 42.268,50 €
Josep Fèlix Ballesteros Casanovas 68.356,80 €
José Juan Acero de Dios 42.268,50 €
Maria Elisa Vedrina Conesa 42.268,50 €

Consellers/es amb dedicació parcial

Conseller/a Retribucions brutes anuals
Pedro Sánchez Martínez 25.138,92 €
Ivana Martínez Valverde 38.260,82 €
Inmaculada Rodríguez Moranta 42.268,56 €
José Luis Martín García 42.268,56 €
Jordi Martí Font 25.138,92 €

Indemnitzacions per assistència a Òrgans Col·legiats

Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial percebran indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de la qual formin part.

Les indemnitzacions seran les següents:

Assistència Indemnització
Consell plenari 752,00 €
Junta de Govern Local 752,00 €
Comissions Informatives 532,98 €
Junta de Portaveus 380,70 €
Altres comissions 380,70 €

Les quantitats a percebre tindran un límit anual de:

Càrrec Límit
Tinent d'alcalde 42.268,56 €
Regidors/es amb responsabilitat d'Àrea o Subàrea 38.260,82 €
Regidors/es no compresos en apartats anteriors 25.138,92 €

 

Per obtenir més informació sobre les retribucions dels càrrecs electes municipals podeu consultar les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de 2017 a la Seu Electrònica

 

Retribucions dels assessors/es municipals

L'article 104 bis 1.f) de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local disposa que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 75.000 i no superior a 500.000 habitants podran incloure a les seves plantilles llocs de treball de personal eventual per un nombre que no podrà excedir del nombre de regidors de la Corporació local. En conseqüència, l'Ajuntament de Tarragona ha acordat nomenar els següents assessors/es:

Partit que el proposa Dedicació Retribució bruta anual
Assessor/a a proposta d'ERC 59,26% 32.000,00 €
Assessor/a a proposta d'ERC 40,74% 22.000,00 €
Assessor/a a proposta del PP 55,56% 30.000,00 €
Assessor/a a proposta del PP 44,44% 24.000,00 €
Assessor/a a proposta de C's 50% 27.000,00 €
Assessor/a a proposta de C's 50% 27.000,00 €
Assessor/a a proposta del PSC 50% 27.000,00 €
Assessor/a a proposta del PSC 50% 27.000,00 €
Assessor/a a proposta de CIU 50% 27.000,00 €
Assessor/a a proposta d'ICV-Els Verds 50% 27.000,00 €
Assessor/a a proposta de la CUP 50% 27.000,00 €

 

DECLARACIONS D'INTERESSOS I INCOMPATIBILITATS

Comparteix


Segells de reconeixement d’administració oberta Tarragona 2018
© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat