Esteu aquí: Inici Privacitat Política de privacitat - APP Curses Virtuals

Política de privacitat - APP Curses Virtuals

Tractament de dades personals

El Patronat Municipal d'Esports de Tarragona, organisme de l’Ajuntament de Tarragona, tracta les dades de les persones usuàries de l’APP únicament per al la gestió del serveis d'activitats esportives.

L'APP no recull ni fa tractament de dades sensibles.

L'accés i ús de l'aplicació és totalment gratuït. Si una activitat esportiva té un cost d'inscripció o participació el pagament es fa mitjançant passarel·la segura de pagament bancari. L'aplicació no recollirà cap informació bancària, de targeta de crèdit o dèbit.

L’aplicació garanteix la privacitat i intimitat dels usuaris, sense divulgar cap informació personal.

Informació d'ubicació i permisos.

El funcionament de l'APP requereix recollir la seva localització per a la funcionalitat de cronometratge, només si l’usuari ho autoritza. En qualsevol moment es pot inhabilitar i detenir el seguiment mitjançant la configuració del seu dispositiu. No es realitza geolocalització si no fa ús de l'aplicació ni s’activa l’opció.

Per a fer ús de la funcionalitat de pujar imatges a la galeria s’ha de donar permís d'accés a la càmera i de connexió a internet.

Aquesta aplicació no requereix altres permisos especials per al seu funcionament.

Exercici de drets

Per a exercir els seus drets pot adreçar-se a Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Tarragona, Plaça de la Font, 43003 Tarragona, o mitjançant el tràmit específic de la Seu Electrònica, “Exercici del drets d'Accés, Rectificació, Supressió i Oposició de les dades personals”.

Per a més informació del tractament pot consultar la política de privacitat de l'Ajuntament de Tarragona.

 

Política de privacidad - APP CARRERAS VIRTUALES (Versíon en castellano)

Tratamiento de datos personales

El Patronato Municipal de Deportes de Tarragona, organismo del Ayuntamiento de Tarragona, trata los datos de las personas usuarias de la APP únicamente para la gestión de los servicios de actividades deportivas.

El APP no recoge ni hace tratamiento de datos sensibles.

El acceso y uso de la aplicación es totalmente gratuito. Si una actividad deportiva tiene un coste de inscripción o participación el pago se hace mediante pasarela segura de pago bancario. La aplicación no recogerá ninguna información bancaria, de tarjeta de crédito o débito.

La aplicación garantiza la privacidad e intimidad de los usuarios, sin divulgar ninguna información personal.

Información de ubicación y permisos

El funcionamiento de la APP requiere recoger su localización para la funcionalidad de cronometraje, sólo si el usuario lo autoriza. En cualquier momento se puede desactivar y detener la localización mediante la configuración de su dispositivo. No se realiza geolocalización si no hace uso de la aplicación ni se activa la opción.

Para hacer uso de la funcionalidad de subir imágenes a la galería se debe dar permiso de acceso a la cámara y de conexión a internet.

Esta aplicación no requiere otros permisos especiales para su funcionamiento.

Ejercicio de derechos

Para ejercer sus derechos puede dirigirse a Oficina Municipal de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Tarragona, Plaza de la Fuente, 43003 Tarragona, o mediante el trámite específico de la Sede Electrónica, "Ejercicio de los derechos de Acceso, rectificación, Supresión y Oposición de los datos personales".

Para más información del tratamiento de datos puede consultar la política de privacidad del Ayuntamiento de Tarragona.

Segells de reconeixement d'administració oberta