Esteu aquí: Inici Salut Promoció de la salut Promoció en l'àmbit escolar Vacunes a l'escola

Vacunes a l'escola


JUSTIFICACIÓ
Per a la prevenció de les malalties transmissibles, la immunització activa (vacunacions) ocupa un lloc molt destacat. L’objectiu de la vacunació és protegir l’individu vacunat contra la invasió de l’agent corresponent, que a més de proporcionar una protecció individual, n’ofereixen també una protecció col•lectiva o comunitària (immunitat de grup), la qual contribueix a trencar la cadena de transmissió i obté resultats superiors a la suma de les immunitats individuals.
Si volem aconseguir el seu potencial més gran, les vacunacions han de realitzar-se de manera organitzada, mitjançant programes de vacunació que defineixin les millors estratègies d’us de les vacunes, per aconseguir els objectius de salut que s’estableixin a cada moment: l’eliminació, el control o la reducció del dany de la malaltia vacunable.
El Decret 155/1993, d’11 de juny d’actualització del programa de salut escolar determina aquelles activitats bàsiques que els ajuntaments han de garantir que es duguin a terme a l’escola, ja sigui a través de la gestió directa o indirecta. En definitiva,
OBJECTIUS
L’objectiu prioritari és que tots els infants gaudeixin d’un nivell de vigilància de la seva salut adequat, tal i com ofereix el sistema sanitari públic, a través de la vigilància de la salut dels infants de 4 anys, el control del compliment del calendari de vacunacions sistemàtiques i l’administració de les vacunes al centres escolars.
1.- VIGILANCIA DE LA SALUT DELS INFANTS DE 4 ANYS i CONTROL DEL COMPLIMENT DEL CALENDARI DE VACUNACIONS SISTEMÀTIQUES
El programa a l’escola pretén descobrir, el mes aviat possible, aquells alumnes que no segueixen uns controls mèdics preventius, és a dir, que es troben fora del sistema sanitari i que per tan poden patir alguns tipus de malalties o de deficiències en la salut que, de ser detectades precoçment, podrien tenir un pronòstic positiu. Alhora, es vol aconseguir que totes les famílies es responsabilitzin de la prevenció de la salut dels seus infants.
Per això, cada any, a través de l’escola, es fa arribar una petita enquesta de salut a totes les famílies dels alumnes de 4 anys, per conèixer si l'alumne segueix revisions mèdiques periòdiques, i veure si l’estat vacunal és l’adequat a la seva edat . Un cop contrastada la informació amb l’Àrea Bàsica de Salut corresponent, es notifica per carta a les famílies d’aquells infants que es considera necessari, la importància d’acudir al seu pediatre de referència per efectuar la revisió corresponent a la seva edat, o en cas necessari procedir a vacunar i fer el seguiment corresponent.
2. ADMINISTRACIÓ DE VACUNES AL CENTRE ESCOLAR
L’Ajuntament, dins del seu àmbit territorial, és els responsable de l'execució del Programa de salut escolar, vigilant el compliment del calendari de vacunacions sistemàtiques per part de tots els escolars del municipi de Tarragona i facilitant la seva continuació, amb les vacunes que per normativa, s’han d’administrar als centres escolars per tal d’assolir la màxima cobertura. Progressivament i a partir del curs 2008-09 l’administració de les vacunes als centres escolars es porten a terme coordinadament amb les Àrees Bàsiques de Salut de Tarragona, que són les entitat responsables de l’assistència primària de la població.
Segons el nou calendari, Decret 95/2014, d’1 de juliol, les dosis que s’administren en l‘àmbit escolar són les vacunes sistemàtiques corresponents a l’etapa escolar de 6è d’Educació Primària i 2on d’Educació Secundària :
6è D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA (11-12 ANYS)
 Vacuna Antihepatitis A (VHA). A partir del curs 2014-15 es vacunarà amb dues dosis de VHA separades per un interval mínim de 6 mesos.
 Vacuna contra el virus del papil•loma humà (VPH) El nou calendari recomana administrar dues dosis separades 6 mesos i únicament en les noies.
 Vacuna contra la varicel•la (VVZ) s’administra en dues dosi als nois o noies, que no hagin passat la malaltia ni hagin rebut la vacuna
 Vacuna antimeningocóccica (MCC) S’introdueix una nova dosis addicional per millorar la protecció contra la malaltia en els adolescents. Si s’ha rebut una dosi a partir dels 10 anys d’edat no serà necessari administrar aquesta vacuna.
2ON D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (13-14 ANYS)
 Vacuna Antitetànica i antidiftèrica tipus adult (Td) s’administra en una dosi única en alumnes de 14 anys.

 

Segells de reconeixement d'administració oberta