Esteu aquí: Inici Neteja i medi ambient Residus i deixalleries Contenidors tancats Preguntes i respostes

Preguntes i respostes

 

Per què es tanquen els contenidors?

L’objectiu és l’augment de la recollida selectiva del municipi i dels residus reciclats i valoritzats. D'aquesta manera, es millorarà la sostenibilitat ambiental del municipi i la seva contribució en l’impacte sobre el canvi climàtic. Cal tenir en compte l’impacte gens menyspreable de la gestió dels residus municipals en les emissions atmosfèriques, provinents dels processos de tractament dels residus i també de les fases de transport dels residus.

Malauradament i malgrat que el 99% d’illes de contenidors de la ciutat compten amb els contenidors de 5 fraccions (resta, orgànica, envasos, cartró i vidre), la recollida selectiva a la ciutat està estancada i no aconseguim millorar.

Actualment la fracció resta a la incineradora costa al municipi 4,2 milions d’euros a l’any i anirà en augment any rere any pels gravàmens d’incineració previstos en la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

Quins són els objetius concrets a assolir pel que fa a la recollida selectiva i al reciclatge i valorització de residus?

El percentatge de recollida selectiva a Tarragona l’any 2020 va ser del 33,17 %. Per normativa europea hauríem d’haver arribat al 60% aquest any, per tant, estem molt llunys dels objectius i ens queda molt camí per recórrer.

Actualment, el marc normatiu son les obligacions legals derivades del Paquet de directives d’Economia Circular de la Unió Europea (2019-2040).

Respecte al reciclatge i valorització, les directives estableixen els objectius següents:

  •  “Per 2025, s’augmentarà la preparació per la reutilització i el reciclat de residus municipal fins un mínim del 55% del seu pes;
  • Per 2030, s’augmentarà la preparació per la reutilització i el reciclat de residus municipal fins un mínim del 60% del seu pes;
  • Per 2035, s’augmentarà la preparació per la reutilització i el reciclat de residus municipal fins un mínim del 65% del seu pes.”

Són molt importants també els objectius en quant a generar menys residus i a les possibilitats de reutilitzar-los.

També és necessari reduir la despesa d'incineració, la qual cada vegada serà més cara (costarà més diners cremar la mateixa quantitat de residus), d'acord als increments dels cànons d’incineració i abocament de residus establerts en la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

Aquest sistema tindrà algun benefici individual per a les persones?

No tindrà un benefici immediat en el proper rebut de la taxa d'escombraries, però el sistema implementat permet introduir mesures de fiscalitat ambiental en la taxa d’escombraries, de manera que es podrà obtenir una taxa “més justa” que compensi les persones que fan correctament la selectiva en origen i que penalitzi els usuaris i usuàries que només utilitzen el contenidor de fracció resta.

En aquest sentit, les directrius europees, estatals i les de l'Agència de Residus de Catalunya encaminen als ajuntaments cap a la taxa justa de pagament de residus, en base a la participació individual del ciutadà/na en el sistema de recollida (paga més qui menys recicla).

Dubtes sobre la protecció de dades?

Cada targeta està vinculada a la referència cadastral d’un habitatge i no al nom ni NIF de la persona propietària del mateix. No hi haurà cap empresa que tingui accés a les dades de caràcter personal dels usuaris/es dels contenidors, ni les empreses tecnològiques del tancament de contenidors ni l’empresa del servei de recollida de residus.

Tot el sistema garanteix les disposicions del Reglament General de Protecció de dades de Caràcter Personal y la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

El responsable del tractament de les dades és l'Ajuntament de Tarragona, i la seva finalitat està lligada exclusivament al coneixement del servei de recollida i tractament de residus i la contribució individual de cada habitatge.

Per més informació sobre  el tractament de dades podeu consultar l'espai web de política de privacitat:  https://www.tarragona.cat/politica-de-privacitat.

L'Ajuntament podrà saber si reciclo o no? I si faig servir el nou sistema de recollida?

Sí, l’objectiu del sistema és poder identificar l’ús dels contenidors que fan els usuaris/es i deixar enrere l’anonimat en la gestió dels residus, amb la finalitat de poder premiar les persones que reciclen i fer pagar més a les persones que no ho fan.

L’Ajuntament tindrà un software informàtic on podrà consultar quantes vegades utilitzen els contenidors cadascun dels habitatges donats d’alta al sistema. També podrà veure quins habitatges no estan fent ús del sistema, ja sigui perquè no hi viuen o perquè no el volen fer servir i van a llençar les escombraries a un altre lloc. En aquests casos, l’Ajuntament es podrà posar en contacte amb aquestes persones per esclarir com gestionen els seus residus i solucionar possibles dubtes i/o problemes que tinguin amb el nou sistema de recollida.

Per què hem triat aquests tres barris pel nou sistema de recollida?

El criteri principal per escollir aquests barris i no unes altres zones ha estat que es tracta de nuclis urbans “aïllats” que no tenen una continuïtat immediata amb el barri veí, per promoure que els residents utilitzin el nou sistema i no vagin als contenidors dels barris del costat.

I també per veure com funciona el servei en zones amb diferent casuística i configuració urbana. Per exemple, al barri del Serrallo serà important veure com conviuen els tancaments de contenidors amb la restauració i l’hostaleria; a Cala Romana veure el resultat en àrea d’habitatges unifamiliars amb molta dispersió urbanística i poca densitat de població; i Bonavista serà representatiu pel nombre elevat d’habitatges i habitants i per la convivència entre recollida domèstica i comercial sense un servei específic.

Quins mitjans posa a disposició d’aquest nou servei l’Ajuntament?

S’entén que la clau del canvi de sistema és una bona campanya comunicativa a peu de carrer, per tant, comptarem amb: 11 agents cívics de pla d’ocupació contractats pel Servei Municipal d’Ocupació, 2 educadors/es d’una empresa contractada pels barris del Serrallo i Cala Romana, 6 educadors/es d’una empresa contractada per Bonavista, tot l’equip tècnic del departament de Neteja Pública, l’equip d’educció ambiental del contracte de recollida i neteja municipal (4 persones) i l’assessorament tècnic d’una empresa d’enginyeria especialitzada en gestió de residus municipals i en nous sistemes de recollida més eficients.

A més a més, per evitar desbordaments de contenidors i incidències durant les primeres setmanes, augmentarem el servei de repàs i sanejament de contenidors a les zones objecte de tancament i hi haurà una persona encarregada de controlar tots els possibles desbordaments i incidències.

Quin cost té aquest sistema per l’Ajuntament?

La implantació d’aquest nou servei no té cap cost addicional per l’Ajuntament perquè la compra de tecnologia i software s’ha fet amb una reorganització de serveis de l’actual contracte de recollida de residus i neteja.

Sí que té cost la campanya informativa sobre el nou sistema de recollida, la qual es va licitar al perfil del contractant i ha estat adjudicada per import de 40.183,70 €, IVA inclòs, l’assessorament tècnic de l’enginyeria, amb un cost de 6.025,80 70 €, IVA inclòs i els materials gràfics comunicatius, com imatge gràfica campanya, fulletons, cartells etc., amb un cost de 4.379,57 70 €, IVA inclòs.

Si tinc un comerç o restaurant, com he de llençar les escombraries?

Els comerços i restauradors del Serrallo continuaran fent servir les recollides comercials de vidre, matèria orgànica i paper i cartró, com s’ha fet fins ara, tal com se’ls hi explicarà de forma personalitzada durant la campanya. La diferència és que per llençar la resta (contenidor gris) hauran de fer servir la targeta identificativa i/o APP mòbil. Els envasos els continuaran llençant als contenidors grocs amb normalitat.

A Cala Romana i Bonavista no hi ha serveis de recollida comercials diferenciats, per tant, les activitats econòmiques han d’anar als contenidors com sempre, amb la diferència que hauran de fer servir la targeta identificativa i/o APP mòbil per llençar la fracció resta i la matèria orgànica.

Totes les activitats econòmiques dels barris afectats han de venir al punt informatiu a buscar les targetes. També se’ls visitarà de forma personalitzada.

I si alguna persona no ho sap fer servir?

Tenim previst un servei informatiu específic per les persones que no entenguin com han de llençar les escombraries ni com funciona la targeta i/o APP, pensat especialment per aquelles persones d'edat avançada que les noves tecnologies se'ls poden fer feixugues o per d'altres casuístiques concretes, de manera que els podrem acompanyar a llençar les escombraries els primers dies de servei, si així ho sol·liciten i necessiten.

Es poden dirigir al punt informatiu o comunicar-nos les seves dificultats quan anem al domicili a repartir les targetes, o través del  Telèfon Verd 977 29 62 22. També els atendrem per correu electrònic a mediambient@tarragona.cat.

D’on puc treure la targeta identificativa?

Si vius en una de les zones afectades pel canvi de sistema has d’haver rebut una carta informativa al teu habitatge que t’indica el procediment a seguir. Les cartes han d’arribar als domicilis del Serrallo i Cala Romana la setmana del 19 al 23 de juliol i a Bonavista a  mitjans de setembre.

Les targetes es repartiran en una primera fase en punts d’atenció ubicats als barris afectats i, en segona fase, també en visites porta a porta als domicilis. Les activitats econòmiques es visitaran de forma personalitzada.

Si tot i així, no tens la targeta truca al Telèfon Verd 977 29 62 22 o envia’ns un mail a mediambient@tarragona.cat.

Quina documentació s’ha de portar per recollir les targetes?

  • DNI.
  • Rebut de l’IBI o de la taxa d’escombraries.
  • En el cas de ser llogater, caldrà justificar-ho mitjançant el contracte de lloguer o bé una autorització signada (amb DNI) per part del propietari.
  • El formulari emplenat que us ha arribat amb la carta al vostre domicili. Si no el tens, vine al punt informatiu amb tota la documentació necessària, a dalt esmentada, i el podràs emplenar allà.

Si no tens part d’aquesta documentació vine igualment al punt informatiu i mirarem de resoldre-ho, o truca al Telèfon Verd 977 29 62 22 o envia’ns un correu electrònic a mediambient@tarragona.cat.

Com t’has de descarregar la APP mòbil

Quan vinguis al punt d’atenció de cada barri et lliurarem un fulletó informatiu on hi trobaràs el codi QR per descarregar-te la APP mòbil. Et podrem ajudar a fer-ho al mateix punt d’atenció.

Quantes targetes es donaran per habitatge?

Dues.

Què he de fer si perdo la targeta? O la targeta no em funciona?

En cas de pèrdua, fins al 30 de setembre hi haurà els punts d’atenció ciutadana al Serrallo i Cala Romana, en les ubicacions i horaris esmentats. Us hi podeu dirigir per sol·licitar una nova targeta.

Després d’aquesta data haureu de trucar al Telèfon Verd 977 29 62 22 o per correu electrònic a mediambient@tarragona.cat.

Com funcionarà el contenidor? S’obrirà amb el pedal?

Per obrir els contenidors de resta i orgànica hauràs de portar la targeta identificativa o APP mòbil. A Cala Romana només s’obriran amb targeta.

Hauràs d’acostar la targeta o APP al sistema electrònic que trobaràs al contenidor (hi haurà adhesius informatius que t’indicaran què es i on està el nou sistema electrònic), t’hauràs d’esperar uns segons i aleshores podràs obrir el contenidor amb normalitat, és a dir, accionar el pedal i s’obrirà la tapa. Excepte en alguns contenidors d’orgànica que no tenen pedal i has d’obrir directament la tapa del contenidor i llençar les escombraries.

Tot aquesta informació s’explicarà de forma detallada al punt d’atenció ciutadana i als fulletons informatius que es repartiran.

Es tancaran tots els contenidors?

De moment només es tanquen els contenidors de resta (gris) i d'orgànica (marró) dels barris on es duen a terme les proves estratègiques.

El gran problema de recollida de Tarragona és que no se separa la matèria orgànica, el que vol dir que la matèria orgànica s’està llençant barrejada al contenidor de resta. Amb el nou sistema es pretén identificar els usuaris de l'orgànica i veure quin percentatge de la població no l’està utilitzant. Els que no el fan servir, vol dir que llencen aquesta fracció barrejada amb la resta, al contenidor gris.

Com quedaran els horaris dels contenidors?

No hi ha cap canvi en l’horari permès per utilitzar els contenidors. Els contenidors de resta i orgànica es podran obrir amb la targeta identificativa i/o APP mòbil tot el dia. Tot i les restriccions horaris establertes per aquests dos contenidors, de moment no es considera afegir dificultats al nou sistema i es mantindran oberts tot el dia.

Què faig si el contenidor no s’obre? O si hi ha qualsevol altra incidència semblant?

Avisa’ns a través de l’aplicatiu mòbil EPP!, del Telèfon Verd 977 29 62 22 o per correu electrònic a mediambient@tarragona.cat, també a través del telèfon mòbil.

Què passa si deixo la brossa fora del contenidor? Estic obligat a fer servir aquest sistema?

En aquest sentit, no hi ha canvis en les ordenances municipals, de manera que cal tenir en compte que l’article 98 de l’Ordenança General de Convivència Ciutadana i Ús dels Espais Públics de Tarragona, determina en el seu apartat cinquè que “la brossa i deixalles s’hauran de dipositar en els contenidors corresponents contingudes en bosses homologades que evitin la seva dispersió, i en l’horari fixat per l’Ajuntament. A aquest efecte, s’hauran d’utilitzar els contenidors de recollida selectiva, com ara els de paper i cartró, els de vidre, els de plàstic, els d’envasos, els de fracció orgànica i altres que es puguin determinar.”

Per tant, en cap cas es podran deixar les escombraries a terra, fora dels contenidors o en altres llocs no habilitats. L’incompliment d’aquestes obligacions està tipificat com a falta lleu i implica una sanció de fins a 100 €.  

D’altra banda, l’apartat tercer del mateix article 98 determina que els residus voluminosos s’han de portar a la deixalleria municipal o al servei de recollida de mobles, sent una falta greu amb una sanció de fins a 300 €. La qual cosa es pot veure agreujada en funció del volum i tipus de residus.    

No obstant, som conscients de que al tractar-se d’un sistema nou hi poden haver incidències, per tant, quan la brossa estigui fora per incidències en el sistema no s’aplicaran les normatives esmentades.

A més, us animem a fer servir el sistema perquè tot i que ara no veure beneficis fiscals de forma immediata, l’èxit del sistema garantirà una futura taxa de pagament per generació, molt més justa per tots els usuaris i usuàries.

Què passa si llenço restes orgàniques als altres contenidors?

L’objectiu del nou sistema es augmentar la selectiva en general i especialment la de matèria orgànica, que es on el municipi te més mancances i dificultats. La matèria orgànica llençada junt amb envasos i cartró malmet la selectiva d’aquests fraccions, fent que ja no es puguin valoritzar aquests materials, i per tant, afectant de forma negativa el medi ambient.

Fer això és una mala praxis i estàs malmeten l’esforç i la dedicació de la resta dels teus veïns i veïnes. A més a més, la taxa justa estarà molt vinculada a la recollida d’orgànica, de manera que quan abans t’acostumis a separar-la, millors beneficis fiscals podràs obtenir a mitjà termini.

Recordar també que l’article 98 de l’Ordenança General de Convivència Ciutadana i Ús dels Espais Públics de Tarragona, determina en el seu apartat cinquè que “la brossa i deixalles s’hauran de dipositar en els contenidors corresponents contingudes en bosses homologades que evitin la seva dispersió, i en l’horari fixat per l’Ajuntament. A aquest efecte, s’hauran d’utilitzar els contenidors de recollida selectiva, com ara els de paper i cartró, els de vidre, els de plàstic, els d’envasos, els de fracció orgànica i altres que es puguin determinar.”

Per tant, s’ha de realitzar la recollida selectiva de totes les fraccions. L’incompliment d’aquestes obligacions està tipificat com a falta lleu i implica una sanció de fins a 100 €. 

Quant de temps durarà aquest sistema?

Si tot funciona de la forma esperada, el nou sistema es mantindrà en servei per sempre, amb la previsió d’ampliar-lo a totes les zones de la ciutat, junt amb la licitació del nou contracte de recollida de residus i neteja de la ciutat.

Què passa si alguna de les tres tecnologies falla i no funciona el sistema?

Si hi ha problemes en el funcionament es pararà la prova amb la tecnològica i s’implantarà al barri altres sistemes que sí que estiguin funcionant en els altres barris.

Per què l’Ajuntament implanta aquest sistema i no ha tancat els soterrats?

El 2020 l’Ajuntament va tancar 119 illes de contenidors soterrats corresponents a la primera fase d’implantació. No es van poder tancar totes les illes de contenidors soterrats perquè la segona fase d’implantació fins el gener de 2021 estava subjecte a la tutela dels Fons de Cohesió de la Unió Europea. Totes les illes de contenidors soterrats es van realitzar amb cofinançament europeu.

Actualment queden 132 illes soterrades i la previsió municipal és anar tancant en els propers dos anys les més problemàtiques i tancar totes les restants junt amb el nou contracte de recollida de residus i neteja, que finalitza el 28 d’abril de 2023.

Per tancar totes les illes de cop, l’Ajuntament hi hauria de destinar un pressupost d’inversió de 2,5 milions d’euros, per l’obra de tancament, adquisició de contenidors, adquisició de vehicles i nova tecnologia.

Per què tanquem les fraccions de resta i orgànica i no les altes?

Es tanquen les fraccions de resta i orgànica per fomentar la recollida selectiva de matèria orgànica de la ciutat. La fracció orgànica, ara mateix, és la fracció que menys es separa i que menys es recull selectivament. La major part de les restes orgàniques de la ciutat es lliuren dins la fracció resta, que és incinerada, per tant no s’aprofiten. A més, la orgànica és la fracció que més pesa, això vol dir que, si aconseguim augmentar el kilos recollits de matèria orgànica de la ciutat, és molt probable que reduïm els kilos recollits de la fracció resta.

S’està fent en altres municipis? I, està funcionant?

Cada municipi té la seva casuística i problemàtica de gestió de residus concreta, tot i això, el tancament tecnològic de contenidors i identificació d’usuaris s’està implantant ja en diversos municipis i àrees de Catalunya i també d’Espanya.

Els resultats del servei en quan a augment de la recollida selectiva de les proves realitzades son molt esperançadors, ja que han aconseguit sobrepassar més el 75% de recollida selectiva. Sí que es cert també, que els canvis de sistema de recollida en altres municipis han estat complexes de gestionar les primeres 3 o 4 setmanes de servei, per la dificultat en que les targetes identificatives arribessin a totes les llars, perquè hi havia persones que no les anaven a recollir, perquè hi ha hagut persones que es negaven a fer-ho servir i deixaven les escombraires fora dels contenidors, per incidències en la tecnologia (averies puntuals del sistema) i d’altres problemàtiques que en cas que sorgeixin a Tarragona, s’aniran resolent.

D’altra banda, és important saber que les restes orgàniques de la ciutat són traslladades a la planta de compostatge de Botarell, on es transformen en compost, un adob natural que s’utilitza per l’agricultura i a la jardineria com a esmena orgànica i fertilitzant, d’acord amb la legislació que regula els productes fitosanitaris.

Segells de reconeixement d’administració oberta