Tarragona

Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Tràmits i serveis Atenció ciutadana OAC - Oficina d'Atenció al Contribuent

OAC - Oficina d'Atenció al Contribuent

oac.gif

Adreça i horari d'atenció: 

  • De dilluns a divendres de 9 a 14 h a l'oficina de la plaça de la Font, 1,
  • De dilluns a dijous de 16.30 a 19 h a l'oficina de la Rambla Nova, 59.
  • Dissabtes de 10 a 13 h a l'oficina de la Rambla Nova, 59.
  • Entre l'1 d'agost i el 15 de setembre l'oficina de la plaça de la Font està tancada i l'atenció es fa a l'OMAC de la Rambla Nova.

 

Correu electrònic: oac@tarragona.cat

 

Què és l'OAC?

És una oficina de servei d'atenció personalitzada al contribuent, mitjançant la qual els ciutadans poden obtenir informació i realitzar-hi les gestions següents:

  • Obtenció d'informació general en matèria tributària municipal.
  • Presentació de sol·licituds de tot tipus, relacionades amb informació general escrita, altes, canvis de titularitat o de domicili fiscal, subsanació de dades, interposició de recursos, beneficis fiscals, devolucions d'ingressos indeguts, pràctica d'autoliquidacions, presentació de declaracions i liquidacions, duplicats de rebuts, certificacions de béns, informació cadastral, etc.

 

Totes aquestes gestions poden ser referides a l'impost sobre béns immobles (IBI), taxa per la recollida i eliminació d'escombreries (matrícula urbana), guals, lloguers de propietats municipals, contribucions especials, quotes urbanístiques, autoliquidacions de taxes per llicències urbanístiques, impost sobre construccions, instal·lacions i obres, impost de plusvàlua, impost sobre activitats econòmiques (IAE), impost sobre vehicles, taxes i preus públics d'exaccions sobre activitats econòmiques, taxes per llicències d'obertures d'establiments, etc.

Finalitats de l'OAC?

L'OAC fa funcions de Registre General municipal descentralitzat, per la qual cosa s'hi poden presentar totes les sol·licituds i documents relacionats amb matèries de competència municipal: llicències urbanístiques, d'obertures d'establiments, urbanisme, medi ambient, neteja pública, compres, béns, domini públic, cultura, ensenyament, pressupostos i comptabilitat, etc.

En aquesta oficina també es dóna atenció per part de la recaptació voluntària i la recaptació executiva.

Comparteix


Segells de reconeixement d’administració oberta
© Ajuntament de Tarragona - Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona - Tel. 977 296 100 - ajuntament@tarragona.cat