Tarragona

Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Govern Retribucions dels càrrecs electes i assessors

Retribucions dels càrrecs electes i assessors

Les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de 2019, recullen les retribucions dels membres de la Corporació així com les indemnitzacions per assistència a Òrgans Col·legiats.

D'acord amb aquestes Bases es fixen les següents retribucionsn brutes anuals per a cadascú dels membres del Consistori.

 

Pau Ricomà Vallhonrat

Pau Ricomà Vallhonrat

Alcalde

Dedicació exclusiva 71.829,11 €

 

Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial percebran indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de la qual formin part segons es detalla a continuació:

Sessió Retribució
Consell Plenari  765,16 €
Junta de Govern Local 765,16 €
Comissions informatives 542,31 €
Junta de portaveus 387,36 €
Altres comissions 387,36 €

Les quantitats a percebre tindran un límit anual de:

  • Tinent d'alcalde; coordinador 44.415,72 €
  • Regidors amb responsabilitat d'Àrea o Subàrea 40.106,08 €
  • Regidors no compresos en apartats anteriors 26.415,97 €

 

Retribucions dels assessors/es municipals

L'article 104 bis 1.f) de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local disposa que els ajuntaments de municipis amb una població superior a 75.000 i no superior a 500.000 habitants podran incloure a les seves plantilles llocs de treball de personal eventual per un nombre que no podrà excedir del nombre de regidors de la Corporació local. En conseqüència, l'Ajuntament de Tarragona ha acordat nomenar els següents assessors/es:

Partit que el proposa Dedicació Retribució bruta anual
Grup Municipal Socialista 100% 34.180,04 €
Grup Municipal Socialista 100% 26.605,47 €
Grup Municipal Socialista 100% 26.605,47 €
Grup Municipal Socialista 100% 26.605,47 €
Grup Municipal d'ERC-MES-AM 100% 34.180,04 €
Grup Municipal d'ERC-MES-AM 100% 34.180,04 €
Grup Municipal d'ERC-MES-AM 100% 34.180,04 €
Grup Municipal de Ciutadans 100% 34.180,04 €
Grup Municipal de Ciutadans 100% 22.786,69 €
Grup Municipal de Junts per Tarragona 100% 56.966,74 €
Grup Municipal de Junts per Tarragona 100% 42.725,05 €
Grup Municipal de la CUP 100% 28.483,37 €
Grup Municipal en Comú Podem 100% 28.483,37 €
Grup Municipal en Comú Podem 100% 28.483,37 €
Grup Municipal del Partit Popular 64% 18.229,36 €
Grup Municipal del Partit Popular 36% 10.254,01 €

 

DECLARACIONS D'INTERESSOS I INCOMPATIBILITATS

Comparteix


Segells de reconeixement d’administració oberta
© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat