Esteu aquí: Inici Serveis a la Persona Notícies Serveis a les persones Notícies 2016 Durant el 2015 l'Ajuntament ha destinat més de 700.000 € a ajudes socials

Durant el 2015 l'Ajuntament ha destinat més de 700.000 € a ajudes socials

Durant el 2015 l'Ajuntament ha destinat més de 700.000 € a ajudes socials

L'objectiu és garantir l'alimentació i l'habitatge
Durant el 2015 l'Ajuntament ha destinat més de 700.000 € a ajudes socials Foto: Mauri - La consellera Ana Santos durant la roda de premsa
03/03/2016

 

L’Ajuntament de Tarragona ha incrementat l’esforç en les polítiques socials cada any. El pressupost de la conselleria de Serveis a la Persona per aquest 2016 s’ha incrementat un 3,6% respecte al 2015. Són 11,5 milions d’euros destinats a atendre les necessitats socials de les persones, potenciant la qualitat de vida i l’autonomia personal, familiar i social, sota el principi de la igualtat. La consellera de l’àrea, Ana Santos ha explicat que “la prioritat són les persones i per això les polítiques socials, juntament amb el foment de l’ocupació, la qualitat de l’ensenyament i la projecció de la ciutat són els eixos del govern municipal”.

La política social del govern s’articula en tres eixos: proximitat, per conèixer les situacions individuals; integritat, per atendre les múltiples dimensions de l’exclusió social; enfocament de benestar local que engloba l’atenció social, la promoció de l’ocupació, les oportunitats en l’ensenyament. Aquesta perspectiva de treball integral i de proximitat ha permès crear línies d’ajuts adequades a les necessitats de la població com els ajuts a l’IBI i a la brossa, establir convenis com el d’EMATSA per la prestació d’ajuts a famílies en dificultats, impulsar projectes com la Taula de la pobresa energètica i acordar col·laboracions amb entitats com les dels menjadors socials de Joventut i Vida i Formació i Treball.

Balanç 2015
En el darrer any, s’han destinat 719.174,29 € a les ajudes per garantir les necessitats bàsiques, és a dir, alimentació, habitatge, subministraments bàsics i el pagament de tributs municipals lligats a l’habitatge, que ha suposat un increment del 30% respecte al 2013.

D’aquests més de 700.000 euros, 224.969,56 € s’han destinat a les prestacions d’urgència social per atendre situacions de necessitat puntual, urgents i bàsiques. Aquests ajuts d’urgència són, principalment, per a garantir l’alimentació i l’habitatge i el pagament dels subministres elèctrics i s’han incrementat un 55% respecte a l’any 2013. Una part important es destina a pal·liar l’anomenada pobresa energètica que, en els darrers dos anys, ha comptat amb partides de prop de 63.000 euros, que han suposat prop de 600 ajuts anuals. Les ajudes destinades a la pobresa energètica es mantenen en xifres similars en els darrers dos anys, perquè la Generalitat ha impulsat el fons d’atenció solidària de subministraments bàsics que ha permès repartir el pes de les ajudes entre les dues administracions, Generalitat i Ajuntament. Tot i així la problemàtica continua existint. Per aquesta raó, des del 2014, els ajuntaments de Reus i Tarragona han engegat la Taula de la Pobresa Energètica que aborda la problemàtica de manera integral buscant pal·liar-la aportant solucions com la millora de l’eficiència i promovent l’estalvi energètic.

Des del 2013, l’Ajuntament també compta amb el conveni amb Ematsa que permet disposar d’un fons social per al pagament de rebuts pendents de l’aigua per a famílies amb un determinat nivell d’ingressos, a més de garantir que no es talla l’aigua a cap família per raons econòmiques. Durant el 2015, s’han beneficiat de la mesura 286 famílies, l'any 2014 van ser 271 i el 2013 van ser 264 famílies.

També s’han impulsat ajuts econòmics per al pagament dels tributs municipals lligats a l’habitatge com l’IBI i la taxa de la brossa que durant el 2015 se n’han beneficiat 1.039 famílies i han suposat una despesa 91.252,16 €, un 6% més respecte al 2013.

Per tal de garantir l’alimentació de les famílies i les persones en situació d’exclusió social, des del 2013, l’Ajuntament ha establert convenis amb entitats socials de la ciutat per a la posada en marxa de menjadors socials que suposen una aportació anual total de 169.000 €. Des de l’IMSST, s’impulsa el programa per garantir l’alimentació infantil durant tot l’any. En període escolar, les ajudes municipals complementen les beques menjador que concedeix la Generalitat. Des del 2014, l’Ajuntament ha ampliat el programa per garantir l’alimentació també durant els períodes de vacances escolars, fet que ha suposat un augment del nombre de beneficiaris que ha passat de 540 al 2013 a 1.386 durant el 2015, que ha suposat una despesa de 168.952,56 €.

Ajudes socials 2016
Per a l’any 2016, es mantenen les línies d’ajudes i programes socials per atendre a les persones i famílies en risc d’exclusió. La prioritat del govern és l’atenció social i en aquest sentit, per aquest any el Fons Social d’EMATSA s’amplia fins als 80.000 € i es troben en fase d’exposició pública les subvencions destinades a juts socials relatius a l'IBI en situació de transmissió de l'habitatge habitual per execució hipotecària o dació en pagament que disposaran d’una partida inicial de 20.000 € ampliable. S’ha iniciat el requeriment administratiu per tal que les entitats bancàries cedeixin pisos per destinar a lloguer social i l’Ajuntament disposa d’una partida de 100.000 € per adequar-los.

 

Podeu accedir al balanç d'ajudes socials de 2015

Segells de reconeixement d’administració oberta